Zdravie

Skrytý poklad na zdravie a krásu, ktorý má doma každý!

 • 23 septembra, 2022
 • 7 min read
Skrytý poklad na zdravie a krásu, ktorý má doma každý!

V poslednej dobe sa stalo trendom používanie aktívneho uhlia na detoxikáciu organizmu.

Aktívne uhlie je jemný čierny prášok bez zápachu, ktorý sa často používa na pohotovosti na liečbu predávkovania. Jeho vlastnosti pohlcujúce toxíny majú široké spektrum medicínskych a kozmetických použití, hoci žiadne nie sú vedecky dokázané.

Čierny prášok zastavuje vstrebávanie toxínov v žalúdku tým, že sa na ne viaže. Telo nie je schopné absorbovať uhlie, a tak toxíny, ktoré sa viažu na uhlie, opúšťajú telo vo výkaloch.

 

Ako sa vyrába aktívne uhlie

Aktívne uhlie sa vyrába spaľovaním prírodných materiálov bohatých na uhlík, ako je drevo, kokosové škrupiny, bambus, uhlie alebo olivové kôstky pri nízkej koncentrácii kyslíka.

INZERCIA

Počas tohto procesu sa extrahuje vodík spolu s dechtom a metánom, čo znižuje jeho hmotnosť a zanecháva čiernu prevažne uhlíkovú látku. Táto zostávajúca látka dreveného uhlia sa potom aktivuje zmiešaním s určitými chemickými látkami alebo naparením pri veľmi vysokých teplotách, aby sa odstránili zvyšné neuhlíkové prvky.

Vznikne tak finálny materiál, ktorý je extrémne porézny s malými zákutiami a spája sa s mnohými prvkami.

INZERCIA

Aktívne uhlie nasáva ďalšie prvky ako špongia a môže byť vyrobené do rôznych foriem.

 

Inzercia

 

Ako funguje aktívne uhlie

 

Aktívne uhlie sa viaže na chemikálie a toxíny, pretože pórovitosť aktívneho uhlia umožňuje adsorpciu rôznych látok.

Pri adsorpcii sa ióny, atómy alebo molekuly z kvapaliny, plynu alebo rozpustenej pevnej látky prichytia na povrch. Aktívne uhlie funguje tak, že zbiera molekuly, ktoré sa viažu na vonkajší povrch, na rozdiel od absorpcie, pri ktorej prvky prenikajú a rozpúšťajú sa do kvapaliny alebo pevnej látky, absorbentu. Aktívne uhlie má záporný náboj, takže sa naň viažu kladne nabité prvky a toxíny.

Pretože aktívne uhlie sa viaže na chemikálie a toxíny, môže byť užitočné pre rôzne aplikácie a procesy.

 

Použitie aktívneho uhlia

Aktívne uhlie je užitočné v mnohých vnútorných a lokálnych aplikáciách, ako sú:

 • Systémy na filtráciu vody
 • Kontrola jedov a liečba predávkovania
 • Starostlivosť o kožu
 • Deodoranty
 • Bielenie zubov

Použitie aktívneho uhlia v medicíne a zdravotníctve nie je novým objavom, pretože najskoršie zdokumentované klinické použitie sa datuje do začiatku 19. storočia na prevenciu otravy.

Ďalšie záznamy ukazujú, že Egypťania používali drevené uhlie na liečbu už v roku 1500 pred Kristom.

 

Jedy a liečba predávkovania

Keď sa toxické látky adsorbujú na aktívne uhlie, je vyplavené zo systému, pričom so sebou berie toxíny a chemikálie.

Jedným z najbežnejších použití aktívneho uhlia je núdzové odstránenie toxínov na liečbu otravy alebo predávkovania.

Aktívne uhlie môže byť užitočné pri liečbe život ohrozujúcich otráv spôsobených požitím rôznych liekov a drôg.

Aktívne uhlie by sa nemalo používať na odstránenie niektorých látok, ktoré možno považovať za žieravé, veľmi kyslé alebo veľmi zásadité.

 

Pleťová maska z čierneho uhlia. Zdroj: newsbytesapp.com

 

Aktívne uhlie a starostlivosť o pleť

Mnohé prípravky starostlivosti o pleť na báze čierneho uhlia sú dostupné vo forme pleťových masiek a čistiacich prostriedkov, ktoré absorbujú povrchové oleje, toxíny, nečistoty a liečia uštipnutie hmyzom alebo akné.

Jedna vec, ktorú si treba uvedomiť, je, že aktívne uhlie nedokáže rozlíšiť medzi dobrými a zlými látkami, a môže absorbovať nezdravé aj zdravé oleje z pokožky. Masky na starostlivosť o pleť s aktívnym uhlím by sa mali teda používať iba raz, alebo dvakrát týždenne.

 

Zdravie obličiek

 

Aktívne uhlie môže pomôcť funkcii obličiek odfiltrovaním nestrávených toxínov a liekov.

Zdá sa, že aktívne uhlie je obzvlášť účinné pri odstraňovaní toxínov odvodených z močoviny, hlavného vedľajšieho produktu trávenia bielkovín.

Aktívne uhlie môže pomôcť zlepšiť funkciu obličiek a znížiť poškodenie gastrointestinálneho traktu, a zápal u pacientov s chronickým ochorením obličiek.

 

Črevná plynatosť

 

Predpokladá sa, že prášok z aktívneho uhlia dokáže narušiť črevnú plynatosť, hoci vedci stále nechápu ako presne.

Kvapaliny a plyny zachytené v čreve môžu ľahko prechádzať cez milióny malých otvorov v aktívnom uhlí a tento proces ich môže neutralizovať.

 

Hnačka

 

Vzhľadom na jeho použitie ako gastrointestinálneho absorbentu pri predávkovaní a otravách, z toho vyplýva, že niektorí ľudia môžu používať aktívne uhlie na liečbu hnačky.

Zároveň má aktívne uhlie málo vedľajších účinkov, najmä v porovnaní s bežnými liekmi proti hnačke.

 

Bielenie zubov a zdravie ústnej dutiny

 

Desiatky produktov na bielenie zubov obsahujú aktívne uhlie.

Mnohé produkty na zdravie ústnej dutiny, ktoré obsahujú aktívne uhlie, tvrdia, že majú rôzne výhody, ako napríklad:

 • antivírusové
 • antibakteriálne
 • detoxikačné
 • antimykotikum

 

Deodorant

 

Rôzne deodoranty s aktívnym uhlím sú široko dostupné. Drevené uhlie môže absorbovať pachy a škodlivé plyny, vďaka čomu je ideálne ako deodorant do podpazušia či topánok.

Uvádza sa tiež, že aktívne uhlie je schopné absorbovať prebytočnú vlhkosť a kontrolovať úroveň vlhkosti na mikroúrovni.

 

Infekcia kože

 

Na celom svete mnoho rôznych lekárov tradičnej medicíny používa prášok z aktívneho uhlia, ktorý je vyrobený z kokosových škrupín, na liečbu ochorení mäkkých tkanív, ako sú kožné infekcie.

Aktívne uhlie môže mať antibakteriálny účinok tým, že absorbuje škodlivé mikróby z rán.

 

Filtrácia vody

 

Ľudia už dlho používajú aktívne uhlie ako prírodný vodný filter. Rovnako ako v črevách a žalúdku, aktívne uhlie môže interagovať a absorbovať celý rad toxínov, liekov, vírusov, baktérií, húb a chemikálií nachádzajúcich sa vo vode.

V komerčných prostrediach, ako sú centrá odpadového hospodárstva, prevádzkovatelia často používajú granule s aktívnym uhlím na jednu časť filtračného procesu. Desiatky produktov na filtráciu vody sú určené aj na domáce použitie, pričom využívajú uhlíkové kazety na čistenie vody od toxínov a nečistôt.

About Author

Natália Jančušková

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings