Zdravie

Zmeny ročných období môžu viesť k výskytu depresie. Sezónna afektívna porucha nemusí byť typická len pre zimu

  • 17 marca, 2023
  • 7 min read
Zmeny ročných období môžu viesť k výskytu depresie. Sezónna afektívna porucha nemusí byť typická len pre zimu

Zmeny ročných období dokážu výrazne ovplyvniť našu náladu či dokonca duševné zdravie. Príkladom sú sychravé jesenné dni, kedy sa u nás prejavuje skôr melancholická nálada. Cítime neustálu vyčerpanosť a aj aktivity s nízkou fyzickou záťažou sa stávajú pre nás obtiažné.

Síce daný stav vo väčšine prípadoch pripisujeme k bežnej únave, môže ísť o počiatočné príznaky depresie. V priebehu posledných rokov sa mentálne zdravie Slovákov výrazne zhoršilo. Poukazuje na to aj štatistika, ktorej výsledkom je, že až 20-tisíc pacientov pripadá približne na jedného psychiatra, informuje portál Veda na dosah. Problémom však je, že na vyšetrenie sa čaká aj viac než sedem týždňov.

Zmena počasia ako problém

Na prvý pohľad sa to môže zdať ako anomália, ale zmena počasia môže viesť k depresii. Nie vždy za ňou stoja osobné alebo spoločenské problémy, nakoľko nie každý pozitívne vníma zmeny ročných období. Ako uvádza Forbes, daný stav je známy aj pod názvami sezónna afektívna porucha alebo porucha nálady spôsobená zmenou ročného obdobia. Okrem toho ho môžeme poznať aj pod skratkou SAD, pričom dokáže výrazne ovplyvniť náš osobný, ale aj pracovný život.

Jej ľahšia forma nesie názov zimný blues. V určitých prípadoch môže spôsobovať rovnaké príznaky, síce v menej závažnej forme. Jednou zo zaujímavosti je aj to, že kým bežná populácia v zime spí o 0,7 hodiny viac, ľudia so SAD spia o 2,5 hodiny viac. U jedincov s jej menej závažnou formou ide o 1,7 hodiny spánku navyše.

INZERCIA

Podľa profesorky psychológie Kelly J. Rohan ide o klinickú depresiu. Typické je to, že väčšina ľudí, najmä vo vyšších zemepisných šírkach, ju pociťuje počas zimy. Rovnako ako bežná depresia je oficiálne uznaná a identifikuje sa ako závažná depresívna porucha so sezónnym charakterom.

sezónna afektívna porucha
Zmeny počasia dokážu výrazne ovplyvniť našu náladu. Zdroj: pexels.com

„Jediná vec, ktorá ju odlišuje od bežnej depresie, je, že sa so zmenou ročných období vyrieši,“ dodáva Rohan.

Pokiaľ ide o samotnú depresiu, klasifikuje sa ako jedno z najrozšírenejších duševných ochorení na svete, píše Veda na dosah. Podľa diskusnej štúdie Duševné zdravie a verejné financie, ktorú zrealizoval Útvar hodnoty za peniaze, ním trpí okolo 3 % Slovákov. Odborníci však poukazujú aj na to, že skutočné čísla môžu byť omnoho vyššie. K zhoršeniu mentálneho zdravia ľudí prispeli aj spoločenské problémy, ku ktorým patrí covidová pandémia alebo vojna na Ukrajine.

Čo spôsobuje sezónnu afektívnu poruchu?

Príčiny sezónnej afektívnej poruchy sú stále do značnej miery neznáme, informuje Forbes. Niektoré štúdie naznačujú, že sa môže spájať so znížením sérotonínom v mozgu, ktorý pomáha regulovať náladu. Okrem toho poukázali aj na to, že slnečné svetlo pomáha udržiavať jeho správnu hladinu, pričom ľudia s danou poruchou môžu počas zimných mesiacov trpieť s jeho znížením.

Ďalšou možnosťou je to, že daní jedinci produkujú príliš veľa melatonínu, ktorý spôsobuje ospalosť. Práve zmenené hladiny týchto chemických látok môžu ovplyvniť ich schopnosť prispôsobiť sa sezónnym zmenám, nakoľko sú kľúčovými pri udržiavaní pravidelného spánkového cyklu a denného rytmu.

Výnimkou nie je ani leto

Síce sa sezónna afektívna porucha pripisuje najmä k zimným mesiacom, výnimkou nie je ani leto. Až u 10 % ľudí sa jej príznaky vyskytujú práve počas letných mesiacov. Výskumníci ju pripisujú k vysokým teplotám, vlhkosti alebo tlaku na účasť na spoločenských aktivitách.

Kľúčovou môže byť aj zmena klímy zhoršujúca peľové sezóny. Práve preto ju niektoré štúdie spájajú s peľom.

sezónna afektívna porucha
Diagnózu SAD nie je vhodné podceniť. Zdroj: pexels.com

Vo veľkej miere sa vyznačuje rovnakými príznakmi ako depresia. Patria k ním časté depresívny pocity, strata záujmu o obľúbené činnosti, zmeny chuti do jedla, problémy so spánkom, pocit bezmocnosti alebo časté myšlienky na smrť a samovraždu.

Na základe toho existujú aj jedinečné príznaky pre jej zimnú a letnú formu. Jesenné a zimné príznaky vo väčšine prípadoch zahŕňajú vyššiu potrebu spánku, stiahnutie sa zo spoločenského života, prejedanie sa a priberanie.

Pokiaľ ide o príznaky typické pre teplejšie počasie, vo vysokej miere ide o nespavosť, slabú chuť do jedla, úzkosť a epizódy násilného správania.

Dôležitosť liečby

Tak ako depresiu, ani sezónnu afektívnu poruchu netreba podceniť. Práve preto sa odporúča pri zaznamenaní jej počiatočných príznakov vyhľadať odbornú pomoc, ktorá stanoví ďalšie potrebné kroky.

„Dôrazne ľuďom odporúčam, aby sa sami nediagnostikovali. SAD je vážny zdravotný stav a je najlepšie ju nechať vyhodnotiť a liečiť vyškoleným odborníkom,“ tvrdí Rohan.

sezónna afektívna porucha
Zmeny ročných období môžu viesť k sezónnej afektívnej poruche. Zdroj: pexels.com

To, či sa jej dá predísť je diskutabilné. Ľudia, ktorí sa s ňou v minulosti stretli, si môžu zaviesť zdravé návyky, aby bola u nich počas ďalších mesiacoch menej pravdepodobná. Zvýšená aktivita však môže pomôcť jej hlbokému zakoreneniu sa.

„Ak má niekto pocit, že sa uňho SAD rozvíja, je potrebné konať včas. Nechajte sa vyšetriť a zaveďte liečbu,“ dodáva Rohan.

Portál Everyday Health uvádza, že medzi základné kroky liečby patrí okrem vyhľadania lekárskej pomoci aj príprava mysle na nadchádzajúce zmeny. Na základe toho sa odporúča počas postihnutých mesiacov vykonávať aktivity, ktoré prinášajú radosť. Tabu nie sú ani skupinové rozhovory s blízkymi, nakoľko komunikácia je kľúč k riešeniu problémov.

Rovnako aj vhodná strava dokáže ovplyvniť dané zmeny správania. Odporúča sa do svojho jedálnička zahrnúť potraviny s obsahom omega-3 mastných kyslín, ktoré sa vyskytujú napríklad v lososovi. Vhodnou formou je aj bobulové ovocie, ako sú napríklad čučoriedky alebo jahody. Netreba zabúdať ani na dostatočný príjem tekutín, pričom primárnou voľbou by mal byť zelený alebo čierny čaj.

About Author

Lenka Šamajová

Rodáčka z Kysúc, ktorá žije v Trnave. Písanie je jej blízke od strednej školy, pričom už tretí rok študuje na fakulte masmediálnej komunikácie. Od októbra 2021 pôsobí ako stážistka v denníku SME. Okrem toho pôsobila ako redaktorka v Startitupe, aktuálne píše pre UnitedLife. Vo voľnom čase nepohrdne ani poéziou.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings