Zdravie

V každom z nás tikajú skryté biologické hodiny

  • 16 marca, 2023
  • 4 min read
V každom z nás tikajú skryté biologické hodiny

Bunky v ľudskom tele sa riadia rôznymi časovými cyklami. Niektoré sa opakujú raz za sekundu ako v prípade tlkotu srdca až raz za mesiac, ako v prípade ženského reprodukčného cyklu. Aj iné živé organizmy majú svoje vlastné biologické cykly, ktoré zahŕňajú rôzne iné časové rámce. Najrýchlejšie sa množiace bakteriálne bunky sa duplikujú každých 15 minút, medvede hibernujú každý rok, niektoré druhy cikád sa vynárajú zo zeme len raz za 17 rokov a mnohé bambusové rastliny vydržia viac ako 60 rokov bez kvitnutia.

„Všetky tieto cykly sú riadené hodinami,“ hovorí doktor James Ferrell, profesor chemickej a systémovej biológie a biochémie na Stanforde.

Nobelova cena za fyziológiu

V roku 2017 získali Jeffrey Hall, Michael Rosbash a Michael Young Nobelovu cenu za fyziológiu a medicínu za objavy o molekulárnych mechanizmoch kontrolujúcich cirkadiánny rytmus. Ich objavy boli ocenené, pretože poskytli potrebné vysvetlenie toho, ako si každý živý organizmus dokáže prispôsobiť svoj biologický rytmus tak, aby bol synchronizovaný s rotáciou Zeme.

Čo sú to biologické hodiny?

Biologické hodiny sú prirodzené časovacie zariadenia organizmov, ktoré regulujú cyklus cirkadiánnych rytmov. Sú zložené zo špecifických molekúl (proteínov), ktoré spolupracujú s bunkami v celom tele. Takmer každé tkanivo a orgán obsahuje biologické hodiny. Tieto hodiny sú pod správou takzvaných hlavných hodín, ktoré v našom mozgu koordinujú všetky biologické hodiny a udržujú ich v synchronizácii. U stavovcov vrátane človeka sú hlavné hodiny skupinou približne 20 000 nervových buniek (neurónov), ktoré tvoria štruktúru nazývanú suprachiasmatické jadro alebo SCN. SCN sa nachádza v časti mozgu nazývanej hypotalamus a dostáva priamy vstup z očí.

Cirkadiánne rytmy  sú telesné, duševné a behaviorálne zmeny, ktoré sa riadia 24-hodinovým cyklom.

 

Čo o nich vieme

Biologické – cirkadiánne rytmy sú v priebehu času ovplyvňované vzorcami správania a vonkajšími podnetmi. Základné činnosti spojené s biologickými hodinami sú:

  • Spánok: je regulovaný biologickými hodinami, pričom hlavným vonkajším podnetom, ktorý ho udržiava nastavený, je svetlo.
  • Primanie potravy: Jedlo je hlavným stimulom na synchronizáciu cirkadiánnych rytmov periférnych tkanív tela.
  • Metabolizmus: priamo súvisí s cirkadiánnym rytmom a príjmom potravy, pretože je zodpovedný za plánovanie produkcie energie.
  • Imunitná reakcia: je účinnejšia počas bdenia, kedy potreby organizmu rastú.

 

  • Starnutie: nereguluje cirkadiánny rytmus.
  • Transatlantické alebo medzikontinentálne cesty: spôsobujú fyzické a psychické vyčerpanie, ako aj dezorientáciu biologických rytmov.

 

Tikajúce biologické hodiny sa používajú na posilnenie sexistických myšlienok

Keď sa hovorí o biologických hodinách, často sa hovorí len o jednom z týchto vnútorných časovačov, o tom, ktorý súvisí s ľudskou plodnosťou. Aj keď existuje mnoho vedeckých dôkazov o tom, že počet a kvalita vajíčok a spermií s vekom klesá, myšlienka biologických hodín sa stala symbolom pocitu psychického tlaku, keď žena do určitého veku nemáte dieťa.

Ženy v mnohých dobách a na mnohých miestach pociťovali tlak, aby rodili deti. Myšlienka ženských biologických hodín je však nedávnym vynálezom. Prvýkrát sa objavila koncom 70. rokov 20. storočia. „Hodiny tikajú pre kariéru ženy,“ vyhlásil denník Washington Post na titulnej strane svojej rubriky Metro 16. marca 1978. Odvtedy  bolo publikovaných mnoho príbehov o biologických hodinách, ktoré sa však väčšinou zameriavali na jednotlivcov. Médiá oslavovali profesionálky, ktoré sa rozhodli mať deti a zároveň sa venovali náročnej kariére, a varovali ženy, ktoré odkladali narodenie detí, že neskôr budú ľutovať svoju nerozhodnosť.

Ako sme už spomínali reprodukcia s vekom klesá u oboch pohlaví. Avšak tikajúce biologické hodiny“ sa spájajú výhradne so ženami.

„O metaforách, ako sú „materské biologické hodiny“, sme si zvykli uvažovať, akoby to vôbec neboli metafory, ale jednoducho neutrálne opisy faktov o ľudskom tele. Ak však skúmame, odkiaľ sa tento termín vzal a ako sa začal používať, je jasné, že myšlienka biologických hodín má rovnako veľa spoločného s kultúrou ako s prírodou. A jej kultúrnou úlohou bolo čeliť účinkom oslobodenia žien počas histórie.“ Moira Wiegel

 

 

Zdroje: StanMed, Nigms, DoctorsFormulas, HealthLine, The Guardian

Ilustračný Gif: Giphy

About Author

Ema Zvara

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings