Na zamyslenie

Pokrok je zmena a tá sa deje neustále

  • 12 novembra, 2020
  • 5 min read
Pokrok je zmena a tá sa deje neustále

Zmeny, ktoré nás ovplyvňujú, sa dejú neustále. Nové nahrádza staré a zaužívané  a technológie vôkol nás to len urýchľujú. Čokoľvek nové, čo príde do nášho života, nás postaví do situácie, kde sa musíme adaptovať, prispôsobiť sa zmenám. Počet týchto zmien počas nášho života je veľký a sú neustále. Nie všetky sú pozitívne a stáva sa, že sem tam sa vrátime späť. V každom prípade pokrok je hlavnou hybnou silou zmien v našom živote.

Snáď nikdy v histórii ľudstva nebolo obdobie, kedy by sa pokrok zastavil. Sú obdobia, kedy ľudstvo napredovalo rýchlejšie vďaka pokroku a sú obdobia, kedy spomalilo.

Pokrok nevnímame len ako taký, vývoj má viacero aspektov, ktoré sa vzájomne ovplyvňujú.

Technologický pokrok je, keď k nám prichádzajú nové technológie, ktoré nám uľahčujú život alebo umožňujú robiť viac vecí naraz. Pokrok, ktorý nám umožňuje žiť dlhšie. Pokrok, ktorý nám umožňuje prežívať život intenzívnejšie.

INZERCIA

Technologický pokrok ovplyvňuje aj ďalšie stránky nášho života. Náš sociálny a spoločenský život. Nestretávame sa s ľuďmi osobne, komunikujeme cez rôzne digitálne médiá. Avšak oveľa intenzívnejšie, ako keď sme sa s niekým stretli. Meníme spôsob komunikácie a mení sa aj charakter našej osobnosti. Pretože fyzický kontakt má náboj emócií a digitálny je viac faktický, vidíme a reagujeme menej spontánne, chýba nám reč tela, mimiky a okolia, ktoré nás ovplyvňuje.

Pokrok je s nami celý náš vývoj, ktorý sme tu. Prechádza civilizáciami a zdá sa, že ho nič nezastaví. Je to náš súputník, ktorý je našou podstatou, podstatou nášho bytia.

INZERCIA

Každá predošlá civilizácia bola súčasťou pokroku. Systémy, technológie, spoločenské usporiadanie, právny a finančný systém, na všetkom tomto sa pokrok podieľal.

Pokiaľ dosiahnuté limity pokroku boli vysoké, systémy, ktoré priniesol, sa udržali dlho. Pokiaľ to tak nebolo, boli čoskoro nahradené.

Inzercia

Ak pochopíme samotnú podstatu pokroku, pochopíme aj to, že je ťažko s ním bojovať a chcieť, aby sme ho zastavili. Napriek tomu máme veľa príkladov, kedy sa o to ľudia aj tak snažia.

Pokrok ovplyvňuje svojou podstatou aj ekonomický spoločenský systém, ktorý sme si zaviedli. Pokrok rúca staré a na troskách starých systémov vznikajú nové. Príkladom je prechod spoločnosti z feudálneho spoločensko-ekonomického systému ku kapitalizmu.

Dnes sme svedkami zmien, ktoré sú v plnom prúde a ovplyvňujú súčasné nastavenie systému. Svet je globálny. Kontakty, obchodovanie, komunikácia, toto všetko sa za posledných 30 rokov zmenilo na nepoznanie. Výsledkom je globálny svet, ktorý zmazal hranice, vzdialenosti, limity. Najlepším argumentom pre pochopenie toho, o čom rozprávame, je schopnosť sa obzrieť a zistiť, aké zmeny sa udiali za uvedené obdobie okolo nás, čo nás v minulosti ovplyvňovalo, ako sme svet chápali. Ako dnes svet funguje.

Nikdy v histórii ľudstva nebol pokrok tak významne prepojený so spoločenským zriadením, ktoré nám umožňuje žiť v systéme, ktorý si vytvárame. Nikdy v existencii ľudstva sme nemali také široké možnosti využitia svojej kapacity. Možnosti, ktoré má každý z nás, nám umožňujú dosahovať méty, ktoré nemajú hranice. Technológie ich zmazali a systémy sa im prispôsobili. Ďaleké národy a systémy sú k nám bližšie práve tak, ako si ich máme záujem pustiť bližšie. Telekomunikácie nám ich priblížili, dopravné prostriedky nám ich umožnili navštíviť, jazykové bariéry sa strácajú, pretože väčšina z nás používa globálne jazykové formy. V prípade, že ich nemáme možnosť využiť, nám pomáha umelá inteligencia, ktorá v písanej alebo verbálnej forme vie okamžite pomôcť.

Všetok pokrok má však aj temnú stránku a tou je, že nie všetci stíhajú tieto zmeny absorbovať. Že rýchlosť, ktorou nás dennodenne ovplyvňuje, nie je pre každého uchopiteľnou. Solidárnosť a pomocná ruka by mala byť súčasťou ďalšieho napredovania nás ako celku.

Základnou podstatou pokroku je meniť, nahrádzať staré niečím novým. Je to neustále bežiaci stroj, ktorý robí zmeny denno-denne, každú minútu, každú sekundu. Čiastočná zmena môže mať za následok, že jedna časť ľudstva bude inak vnímať udalosti a situácie ako jeho druhá časť.

V budúcnosti môžu z takýchto situácií vznikať konflikty a nepochopenie. Práve tam, kde staré naráža na nové. Práve tak, ako vznikajú problémy a nepochopenie v manželstve alebo v medziľudských vzťahoch. Podstatou väčšiny konfliktov je neporozumenie. Chýbajúca alebo potlačená schopnosť pochopenia jeden druhého. Pokrok nám prináša veľa dobrého, je našou súčasťou a mali by sme dbať, aby bol rovnako vnímaný globálne. Vyhneme sa konfliktom.

 

Ako hodnotíte tento príspevok?

Priemerné hodnotenie 4.8 / 5. 10

Si iný ako ostatní? Dajú ti šancu: Na Slovensko prišiel CLUB30 zameraný na podporu mladých a šikovných

Ako súvisia recesie s inováciami

Ako sa zmení autopriemysel po koronakríze? Korona je iba prvá vlna

 

Bez regulácie neprežijeme my ani príroda

Ako zvládnuť rozdielnosť jednotlivých regiónov planéty

Čaká nás chaos?

 

 

 

About Author

Vladimír Orth

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings