Na zamyslenie

Pokrok je zmena a tá sa deje neustále

Ak pochopíme samotnú podstatu pokroku, pochopíme aj to, že je ťažko s ním bojovať a chcieť, aby sme ho zastavili.
Vydané 12. novembra 2020 / Autor / Obsahuje tieto témy: , , , ,

Zakladateľ skupiny United Group | Bratislava, Slovensko

Zmeny, ktoré nás ovplyvňujú, sa dejú neustále. Nové nahrádza staré a zaužívané  a technológie vôkol nás to len urýchľujú. Čokoľvek nové, čo príde do nášho života, nás postaví do situácie, kde sa musíme adaptovať, prispôsobiť sa zmenám. Počet týchto zmien počas nášho života je veľký a sú neustále. Nie všetky sú pozitívne a stáva sa, že sem tam sa vrátime späť. V každom prípade pokrok je hlavnou hybnou silou zmien v našom živote.

Snáď nikdy v histórii ľudstva nebolo obdobie, kedy by sa pokrok zastavil. Sú obdobia, kedy ľudstvo napredovalo rýchlejšie vďaka pokroku a sú obdobia, kedy spomalilo.

Pokrok nevnímame len ako taký, vývoj má viacero aspektov, ktoré sa vzájomne ovplyvňujú.

Technologický pokrok je, keď k nám prichádzajú nové technológie, ktoré nám uľahčujú život alebo umožňujú robiť viac vecí naraz. Pokrok, ktorý nám umožňuje žiť dlhšie. Pokrok, ktorý nám umožňuje prežívať život intenzívnejšie.

Technologický pokrok ovplyvňuje aj ďalšie stránky nášho života. Náš sociálny a spoločenský život. Nestretávame sa s ľuďmi osobne, komunikujeme cez rôzne digitálne médiá. Avšak oveľa intenzívnejšie, ako keď sme sa s niekým stretli. Meníme spôsob komunikácie a mení sa aj charakter našej osobnosti. Pretože fyzický kontakt má náboj emócií a digitálny je viac faktický, vidíme a reagujeme menej spontánne, chýba nám reč tela, mimiky a okolia, ktoré nás ovplyvňuje.

Pokrok je s nami celý náš vývoj, ktorý sme tu. Prechádza civilizáciami a zdá sa, že ho nič nezastaví. Je to náš súputník, ktorý je našou podstatou, podstatou nášho bytia.

Každá predošlá civilizácia bola súčasťou pokroku. Systémy, technológie, spoločenské usporiadanie, právny a finančný systém, na všetkom tomto sa pokrok podieľal.

Pokiaľ dosiahnuté limity pokroku boli vysoké, systémy, ktoré priniesol, sa udržali dlho. Pokiaľ to tak nebolo, boli čoskoro nahradené.

Ak pochopíme samotnú podstatu pokroku, pochopíme aj to, že je ťažko s ním bojovať a chcieť, aby sme ho zastavili. Napriek tomu máme veľa príkladov, kedy sa o to ľudia aj tak snažia.

Pokrok ovplyvňuje svojou podstatou aj ekonomický spoločenský systém, ktorý sme si zaviedli. Pokrok rúca staré a na troskách starých systémov vznikajú nové. Príkladom je prechod spoločnosti z feudálneho spoločensko-ekonomického systému ku kapitalizmu.

Dnes sme svedkami zmien, ktoré sú v plnom prúde a ovplyvňujú súčasné nastavenie systému. Svet je globálny. Kontakty, obchodovanie, komunikácia, toto všetko sa za posledných 30 rokov zmenilo na nepoznanie. Výsledkom je globálny svet, ktorý zmazal hranice, vzdialenosti, limity. Najlepším argumentom pre pochopenie toho, o čom rozprávame, je schopnosť sa obzrieť a zistiť, aké zmeny sa udiali za uvedené obdobie okolo nás, čo nás v minulosti ovplyvňovalo, ako sme svet chápali. Ako dnes svet funguje.

Nikdy v histórii ľudstva nebol pokrok tak významne prepojený so spoločenským zriadením, ktoré nám umožňuje žiť v systéme, ktorý si vytvárame. Nikdy v existencii ľudstva sme nemali také široké možnosti využitia svojej kapacity. Možnosti, ktoré má každý z nás, nám umožňujú dosahovať méty, ktoré nemajú hranice. Technológie ich zmazali a systémy sa im prispôsobili. Ďaleké národy a systémy sú k nám bližšie práve tak, ako si ich máme záujem pustiť bližšie. Telekomunikácie nám ich priblížili, dopravné prostriedky nám ich umožnili navštíviť, jazykové bariéry sa strácajú, pretože väčšina z nás používa globálne jazykové formy. V prípade, že ich nemáme možnosť využiť, nám pomáha umelá inteligencia, ktorá v písanej alebo verbálnej forme vie okamžite pomôcť.

Všetok pokrok má však aj temnú stránku a tou je, že nie všetci stíhajú tieto zmeny absorbovať. Že rýchlosť, ktorou nás dennodenne ovplyvňuje, nie je pre každého uchopiteľnou. Solidárnosť a pomocná ruka by mala byť súčasťou ďalšieho napredovania nás ako celku.

Základnou podstatou pokroku je meniť, nahrádzať staré niečím novým. Je to neustále bežiaci stroj, ktorý robí zmeny denno-denne, každú minútu, každú sekundu. Čiastočná zmena môže mať za následok, že jedna časť ľudstva bude inak vnímať udalosti a situácie ako jeho druhá časť.

V budúcnosti môžu z takýchto situácií vznikať konflikty a nepochopenie. Práve tam, kde staré naráža na nové. Práve tak, ako vznikajú problémy a nepochopenie v manželstve alebo v medziľudských vzťahoch. Podstatou väčšiny konfliktov je neporozumenie. Chýbajúca alebo potlačená schopnosť pochopenia jeden druhého. Pokrok nám prináša veľa dobrého, je našou súčasťou a mali by sme dbať, aby bol rovnako vnímaný globálne. Vyhneme sa konfliktom.

 

Ako hodnotíte tento príspevok?

Priemerné hodnotenie 4.8 / 5. 10

Si iný ako ostatní? Dajú ti šancu: Na Slovensko prišiel CLUB30 zameraný na podporu mladých a šikovných

Ako súvisia recesie s inováciami

Ako sa zmení autopriemysel po koronakríze? Korona je iba prvá vlna

 

Bez regulácie neprežijeme my ani príroda

Ako zvládnuť rozdielnosť jednotlivých regiónov planéty

Čaká nás chaos?

 

 

 

Pokračujte na ďalší príspevok »Príbehy slávnych

From Zero to Hero – ako sa z ľudí na dne stali superboháči

  • Cesta k úspechu býva neraz tŕnistá. Presvedčili sa o tom aj mnohé slávne osobnosti, ktorých meno dnes pozná značná časť svetovej populácie.
  • Ako sa Ralph Lauren stal svetovou módnou ikonou? Je kľúčom k úspechu tvrdá práca, dobrý nápad a jasný cieľ, alebo ide len o dielo náhody? V skutočnosti je to kombinácia všetkých týchto faktorov.