Enviro a eko EXTRA Na zamyslenie

Je lepšie sadiť stromy alebo nechať lesy opäť vyrásť prirodzene? Výsadba nemusí byť vždy najlepším riešením

  • 11 novembra, 2020
  • 8 min read
Je lepšie sadiť stromy alebo nechať lesy opäť vyrásť prirodzene? Výsadba nemusí byť vždy najlepším riešením

Pracujeme iba s dôveryhodnými zdrojmi:  Wired, Yale Environment 360, ClimateDesk a MinuteEarth

 

Keď Susan Cook-Pattonová pred siedmimi rokmi robila postdoktoranda počas obnovy lesa v Smithsonianovom environmentálnom výskumnom centre v Marylande, povedala, že pomohla vysadiť 20 000 stromov pozdĺž zálivu Chesapeake Bay. Bola to pre ňu mimoriadna lekcia z praxe. „Najlepšie rástli najmä tie, ktoré sme nezasadili,“ spomína si. „Len prirodzene rástli na zemi, ktorú sme si vyhradili na výsadbuBola to dobrá pripomienka, že príroda vie, čo robí.

Čo platí pre záliv Chesapeake Bay, pravdepodobne funguje aj na mnohých iných miestach, hovorí Cook-Pattonová. Záliv je v súčasnosti chráneným prírodným prostredím. Niekedy jednoducho musíme dať prírode priestor na prirodzený rast. Jej záver prichádza po novej globálnej štúdii, ktorá zisťuje, že potenciál pre prirodzený opätovný rast lesov schopných absorbovať oxid uhličitý a bojovať proti zmene podnebia bol vážne podcenený.

INZERCIA
Ukazuje sa, že viac ako umelo vysadený les sa lepšie darí tomu, ktorý je bohatý na biodiverzitu. Ani sadenie stromov však nie je márne, treba len lepšie vedieť, kde lesu pomôcť a kde si vie pomôcť sám.

Výsadba stromov je aktuálne módna záležitosť. Tohtoročné Svetové ekonomické fórum vo švajčiarskom Davose vyzvalo svet, aby vysadil bilión stromov. To nie je preklep, bilión stromov, anglicky trillion. V rámci jednej z mála akcií zameraných na riešenie problémov podnebia vláda USA – s podporou firiem a neziskových organizácií, ako sú napríklad americké lesy – minulý mesiac prisľúbila, že prispeje takmer miliardou z nich – presnejšie 855 miliónov – odhadom sa tak obnoví asi 1,2 milióna hektárov lesov.

Európska únia tento rok prisľúbila v rámci Zelenej dohody ďalšie 3 miliardy stromov; a existujúce svetové sľuby v rámci Bonn Challenge 2011 a Parížskej klimatickej dohody z roku 2015 stanovili ciele na obnovu viac ako 343 miliónov hektárov lesov, hlavne výsadbou. Je to oblasť o niečo väčšia ako India.

INZERCIA

Výsadba sa všeobecne považuje za zásadné riešenie problémov s podnebím v nasledujúcich troch desaťročiach, keď svet pracuje na dosiahnutí hospodárstva s nulovými emisiami uhlíka. Existuje však aj iný pohľad na vec.

Nikto neodsudzuje stromy. Niektorí kritici však tvrdia, že agresívna snaha o dosiahnutie cieľov výsadby nemusí byť nutná, dokonca môže za určitých okolností aj škodiť. Vyhradiť milióny hektárov monokultúrnymi plantážami niekoľkých rýchlo rastúcich a často nepôvodných druhov, ako sú akácia, eukalyptus a borovica môže byť opak toho, čo by spravila sama príroda.

Inzercia

Iní sa pýtajú: Prečo vôbec sadiť, keď môžeme často jednoducho nechať pôdu pre blízke lesy namiesto toho, aby sme ich kolonizovali výsadbou? Príroda vie, čo má pestovať a robí to najlepšie.

Nová štúdia od Cook-Pattonovej publikovaná v časopise Nature so spoluautorstvom výskumníkov zo 17 akademických a environmentálnych organizácií uvádza, že odhady miery akumulácie uhlíka v dôsledku prirodzeného opätovného rastu lesov, ktoré v minulom roku schválil Medzivládny panel OSN pre zmenu podnebia, sú v priemere 32 percent. Údajne je to príliš nízka hodnota, ktorá v prípade tropických lesov stúpa na 53 percent.

Štúdia je zatiaľ najpodrobnejším pokusom zmapovať, kde by lesy mohli prirodzene rásť, a posúdiť potenciál týchto lesov akumulovať uhlík. „Pozreli sme sa na takmer 11 000 meraní absorpcie uhlíka z dorastajúcich lesov, ktoré sme namerali v približne 250 štúdiách po celom svete,“ povedala Cook-Pattonová pre Yale Environment 360.

Zistila, že súčasné rýchlosti akumulácie uhlíka sa líšia aj stonásobne – v závislosti od podnebia, pôdy, nadmorskej výšky a terénu. To je oveľa viac, ako sa doteraz predpokladalo. Aj v rámci krajín existovali obrovské rozdiely. Štúdia okrem toho, že poukazuje na dôležitosť biodiverzity, ukázala aj to, že prirodzená regenerácia dokáže zachytiť viac uhlíka rýchlejšie a bezpečnejšie ako plantáže.

Cook-Patton súhlasí s tým, že s tým, ako bude v nadchádzajúcich desaťročiach vyvíjať zmena podnebia, bude sa meniť miera akumulácie uhlíka lesmi. Ale zatiaľ čo niektoré lesy budú rásť pomalšie alebo dokonca budú odumierať, iné pravdepodobne budú rásť rýchlejšie vďaka účinkom väčšieho množstva oxidu uhličitého vo vzduchu, čo je jav, ktorý sa niekedy nazýva globálna ekologizácia.

 

Ako dokážu lesy prežiť zimu?

Z fosílnych pozostatkov vieme, že pred 250 miliónmi rokmi na Zemi neexistoval žiadny strom, ktorý by bol schopný prežiť teploty pod nulou.

Všetky boli prispôsobené životu v trópoch, kde je vždy teplo, voda je vždy kvapalná a listy sú po celý rok v bezpečí pred mrazom.

Keby ste vzali tropický strom, či už praveký alebo súčasný, a prepravili ho v zime na Sibír alebo do Patagónie, voda by v ňom zamrzla do ostrých ľadových kryštálikov, ktoré by smrteľne poškodili živé bunky v listoch.  To isté sa stane so šalátom a špenátom, keď zamrznú.

V chladnom počasí tiež zamŕza voda v cievnom systéme a z plynov, ktoré predtým boli rozpustené vo vode, sa v ľade vytvára nebezpečné bubliny. Ľad sám o sebe príliš vždy neškodí. Keď ale sa roztopí, bubliny zostanú, čo je problém, pretože celý cievny systém závisí na medzimolekulárnej príťažlivosti molekúl vody, ktoré sa navzájom ťahajú nahor proti gravitácii.

Bubliny vzduchu narušia reťazec molekúl, čím sa v podstate zastaví tok vody. Aby strom v chladnom počasí prežil, musí sa vyhnúť dvom veciam: bublinám v cievach a poškodenia živých buniek kvôli ľadovým kryštálikom.

Stromy prvý problém vyriešili ešte skôr, než opustili teplé podnebie, pretože bubliny predstavujú problém aj počas sucha. Keď rastliny vynakladajú viac úsilia na to, aby dostali vodu zo zeme, ich cievy do seba môžu z okolitého pletiva omylom nasať drobné vzduchové bublinky.

Aby sa tomu u stromov v suchých trópoch predišlo, vyvinuli sa u nich užšie cievy, v ktorých, paradoxne, vďaka fyzike bublín a vody, dochádza k upchatiu bublinami menej často ako v širších cievach ich bratrancov z vlhkých trópov. Cievy predkov stromov prispôsobených obdobím sucha preto boli omylom prispôsobené i chladu dlho predtým, než sa začali šíriť mimo trópov.

Potom, čo dorazili do chladných oblastí, sa u nich vyvinuli dve metódy, ako sa vyhnúť omrznutým listom.  Prvá je naplnenie živých buniek listov koncentrovanou sladkou miazgou, biologickou verziou nemrznúcej kvapaliny. Niektoré stromy, väčšinou neopadavé ihličnany ako borovica a smreky, využívajú iba túto metódu a pomocou ultrasilnej nemrznúcej kvapaliny tak po celý rok bránia zmrznutiu svojho ihličia. Ďalšie druhy, ako javory, brezy a smrekovce, sa omrznutiu listov snažia vyhnúť kombináciou menej extrémnej hladiny cukru v listoch a opadávaniu lístia počas zimy.

Tieto metódy sú jedinečnými adaptáciami pre boj proti mrazu. Aspoň to tak bolo, kým sa opadavé stromy nevrátili späť do suchých trópov, kde im ich stratégia pomáha prežiť dlhé obdobia sucha, ktorá nastávajú v monzúnovom podnebí. Sladká miazga zostáva jedinou adaptáciou, ktorá je užitočná len v chladných oblastiach. Preto musíte ísť na sever, ak si chcete vychutnať sladkú nemrznúcu kvapalinu, ktorá by vám mohla pomôcť prežiť zimu – hovorí sa jej javorový sirup. (zdroj)

About Author

Redakcia UnitedLife

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings