Čaká nás chaos?

V akom stave je aktuálny predaj automobilov vo svete? Prvý automobil uzrel sveta už pred 133 rokmi, dnes ich na svete jazdí viac ako 1,3mld. Ročný predaj je na úrovni 90mil (údaje 2017). Za posledných 10 rokov predaj áut z roka na rok stúpa, ročný rast sú +4,1% v porovnaní rastu počtu obyvateľstva, čo je… Prečítať celé
Vydané 4. januára 2019 / Autor / Obsahuje tieto témy: , , , ,

Zakladateľ skupiny United Group | Bratislava, Slovensko

V akom stave je aktuálny predaj automobilov vo svete?

Prvý automobil uzrel sveta už pred 133 rokmi, dnes ich na svete jazdí viac ako 1,3mld. Ročný predaj je na úrovni 90mil (údaje 2017). Za posledných 10 rokov predaj áut z roka na rok stúpa, ročný rast sú +4,1% v porovnaní rastu počtu obyvateľstva, čo je len ročne + 1,2%.

 

Toto sú 3 najdôležitejšie trhy, kde automobilky umiestňujú svoju produkciu a počet predaných automobilov (predajné čísla za r. 2017):

 1. Čína, 24 mil.
 2. USA, 17 mil.
 3. Európa, 15 mil.

 

Tieto tri trhy predali spolu viac ako 60% celkového predaja automobilov vo svete. Najrýchlejšie rastúcim trhom je Čína, kde rast predaja skočil z 2,3 miliónov v roku 2013 na 24 miliónov v roku 2017. V roku 2013 sa stala Čína najväčším trhom.

 

INZERCIA

Dosahujeme hranicu kapacitného vrcholu?

Do roku 2030 bude žiť v mestských aglomeráciách viac ako 85% ľudí, v tom istom roku globálny predaj dosiahne svoj vrchol, a to 133 miliónov automobilov. Doprava je kľúčová na transport pracovnej sily a distribúciu tovarov. Avšak veľké priemyselné aglomerácie dosahujú maximá svojich kapacít, plynulosť dopravy dostáva zabrať. Mestá riešia dennodenne problémy súvisiace s preplnenosťou ciest a nedostatkom parkovania.

Preto už dnes dochádza k legislatívnym úpravám, ako sú:

Inzercia
 • ekologické normy (emisie CO2) (rast emisií medzi rokmi 1999 -2035 je pri očakávaní X 1,75);
 • obmedzenia dopravy v mestách;
 • vylúčenie vozidiel na fosílne palivá z miest;
 • zaťažovanie vstupu áut do miest špeciálnymi daňami a poplatkami;
 • atď…

 

Automobilky neustále chrlia nové automobily, ale tie už v niektorých mestách nie je možné prihlásiť a treba čakať na výhru v lotérii na získanie EČV. Prípadne inde sa zase musí budúci majiteľ preukázať parkovacím miestom a až na to mu mesto povolí nákup automobilu.

V súvislosti s týmito a inými faktami dochádza k prehodnoteniu užívania automobilov. Automobil je v súčasnosti využívaný iba na 5% svojho časového fondu.

Všetky tieto fakty nútia výrobcov, prenajímateľov, ako aj majiteľov automobilov hľadať riešenia, ako uvedenú situáciu riešiť.

 

Aké zmeny a kedy nás čakajú?

Celá táto situácia smeruje k nasledovným riešeniam, ktoré vytvoria chaos na trhu s automobilmi.

V prvom rade sme blízko obdobia, kedy globálna produkcia automobilov dosiahne svoj vrchol. Na rozvinutých trhoch tento okamih sa očakáva v rozmedzí rokov 2030 až 2035. Dôvodom tohto bude nástup nasledovných zmien:

 

a) Technologické zmeny funkčnosti automobilu:

 • EV elektrických automobilov (v r.2040 bude globálna produkcia na úrovni 35%)
 • AV autonómnych automobilov (v r.2040 bude 14% plne samo jazdiacich)
 • internet v automobile a možnosti zábavy v ňom (entertainmentu)

b) služby, ktoré ovládnu prepravu automobilov a zmenia spôsob nakladania s nimi

 

Zmena v chápaní účelu automobilu ako aj jeho vyššia použiteľnosť budú mať za následok zníženie potrieb na nákup ďalších nových automobilov. Máme za to, že pokles nákupu ovplyvní globálny predaj s očakávaným výkyvom v období rokov 2030-2050 a dosiahne až 30% globálneho predaja do 5 rokov a 50% do 15 rokov.

Súkromné vlastníctvo automobilu bude postupne nahradené vzhľadom na neefektivitu prevádzky jedinca verzus veľkého globálneho poskytovateľa služieb. Tak isto nebude komu jazdené autá možné predať, nakoľko väčšina populácie bude autá vnímať ako službu a nie majetok.

Veľké finančné spoločnosti, ktoré na tieto zmeny nebudú pripravené, ovládne chaos a panika, čo robiť s jazdenými použitými automobilmi. Niektoré ho zažívajú úž dnes. Predaj jazdených áut nízkopríjmovým skupinám, ako ho poznáme dnes, už nebude možný, nakoľko služby spoločnosti zameriavajúcich sa na služby dodania, služby prepravy a prenájmu budú poskytovať rôzne úrovne služieb za veľmi výhodných podmienok z dôvodu vysokej efektivity a trhového postavenia, ktoré im situácia na trhu dovolí.

Prepad cien jazdených automobilov spôsobí obrovská koncentrácia nákupu automobilov práve týmito spoločnosťami a ich silou, ktorú voči trhu budú mať. V roku 2017 bol podiel týchto spoločností na globálnom predaji automobilov až 35%.

 

Ako sa s tým vyrovnať?

Podľa môjho názoru jediným spôsobom, ako byť pripravený na uvedené zmeny, je postupne meniť flotily z fixného a dlhodobého majetku na krátkodobý majetok, prípadne dodávateľsky dodané služby, kde za nákup a predaj zodpovedá spoločnosť, ktorá sa uvedenou službou živí.

Ďalej je nutné vnímať, že budúci vozový park bude zameraný na EV, PHEV a hybridné vozidlá. Už dnes pri nákupe áut do rodiny či spoločnosti treba na to myslieť. Ďalší predaj bude v budúcnosti problémom, nakoľko nákup jazdených áut bude klesať z dôvodu nákupu služieb namiesto vlastníctva ako majetku.

Jedine trhy, ktoré ešte v uvedenom období pôjdu podľa aktuálneho nastavenia, budú India a Afrika, kde rast predaja bude stále pretrvávať vzhľadom na nenasýtenosť z minulého obdobia.

Veľkými tlakom na zmeny bude zníženie nákladov na vlastníctvo a čiastočného užívania, tlak na cenu odstráni dlhodobé vlastníctvo.

 

 


Zdroje:
Paul Barter,poradca pre dopravu: Today’s Cars Are Parked 95% of the Time
Goldman Sachs:Study of the Cars 2025
McKInsey company:Automotive revolution perspective towards 2030
Financial service company Credit Suisee:Autonomous cars will kill new car sales 2030
Euromonitor International:Global light vehicle sales forecast exceed 100 milion units in 2019

 

Pokračujte na ďalší príspevok »