Zdravie

Miera konzumácie alkoholu počas pandémie výrazne stúpla. Počet Slovákov závislých na alkohole je alarmujúci

  • 17 januára, 2023
  • 6 min read
Miera konzumácie alkoholu počas pandémie výrazne stúpla. Počet Slovákov závislých na alkohole je alarmujúci

Už niekoľko rokov sa na Slovensku diskutuje o dekriminalizácii marihuany, avšak akoby sa zabúda na alkohol, ktorý patrí do skupiny legálnych drog. Nielenže ničí ľudské zdravie, ale prispieva aj k rôznym nešťastiam. Výnimkou nie je ani alkohol za volantom či agresívne správanie sa konzumentov, ktoré často vedie až k ohrozeniu života.

Stretávame sa s ním všade, či už na rôznych oslavách alebo dokonca aj v reklamách na televíznych obrazovkách. Ide o takzvaný negatívny vzor mladistvým, nakoľko väčšina tínedžerov príde do styku s touto omamnou látkou skôr než pred dovŕšením 18. roka života.

Majú Slováci problém s alkoholom?

Ako je známe, obyvatelia našej krajiny nepohrdnú pohárikom alkoholu. Ide o spoločenský problém, ktorý doposiaľ nebol dostatočne medializovaný. Všetko sa zmenilo až po tragickej nehode na Zochovej, kedy opitý vodič zrazil päť študentov, ako sme uviedli v našom predchádzajúcom článku. Týmto sa však séria nešťastných nehôd spôsobených kvôli alkoholu neskončila. Hneď o pár dní neskôr došlo k podobnej nehode v Čadci, pričom zranené osoby utrpeli zranenia mimo ohrozenia života.

Európsky štatistický úrad informuje, že priemerný Slovák vypije 12 litrov čistého alkoholu ročne, uvádza portál Nemocnice AGEL sídliacej v Leviciach. Pokiaľ ide o celosvetový priemer v pití alkoholu, nachádzame sa na 9. mieste. Ďalším alarmujúcim číslom je, že na území našej krajiny je až 400-tisíc ľudí, ktorí sú závislí na alkohole. Negatívnym faktom je aj to, že každý rok pribudne približne ďalších 6 000.

INZERCIA
alkohol a Slováci
Alkohol sa stáva bežnou súčasťou spoločenských udalostí. Zdroj: pexels.com

„Na Slovensku hlásia štatistiky alarmujúce čísla. Podľa WHO patríme k 10 krajinám, kde je priemerne vyššia konzumácia alkoholu ako v zostatku Európy,“ tvrdí pre portál Nemocnice AGEL, ktorá sídli v Leviciach, psychologička Barbara Budinská pôsobiaca v miestnej nemocnici.

„Ak začne mať človek kvôli alkoholu problémy v rodine, vo vzťahoch, v práci, keď kvôli alkoholu začne zanedbávať svoje povinnosti, redukovať ostatné záujmy, keď sa k poháriku obracia stále častejšie a stráca kontrolu nad pitím, že nedokáže vydržať bez alkoholu ani čas, ktorý si sám stanoví, je čas svoj problém s alkoholom riešiť,“ dodáva.

Prejavy závislosti

Po alkohole ľudia zväčša siahajú v krízových situáciách. Môže za tým byť strata zamestnania či dokonca rôzne nevyriešené traumy z detstva. Jedným z príkladov sú aj lockdowny počas covidovej pandémie, kedy bola štatisticky dokázaná vyššia konzumácia danej omamnej látky v domácnostiach, informuje portál Teraz.sk. Londýnski vedci z Cambridgeskej univerzity uviedli, že izolácia u ľudí vyvolala symptómy posttraumatického stresu, ktoré viedli k vyššej konzumácii alkoholu.

Netreba však zabúdať, že aj malé množstvo môže viesť k závislosti. Portál Svet zdravia píše, že jej rýchlejší vznik prebieha u mladých ľudí a ženského pohlavia. Ďalším dôležitým činiteľom je aj pozitívna rodinná anamnézia, ktorá sa vyznačuje s výskytom alkoholizmu u rodičov.

alkohol a Slováci
Mladiství konzumujú alkohol už pred dovŕšením 18. roka života. Zdroj: pexels.com

V počiatočnej fáze ide o spoločenský charakter, počas ktorej konzumácia alkoholických nápojov spestruje sociálny život. Avšak táto fáza dokáže rýchlo skĺznuť do varovnej, kedy sa objavuje čoraz väčšia túžba po alkohole. Posledná fáza je rozhodujúca, pričom daná omamná látka sa stáva centrom pozornosti postihnutého. Môže sa počas nej vyskytovať krátka abstinencia, ktorá prepuká do opäť intenzívnej konzumácie alkoholu. Dôležité si je ale uvedomiť, že efektívna abstinencia nemôže prebiehať bez pomoci.

„Našu ambulanciu navštevujú aj klienti, ktorí si priznajú, že majú problém s alkoholom, väčšinou sú však už vo fáze, kedy to už stihlo v negatívnej miere ovplyvniť ich život po telesnej, duševnej aj sociálnej stránke a majú kopu ďalších problémov, teda už nielen s alkoholizmom. Na stretnutiach riešime teda nielen problémové pitie a negatívne emočné stavy, ale napríklad aj životnú situáciu po strate zamestnania alebo rozpade rodiny,“ tvrdí pre portál Nemocnice AGEL v Leviciach klinická psychologička Slávka Pecárová.

Podpora zdravia vďaka štúdii

Štúdia z roku 2021 prináša dôvody, prečo znížiť konzumáciu alkoholických nápojov, uvádza portál ScienceAlert. K najčastejším dôvodom patrí zvýšené riziko rakoviny, demencie či predčasnej smrti.

alkohol a Slováci
Ľudia počas covidovej pandémie začali alkohol konzumovať v domácnostiach. Zdroj: pexels.com

„Zistili sme, že spojenie informácií o alkohole a rakovine s konkrétnym praktickým opatrením – počítaním nápojov, viedlo k tomu, že konzumenti znížili množstvo prijatého alkoholu,“ cituje ScienceAlert slová ekonómky a psychologičky Simone Pettigrew.

Účastníci štúdie boli rozdelení do niekoľkých skupín, pričom sa im zobrazovali rôzne reklamy a správy o pití. Najúčinnejší vplyv mala práve reklama spájajúca rakovinu a alkohol. Jej odkazom bolo, aby si ľudia počítali svoje nápoje, pričom ľudia výrazne znížili konzumáciu alkoholu počas šiestich týždňov.

„Mnoho ľudí nevie, že alkohol je karcinogén. Ide o dôležité informácie, ku ktorým by mali mať konzumenti prístup. Avšak povedať im, že alkohol spôsobuje rakovinu je len časť riešenia. Musíme im poskytnúť aj spôsoby, ako prijať opatrenia na zníženie rizika,“ dodáva Pettigrew.

About Author

Lenka Šamajová

Rodáčka z Kysúc, ktorá žije v Trnave. Písanie je jej blízke od strednej školy, pričom už tretí rok študuje na fakulte masmediálnej komunikácie. Od októbra 2021 pôsobí ako stážistka v denníku SME. Okrem toho pôsobila ako redaktorka v Startitupe, aktuálne píše pre UnitedLife. Vo voľnom čase nepohrdne ani poéziou.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings