Zdravie

Pobyt v prírode môže ovplyvniť pravdepodobnosť užívania liekov. Výnimkou nie je ani liečba úzkosti či astmy

  • 27 januára, 2023
  • 5 min read
Pobyt v prírode môže ovplyvniť pravdepodobnosť užívania liekov. Výnimkou nie je ani liečba úzkosti či astmy

V súčasnosti sa analgetiká stavajú skupinou liekov na všetko. Výnimkou nie sú ani lieky na úzkosť či nespavosť, ktoré sú bežne dostupné v lekárňach. Môžeme ich nájsť v každej domácnosti, avšak netreba zabúdať ani na alternatívne formy liečiv.

Aj krátka prechádzka v prírode môže mať pozitívny dopad na duševné zdravie. Výnimkou nie sú ani rôzne liečivé rastliny, ktoré majú blahodarný účinok aj na fyzické zdravie. Nielenže pomáhajú vyliečiť bežné ochorenia ako prechladnutie, okrem toho vplývajú aj na kvalitu spánku.

Menšia potreba liečiv

Ako sme uviedli v úvode, spätosť človeka s prírodou je oveľa väčšia než sa zdá. Nadväzujú na to aj poznatky fínskych vedcov, ktorí zistili, že pravidelná návšteva prírody sa spája s nižšou pravdepodobnosťou konzumácie liekov na úzkosť, astmu či krvný tlak, informuje portál Forbes.

Na to, aby ste mohli pozitívne účinky pociťovať, stačí, ak trikrát alebo štyrikrát týždenne navštívite miesto, v ktorom sa vyskytuje zeleň. Nakoľko sa štúdia primárne zamerala na obyvateľov miest, stačí, ak navštívite park alebo iné miesta obklopujúce sa mestskou zeleňou.

INZERCIA
príroda a ľudské zdravie
Strávený čas v prírode môže byť pozitívne účinky na ľudské zdravie. Zdroj: pexels.com

Daná štúdia, ktorú realizovali výskumníci z Fínskeho inštitútu pre zdravie a sociálnu starostlivosť, vychádza z odpovedí 16-tisíc náhodne vybraných respondentov. Zrealizovala sa počas rokov 2015 až 2016, pričom jej podmienkou bolo, aby jej účastníci pochádzali z miest Helsinky, Espoo a Vantaa. Zaoberala sa predovšetkým tým, aké lieky užívajú či ako často trávia čas v prírode.

Prekvapivé výsledky štúdie

Výsledky spomínanej štúdie prinášajú prekvapivé závery spojené s konzumáciou liekov na rôzne ochorenia. Účastníci, ktorí trávili čas v prírode trikrát alebo štyrikrát týždenne, sa spájali s 33 % nižšou pravdepodobnosťou konzumácie liekov na duševné zdravie, uvádza portál ScienceAlert. Pokiaľ ide o lieky na krvný tlak, pravdepodobnosť sa znížila až o 36 %. Výnimkou nebola ani astma, pričom pravdepodobnosť užívania liekov na toto ochorenie sa znížila o 26 %.

Pozitívne účinky zelene však pri týchto číslach nekončia. Uvedené čísla klesnú o 22 %, 41 % a 24 %, pokiaľ jedinec absolvuje najmenej päť návštev prírody týždenne. Asociácie sa však znížili, pokiaľ sa prepojili s hodnotou BMI (pozn. red. index telesnej hmotnosti).

„Toto zistenie je v súlade s predbežnými dôkazmi, ktoré zdôrazňujú dôležitosť skutočného využívania zelene vo vzťahu k duševnému zdraviu, a naznačuje, že to isté platí pre iné zdravotné stavy, ako je astma a hypertenzia,“ tvrdia autori výskumu. Okrem toho predchádzajúce štúdie uvádzajú, že netrvá dlho, kým jedinec uvidí účinky.

Jeden z pozitívnych príkladov sme uviedli aj v našom predošlom článku. Stojí za ním štúdia, ktorú viedla Lesná služba Ministerstva poľnohospodárstva USA. Poukazuje na to, že stromy sa spájajú s nižším počtom úmrtí na kardiovaskulárne ochorenia. Výsledky sa vzťahujú najmä na oblasti s väčším počtom vysadených stromov. Aj toto je jeden z dôvodov, prečo mladí ľudia čoraz viac preferujú pobyt na dedine.

Okrem toho na danú súvislosť poukazuje aj jeden z holandských výskumov. Jeho účastníci, ktorí žili v blízkosti lesa, boli o 20 % menej chorí než tí, ktorí žili v meste. Práve preto môže byť štúdia fínskych vedcov kľúčová v otázke kvality zelene v mestských častiach, dodáva Forbes.

„Zhromažďovanie vedeckých dôkazov, ktoré podporujú zdravotné prínosy pobytu v prírode, pravdepodobne zvýši ponuka kvalitných zelených plôch v mestskom prostredí a podporí ich aktívne využívanie,“ cituje Forbes jedno z vyjadrení fínskeho vedeckého tímu.

Odporúčania lekárov

Portál eduworld.sk píše, že blahodarnými účinkami prírody na ľudské zdravie sa zaoberajú už aj lekári. Príkladom je škótske zdravotníctvo, ktoré sa ako prvé zapojilo do projektu, v ktorom sa prepojila zdravotnícka organizácia NHS Shetlandy s organizáciou na ochranu prírody RSPB Scotland.

príroda a ľudské zdravie
Aj obyčajná prechádzka v prírode môže mať pozitívny dopad na psychické zdravie. Zdroj: pexels.com

Cieľom tejto spolupráce je chorým pacientom predpísať pobyt v prírode ako formu liečby. Zahŕňa rôzne ochorenia týkajúce sa napríklad funkcie srdca alebo vysokého tlaku. Výnimkou nie sú ani závažnejšie ochorenia.

Možno sa pýtate, ako to funguje. Ide o jednoduchý princíp, kedy lekár pacientovi vysvetlí dôležitosť predpísanej liečby, pričom mu ponúkne aj rôzne odporúčania, kam ísť. Cieľom danej liečby nie je len posilnenie celkového zdravotného stavu obyvateľstva, ale aj psychického zdravia.

„Fyzický i duševný prínos pobytu v prírode je podložený mnohými vedeckými štúdiami a je na čase, aby o tomto smere liečby začali premýšľať lekári z viacerých odborov,“ vysvetľuje Makena Lohr z neziskovej zdravotníckej organizácie sídliacej v Oxforde.

About Author

Lenka Šamajová

Rodáčka z Kysúc, ktorá žije v Trnave. Písanie je jej blízke od strednej školy, pričom už tretí rok študuje na fakulte masmediálnej komunikácie. Od októbra 2021 pôsobí ako stážistka v denníku SME. Okrem toho pôsobila ako redaktorka v Startitupe, aktuálne píše pre UnitedLife. Vo voľnom čase nepohrdne ani poéziou.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings