Perfektný svet. Pre každú generáciu je niečo charakteristické.

A každá generácia vychováva ďalšiu generáciu, pre ktorú sú typické určité druhy správania, hodnoty či vlastnosti. Vonkajšie podmienky, platné spoločenské normy a daná doba generáciu formuje a dotvára. Ľudia žijúci dnes v krajinách OECD sa v podstate ešte nikdy predtým nemali lepšie. Každý má možnosť voľby a slobodu rozhodnúť sa podľa vlastného uváženia bez závažných… Prečítať celé
Vydané 6. mája 2015 / Autor / Obsahuje tieto témy: ,

A každá generácia vychováva ďalšiu generáciu, pre ktorú sú typické určité druhy správania, hodnoty či vlastnosti. Vonkajšie podmienky, platné spoločenské normy a daná doba generáciu formuje a dotvára. Ľudia žijúci dnes v krajinách OECD sa v podstate ešte nikdy predtým nemali lepšie. Každý má možnosť voľby a slobodu rozhodnúť sa podľa vlastného uváženia bez závažných následkov.

  Lisa Marie Black pre United Life

 

Dnes máme slobodu vysloviť svoj názor, rozhodnúť sa, kde chceme žiť a pracovať, s kým chceme žiť, s akým pohlavím, či byť single, v pevnom vzťahu alebo vzťahu, dnes môžeme byť v manželstve či rozvedení, žiadne spoločnenské konzekvencie nehrozia. Ženy majú možnosti v kariére, sú sebestačnejšie a samostanejšie. Neohrozujú nás žiadne reálne hrozby straty bezpečnosti či istôt. Moderná medicína a vzdelanie sú dostupné pre každého. V podstate by sme mali byť mimoriadne šťastná generácia, preto­ že ešte žiadna predtým sa nemala tak dobre – a to je fakt! Sme ale šťastní? Nie je to práve sloboda, ktorá v nás vytvorila chaos a pocit nespokojnosti? Nie sme predovšetkým jej vinou mnohokrát takí dezorientovaní? Alebo s ňou iba nevieme zaobchádzať? A sme vôbec skutočne slobodní? Či len žijeme v zajatí očakávaní a ná­ rokov perfektného sveta?

 

Ešte nikdy predýtm sa nekonzumovalo toľko psychofarmák, ako práve dnes. Farmaceutický priemysel je obrovský generátor peňazí. Samozrejme, že konzumácia psychofarmák pomáha vo veľa prípadoch prekonať ťažké krízy, ale medzičasom sa z nich stali bonbóny na šťastie. Lenže v skutočnosti žiadne šťastie neprinášajú a jediné, čo prinesú, je množstvo vedľajších účinkov. Napríklad v Spojených štátoch užíva desať percent populácie antidepresíva a je tu aj najväčší výskyt autizmu. Štúdie zistili koreláciu medzi užívaním antidepresív a narodením autistických detí.

 

Ale prečo sme teda taká nešťastná generácia? Kedysi dávno sa ľudia rodili do istej spoločenskej triedy a ich životný údel a možnosti im boli vopred jasné a zrejmé. Skutočná sloboda neexistovala, ale boli pevne stanovené pravidlá, podľa ktorých sa ľudia museli riadiť. Takto vyrastajúca generácia, oblopená mantinelmi, ktoré nebolo možné prekročiť, síce nebola slobodná, ale bola spokojnejšia, pretože každý vedel, kde je jeho miesto a nemal zbytočné očakávania, ktoré by sa aj tak nenaplnili. Tým ale nechcem povedať, že takto nastavený svet je správny. Je len oveľa jednoduchšie sa v ňom orientovať. Dnešná generá­ cia má obrovské možnosti a veľmi veľa opcií na výber. A veľakrát sme v tom výbere stratení. A tak sa snažíme budovať náš vlastný perfektný svet, ktorý sa od nás očakáva. Všade čítame slogany, ako be happy, have fun a smile…Čítame návody a knihy, ako byť dobrou matkou, otom, milencom, partnerom, partnerkou, ako čo najlepšie vyzerať, obliekať sa a maľovať, ako sa čo najlepšie predať v práci, ako čo najlepšie fungovať, ako čo najviac zarobiť a ako byť šťastnými.

 

Médiá a spoločnosť nás iba utvrdzujú v tom, že len keď budeme dokonalí, krásni, bohatí a úspešní, budeme aj šťastní. A tak si teda budujeme náš perfektný svet, zahltení informáciami, ktoré sú tiež prístupné okamžite, hneď. Naša miera frustrácie je tak nízka, že sme schopní urobiť čokoľvek, aj predať samých seba, na zachovanie ilúzie nášho dokonalého sveta. Hrdosť, odvaha, trpezlivosť, lojalita či česť sú cnosti, ktorých sa rýchlo zbavíme, ak niekde blízko nájdeme výhľad na zveľadenie nášho dokonalého sveta. Správame sa zbabelo. Pretože so sklamaniami, prehrami a dierami sa v našom perfektne a dokonale prepracovanom a naplá­ vanom živote jednoducho nepočíta – je to osobná prehra nášho ega. Pretože pre nedokonalých niet v dokonalom svete miesta. Dnes máme možnosť konečne si vychutnať slobodu, ale zvolili sme diktatúru perfektného sveta. Svet a ani ľudia avšak nikdy dokonalí neboli a ani nebudú.

 

Perfektný svet je iba ilúzia, ktorá sa zoči voči realite veľmi rýchlo rozplynie a s bonbónmi na šťastie iba nastane flegmatizmus. Nie sú to práve tie nedokonalosti, omyly a slabiny, ktoré sú na nás také krásne, pretože sú výnimočné a jedinečné? Veď povedzte, čo je na dokonalosti také krásne? Ved z tých prehier a pádov sa učíme, duchovne rastieme, vo vnútri krásnieme. Svet nikdy nebol dokonalý, svet iba je, čo je. A je iba na nás, či možnosti skutočnej slobody dneška aj využijeme. S pokorou, cnosťami a so správnymi hodnotami v nás dokážeme nájsť neobyčajnú silu a až potom bude aj sloboda pre nás šťastím, nie trestom. Šťastie je v nás a nie v dokonalom, umelom svete.

Pokračujte na ďalší príspevok »