OVERENÉ TIPY

Ako odhaliť, či vám niekto klame? Stačí sledovať pár detailov

Ak máte podozrenie, že niekto nehovorí pravdu, existuje niekoľko stratégií, ktoré môžete použiť a ktoré vám môžu pomôcť rozlíšiť skutočnosť od fikcie.
Vydané 30. marca 2022 / Autor / Obsahuje tieto témy: , , , , , ,

Tipy na rozpoznanie klamstva

Ak máte podozrenie, že niekto nehovorí pravdu, existuje niekoľko stratégií, ktoré môžete použiť a ktoré vám môžu pomôcť rozlíšiť skutočnosť od fikcie.

1. Začnite kladením neutrálnych otázok.

Keď niekomu položíte základné, neohrozujúce otázky, môžete sledovať základnú líniu odpovede. Opýtajte sa ich na počasie, ich plány na víkend alebo čokoľvek, čo by vyvolalo normálnu, pohodlnú odpoveď. Keď reagujú, pozorujte ich reč tela a pohyb očí – chcete vedieť, ako sa správajú, keď hovoria pravdu. Uistite sa, že kladiete dostatok otázok, aby ste zistili spoľahlivý vzorec.

 

2. Vhodne premostite do zóny lži.

Keď sa presuniete z neutrálneho územia do „zóny lži“, mali by ste byť schopní pozorovať zmenu reči tela, výrazov tváre, pohybu očí a štruktúry viet. Každý zanecháva pri klamstve iné podvedomé stopy, a preto je dôležité pred vstupom do zóny klamstva dodržiavať normálnu základnú líniu.

 

3. Požiadajte ich, aby povedali svoj príbeh v opačnom poradí

Detekciu lži možno vnímať ako pasívny proces. Ľudia predpokladajú, že môžu len pozorovať reč tela a výrazy tváre potenciálneho klamára. Aktívnejším prístupom k odhaľovaniu klamstiev môžete však dosiahnuť omnoho lepšie výsledky.​

INZERCIA

Niektoré výskumy naznačili, že požiadanie ľudí, aby povedali svoje príbehy v opačnom poradí, a nie v chronologickom poradí, môže zvýšiť presnosť detekcie lži. Verbálne a neverbálne signály, ktoré rozlišujú medzi klamstvom a hovorením pravdy, sa môžu stať zjavnejšími, keď sa kognitívna záťaž zvyšuje.

Klamať je psychicky náročnejšie ako hovoriť pravdu. Ak pridáte ešte väčšiu kognitívnu zložitosť, behaviorálne podnety môžu byť zreteľnejšie.
Nielenže je klamstvo kognitívne náročnejšie, ale klamári zvyčajne vynakladajú oveľa viac mentálnej energie na sledovanie svojho správania a vyhodnocovanie reakcií druhých. Zaujímajú sa o svoju dôveryhodnosť a o to, aby iní ľudia uverili ich príbehom. To všetko si vyžaduje značné úsilie, takže ak zadáte náročnú úlohu (napríklad porozprávate ich príbeh v opačnom poradí), trhliny v príbehu a ďalšie indikátory správania sa môžu ľahšie rozpoznať.

Mladí muži s nízkym vzdelaním, ktorí sa zapájajú do antisociálneho správania, hovoria najviac klamstiev, tvrdia výskumníci. Zdroj: Shutterstock

4. Sledujte reč tela.

Klamári si pri klamstve často sťahujú telo dovnútra, aby sa cítili menší a menej nápadní. Mnoho ľudí sa začne krútiť a niekedy si schovávajú ruky, aby podvedome skryli nervózne prsty. Môžete tiež pozorovať krčenie plecami.

 

5. Pozorujte mikrovýrazy tváre.

Ľudia často klamú vo výraze tváre, ale niektoré z týchto výrazov sú jemné a ťažko rozpoznateľné. Niektorí ľudia zmenia sfarbenie tváre na jemnejší odtieň ružovej, iní mierne natiahnu nozdry, hryzú si pery, mierne sa potia alebo rýchlo žmurkajú. Každá z týchto zmien vo výraze tváre znamená zvýšenie mozgovej aktivity, keď začína klamstvo.

 

6. Nespoliehajte sa len na reč tela

Keď príde na odhaľovanie klamstiev, ľudia sa často zameriavajú na reč tela, alebo na jemné fyzické a behaviorálne znaky. Zatiaľ čo reč tela môže niekedy naznačovať podvod, mnohé výskumy ukazujú, že očakávané správanie nie je vždy spojené s klamstvom.

Zistilo sa, že pohyby očí vôbec neznamenajú klamstvo, ale v skutočnosti naznačujú, že človek premýšľa, alebo presnejšie, že má prístup k svojej dlhodobej pamäti.

Reč tela môže byť užitočným nástrojom pri detekcii klamstiev, no je kľúčové pochopiť, ktorým signálom treba venovať pozornosť.

7. Počúvajte tón, kadenciu a vetné štruktúry.

Keď človek klame, často mierne zmení tón a kadenciu reči. Môže začať hovoriť rýchlejšie alebo pomalšie, a s vyšším alebo nižším tónom. Často sa vety, ktoré používajú, stávajú zložitejšími, pretože ich mozog pracuje na plné obrátky, aby držal krok s ich príbehom.

 

Klame vs. neklame. Zdroj: interez.sk

 

Pamätajte: Každý má iné „klamavé správanie“, takže neexistuje žiadna zaručená metóda odhaľovania lži. Najdôležitejšie je vedieť porovnať základné správanie klamára s pohybom tela, výrazmi tváre, pohybmi očí a verbálnymi podnetmi, ktoré používajú, keď klamú.

Nakoniec, a čo je možno najdôležitejšie, dôverujte svojim inštinktom. Môžete mať skvelý intuitívny zmysel pre čestnosť verzus nečestnosť. Naučte sa vnímať tieto pocity.

 

 

Niektoré z najpresnejších klamných signálov, ktorým ľudia venujú pozornosť, zahŕňajú:

Nejasnosť: Ak sa zdá, že rečník zámerne vynecháva dôležité detaily, môže to byť preto, že klame.

Hlasová neistota: Ak sa osoba zdá byť neistá, je pravdepodobnejšie, že ju budú vnímať ako klamára.

Ľahostajnosť: Pokrčenie plecami, nedostatok výrazu a znudené držanie tela môžu byť znakmi klamstva, pretože sa daná osoba snaží vyhnúť vyjadreniu emócií a prípadných výpovedí.

Prílišné premýšľanie: Ak sa zdá, že jednotlivec príliš premýšľa, aby doplnil podrobnosti príbehu, môže to byť preto, že vás klame.
Z toho plynie ponaučenie, že hoci reč tela môže byť užitočná, je dôležité venovať pozornosť tým správnym signálom. Niektorí odborníci však naznačujú, že prílišné spoliehanie sa na určité signály môže zhoršiť schopnosť odhaliť lži.

 

Pokračujte na ďalší príspevok »