Slovensko

Na tieto huby si dávajte pozor! NAJJEDOVATEJŠÍ výber z lesa

  • 25 júna, 2022
  • 5 min read
Na tieto huby si dávajte pozor! NAJJEDOVATEJŠÍ výber z lesa

Na našom území majú na svedomí muchotrávky až 95% smrteľných otráv!

Prečítajte si tento zoznam prudko jedovatých húb, ktoré sa nachádzajú (nie len) na našom území, a vyvarujte sa nešťastnému zberu. Príjemné hubárčenie a následnú konzumáciu všetkým.

 

Muchotrávka zelená. Zdroj: mykoweb.com

Muchotrávka zelená (Amanita phalloides)

Snáď najsmrteľnejšia zo všetkých húb, muchotrávka zelená, sa nachádza v celej Európe a veľmi sa podobá jedlým hubám.

INZERCIA

Amatérski hubári si ju najviac pletú so šampiónmi a bedľami.

Jej tepelne stabilné amatoxíny odolávajú teplotám varenia a rýchlo poškodzujú bunky v celom tele. Do 6 až 12 hodín po konzumácii sa objavia prudké bolesti brucha, zvracanie a krvavé hnačky, ktoré spôsobujú rýchlu stratu tekutín z tkanív a intenzívny smäd. Čoskoro nasledujú príznaky vážneho postihnutia pečene, obličiek a centrálneho nervového systému, vrátane zníženia výdaja moču, a zníženia hladiny cukru v krvi.

Tento stav vedie ku kóme a smrti vo viac ako 50 percentách prípadov. Medzi pozoruhodné úmrtia patrí pápež Klement VII., ktorý zomrel na náhodnú otravu muchotrávkou zelenou v roku 1534, a pravdepodobne aj rímsky cisár Claudius v roku 54 nl.

 

Muchotrávka biela. Zdroj: nahuby.sk

Muchotrávka biela

Je to smrteľne jedovatá huba a príznaky a priebeh otravy sú rovnaké ako pri muchotrávke zelenej (Amanita phalloides).

Neskúsení hubári si ju často mýlia s bielymi druhmi pečiarok. Prezradia ju iba lupene na spodnej strane hlúbika.

Rastie od júna do októbra, prevažne v listnatých lesoch v nižších polohách.

 

Muchotrávka tigrovaná. Zdroj: antropocene.it

Muchotrávka tigrovaná

Toxíny, ktoré obsahuje Muchotrávka tigrovaná (Amanita pantherina), predovšetkým muskarín a mykoatropín, spôsobujú hlavne nervové podráždenie spojené s ospalosťou, závratmi či halucináciami, čo môže vyústiť až do bezvedomia.

Rastie najmä v ihličnatých lesoch, zriedkavejšie v listnatých, na presvetlenejších vyhriatych miestach. Rozšírená je dosť hojne od nížin až do vrchov.

Otrava muchotrávkou tigrovanou je prudká, a pôsobí najneskôr  do 4 hodín po požití! Má psychotropné účinky a otrávený má pocity ako v opitosti.

 

Bedlička hnedoružová. Zdroj: nahuby.sk

Bedlička hnedoružová

Je to chutne vyzerajúca huba, obsahujúca smrtiaci amatoxín, ktorý niči pečeň. Je široko rozšírená po celej Európe a častiach Ázie, a je nebezpečná kvôli zameniteľnosti s inými jedlými druhmi.

Jedlé bedle majú voľne posuvný prsteň, ten je ale na jedovatých bedličkách upevnený pevne. Vyskytujú sa najmä v smrekových lesoch, v horách s vápenatou pôdou.

Náhodná konzumácia vedie k závažnej toxicite pečene a môže mať smrteľné následky, ak sa neposkytne okamžitá liečba.

 

Cortinarius rubellus. Zdroj: first-nature.com

Druh Cortinarius

Dva druhy – pavučinec otravný (Cortinarius rubellus) a pavučinec plyšový (Cortinarius orellanus), sú si navzájom veľmi podobné. Zrada spočíva v tom, že sa podobajú na mnoho jedlých odrôd.

Tieto huby obsahujú jed známy ako orellanín, ktorý spočiatku spôsobuje príznaky podobné bežnej chrípke. Orellanín má zákerne dlhú dobu latencie, a môže trvať 2 dni až 3 týždne, kým spôsobí príznaky, čo často vedie k nesprávnej diagnóze. Toxín ​​v konečnom dôsledku, ak sa nelieči, spôsobuje zlyhanie obličiek a smrť.

 

Kapucňovka okrovohnedastá. Zdroj: commons.wikimedia.org

Kapucňovka okrovohnedastá

 

Galerina marginata (kapucňovka okrovohnedastá), ktorá sa bežne vyskytuje na severnej pologuli a v častiach Austrálie, je smrteľne jedovatá huba, ktorá obsahuje podobné toxíny ako muchotrávka zelená.

Je nebezpečná hlavne preto, že si ju aj skúsení hubári často pletú s jednou z najväčších kulinárskych lahôdok, šupinačkou menlivou.

Smrteľnou dávkou pre dospelého človeka je 12-15 plodníc. Požitie spôsobuje hnačku, vracanie, podchladenie a poškodenie pečene. Ak sa nieliči, môže viesť k smrti.

 

Conocybe filaris. Zdroj: mycoportal.org

Conocybe filaris

Tento druh je bežnou hubou v severozápadnom Pacifiku v Spojených štátoch. Požitie môže spôsobiť smrteľné zlyhanie orgánov.

Pôsobi nevinne a vyzerá ako tuctová trávniková huba, no zdanie klame. Po požití vás čaká nástup gastrointestinálnych symptómov, väčšinou  6-24 hodín po konzumácii húb, čo často vedie k počiatočnej nesprávnej diagnóze otravy jedlom alebo žalúdočnej chrípky.

Je známe, že táto huba obsahuje obzvlášť smrtiaci amatoxín, ktorý pri požití môže spôsobiť nenapraviteľné poškodenie pečene.

About Author

Natália Jančušková

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings