EXTRA feed Iné Ľudia Na zamyslenie Svet Veda a technika Zdravie

Medicína v osvietenstve

  • 25 decembra, 2021
  • 5 min read
Medicína v osvietenstve

Osvietenstvo

V 17. storočí sa prírodné vedy posunuli dopredu na širokom fronte. Existovali pokusy popasovať sa s povahou vedy, ako je vyjadrené v dielach mysliteľov ako Francis Bacon, René Descartes a Sir Isaac Newton. Najväčším úspechom medicíny v 17. storočí bolo Harveyho vysvetlenie obehu krvi.

 

Harvey a experimentálna metóda

William Harvey sa narodil v anglickom Folkestone, študoval v Cambridge a potom strávil niekoľko rokov v Padove, kde sa dostal pod vplyv Fabriciusa. V Londýne založil úspešnú lekársku prax a presným pozorovaním a dôsledným uvažovaním rozvinul svoju teóriu obehu. V roku 1628 vydal svoju klasickú knihu Exercitatio Anatomica de Motu Cordis et Sanguinis in Animalibus (O pohybe srdca a krvi), často nazývanú De Motu Cordis.

INZERCIA
Ilustrácia z Exercitatio Anatomica de Motu Cordis et Sanguinis in Animalibus. Zdroj: thelancet.com

Že kniha vzbudila kontroverziu, nie je prekvapujúce. Stále bolo veľa takých, ktorí sa držali Galenovho učenia, že krv sa v krvných cievach pohybuje podľa „prílivu a odlivu“. Harveyho práca bola výsledkom mnohých starostlivých experimentov, ale len málo jeho kritikov si dalo tú námahu experimenty zopakovať, jednoducho argumentovali v prospech staršieho názoru. Jeho druhá veľká kniha, Exercitationes de Generatione Animalium („Experimenty týkajúce sa pokolenia zvierat“), vydaná v roku 1651, položila základ modernej embryológie.

 

INZERCIA

Harveyho objav cirkulácie krvi bol medzníkom medicínskeho pokroku; nová experimentálna metóda, ktorou sa zabezpečili výsledky, bola rovnako pozoruhodná ako práca samotná. Podľa metódy, ktorú opísal filozof Francis Bacon, čerpal pravdu zo skúsenosti a nie z autority.

V Harveyho argumente bola jedna medzera: musel predpokladať existenciu kapilárnych ciev, ktoré privádzali krv z tepien do žíl. Tento článok v reťazci dôkazov poskytol Marcello Malpighi z Bologne. Primitívnym mikroskopom Malpighi videl sieť drobných krvných ciev v pľúcach žaby. Harvey tiež nedokázal povedať, prečo krv kolovala. Potom, čo Robert Boyle ukázal, že vzduch je nevyhnutný pre život zvierat, bol to Richard Lower, ktorý sledoval interakciu medzi vzduchom a krvou. Nakoniec sa ukázal význam kyslíka, ktorý si niektorí na čas zamieňali ako flogistón, hoci až koncom 18. storočia veľký chemik Antoine-Laurent Lavoisier objavil základnú povahu kyslíka a objasnil jeho vzťah k dýchaniu. .

Inzercia

 

Hoci zložený mikroskop bol vynájdený o niečo skôr, pravdepodobne v Holandsku, jeho vývoj, podobne ako ďalekohľad, bol dielom Galilea. Bol prvým, kto trval na hodnote merania vo vede a v medicíne, čím nahradil teóriu a dohady presnosťou. Antonie van Leeuwenhoek zasvätil svoj dlhý život mikroskopickým štúdiám a bol pravdepodobne prvým, kto videl a opísal baktérie, pričom svoje výsledky oznámil Kráľovskej spoločnosti v Londýne. V Anglicku Robert Hooke, ktorý bol Boyleovým asistentom a kurátorom Kráľovskej spoločnosti, publikoval v roku 1665 svoje dielo Micrographia, ktoré pojednávalo a ilustrovalo o mikroskopickej štruktúre rôznych materiálov.

Robert Hooke. Zdroj: commons.wikimedia.org

Márne hľadanie jednoduchého systému

V 17. storočí sa uskutočnilo niekoľko pokusov objaviť jednoduchý systém, ktorý by viedol prax medicíny. Richard Wiseman, chirurg Karola II., potvrdil svoju vieru v „kráľovský dotyk“ ako liek na kráľovské zlo alebo tuberkulózu, pričom dokonca aj učený anglický lekár Thomas Browne tvrdil, že čarodejnice skutočne existujú. Existovala však všeobecná túžba zbaviť sa minulosti a prijať nové myšlienky.

Názor francúzskeho filozofa René Descartesa, že ľudské telo je stroj a že funguje mechanicky, mal svoje odozvy v medicínskom myslení. Jedna skupina, ktorá prijala toto vysvetlenie, sa nazývala iatrofyzici. Iná škola, ktorá radšej videla život ako sériu chemických procesov, sa nazývala iatrochemikmi. Santorio, pracujúci v Padove, bol prvým predstaviteľom iatrofyzického pohľadu a priekopníkom v oblasti výskumu metabolizmu. Osobitne sa zaoberal meraním toho, čo nazýval „necitlivé potenie“, opísané vo svojej knihe De Statica Medicina. Ďalším Talianom, ktorý túto myšlienku rozvinul ešte ďalej, bol Giovanni Alfonso Borelli, profesor matematiky v Pise, ktorý venoval svoju pozornosť mechanike a statike tela a fyzikálnym zákonom, ktoré riadia jeho pohyby.

Iatrochemickú školu založil v Bruseli Jan Baptist van Helmont, ktorého spisy sú zafarbené mystikou alchymistu. Logickejší a zrozumiteľnejší pohľad na iatrochémiu predložil Franciscus Sylvius v Leidene, a v Anglicku bol popredným predstaviteľom tej istej školy Thomas Willis, ktorý je známy svojim popisom mozgu v jeho Cerebri Anatome Nervorumque Descriptio et Usus.

Čoskoro sa ukázalo, že týmito kanálmi sa nedá nájsť ľahká cesta k medicínskym znalostiam a praxi, a že najlepšou metódou bol odveký systém priameho klinického pozorovania, ktorý inicioval Hippokrates. Potrebu návratu k týmto názorom dôrazne nabádal Thomas Sydenham, nazývaný „Anglický Hippokrates“.

About Author

Natália Jančušková

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings