Ktoré krajiny sú najbezpečnejšie na život? Medzi TOP 10 patrí aj Česko

Slovensko je na 20. mieste z celkovo 163 krajín Globálny mierový index (Global Peace Index) vyhodnocuje najbezpečnejšie a najmierumilovnejšie krajiny na svete. Túto správu každoročne zverejňuje Inštitút pre ekonómiu a mier, ktorý sa definuje ako nezávislá, nestranícka, nezisková organizácia, ktorej cieľom je presunúť svetové zameranie na mier ako na pozitívnu, dosiahnuteľnú a hmatateľnú mieru ľudského… Prečítať celé

Slovensko je na 20. mieste z celkovo 163 krajín

Globálny mierový index (Global Peace Index) vyhodnocuje najbezpečnejšie a najmierumilovnejšie krajiny na svete. Túto správu každoročne zverejňuje Inštitút pre ekonómiu a mier, ktorý sa definuje ako nezávislá, nestranícka, nezisková organizácia, ktorej cieľom je presunúť svetové zameranie na mier ako na pozitívnu, dosiahnuteľnú a hmatateľnú mieru ľudského blahobytu a pokroku.

V správe GPI , ktorá hodnotí úroveň bezpečnosti alebo nebezpečenstva každej krajiny na základe 23 rôznych ukazovateľov, sa nachádza celkovo 163 krajín. Ukazovatele použité na zostavenie GPI zahŕňajú počet vnútorných a vonkajších násilných konfliktov, úroveň nedôvery, politickú nestabilitu, potenciál pre teroristické činy, počet vrážd či vojenské výdavky.

Spojené štáty americké sa umiestnili na 129. mieste v rebríčku Global Peace Ranking za rok 2022. Rebríček USA od roku 2016 každoročne klesá. Táto skutočnosť sa zvyčajne pripisuje poklesu životnej spokojnosti, rastúcemu politickému rozdeleniu a rastúcemu rozdielu v bohatstve. Naopak Slovensko sa dostalo na úctyhodné 20. miesto.

Stáva sa svet menej bezpečným?

Podľa správy GPI z roku 2022 sa svet za posledných 14 rokov stal menej bezpečným, pričom skóre v jednotlivých krajinách sa v priemere zhoršilo o 3,2 %. Napríklad celosvetový mier medzi správami GPI 2021 a 2022 celkovo klesol o 0,3 %. Kríza COVID-19 a rastúce napätie medzi hlavnými svetovými mocnosťami boli uvedené ako dve hlavné príčiny poklesu bezpečnosti. Európa však naďalej zostala najmierumilovnejším miestom na život a túto pozíciu si udržala počas všetkých 16 rokov existencie globálneho indexu mieru.

Najbezpečnejší kontinent na svete

Väčšina z 25 najbezpečnejších krajín sú európske krajiny. Severské krajiny – Nórsko, Švédsko, Dánsko, Island a Fínsko patria nielen medzi najbezpečnejšie krajiny Európy, ale aj medzi 25 najbezpečnejších krajín kdekoľvek na Zemi. Miera vrážd v tomto regióne je 0,8 prípadov na 100 000 obyvateľov. Týchto päť severských krajín patrí tiež medzi 10 najšťastnejších krajín sveta. Druhým najčastejším regiónom v top 25 je Ázia. Oba regióny majú mieru vrážd približne 3 na 100 000 obyvateľov.

Medzi najbezpečnejšími krajinami na svete existuje niekoľko spoločných čŕt. Napríklad bezpečné krajiny majú tendenciu vykazovať vysokú úroveň bohatstva, sociálneho blahobytu a vzdelania. Okrem toho zvyčajne majú efektívne systémy trestného súdnictva a vlády, ktoré udržiavajú zdravé vzťahy so svojimi občanmi.

10 najbezpečnejších krajín sveta
1. Island

Podľa Global Peace Index je Island už 14. rok po sebe najbezpečnejšou krajinou na svete. Island je severský štát s relatívne malým počtom obyvateľov – 340 000. Má veľmi nízku úroveň kriminality, čo sa zvyčajne pripisuje jeho vysokej životnej úrovni, malému počtu obyvateľov, silným sociálnym postojom voči zločinu a vysokej úrovni dôvery v políciu  Vedeli ste, že Island nemá armádu a polícia so sebou nenosí strelné zbrane (iba vysúvacie obušky a kaser). Tiež sú tu zavedené zákony, ktoré zaručujú rovnosť, ako aj legálne manželstvá osôb rovnakého pohlavia a následne aj adopcie osôb rovnakého pohlavia, náboženská sloboda a rovnaká odmena pre mužov a ženy.

2. Nový Zéland

Podobne ako Island, aj Nový Zéland má veľmi nízku kriminalitu a násilné trestné činy sú obzvlášť zriedkavé. Pred krádežami sa stále oplatí dávať pozor, najmä v turistických oblastiach, riziko je však minimálne. Na rozdiel od susednej Austrálie, ktorá je známa svojou nebezpečnou divočinou (medúza, hady taipan, kamenná ryba, pavúky lievikovitých sietí a ďalšie), na tomto mieste nenájdete žiadne smrteľné zvieratá. Novozélanďania sú vo všeobecnosti otvorení a majú zákony, ktoré zabraňujú porušovaniu slobody prejavu alebo prejavu kohokoľvek. Rovnako ako na Islande, ani na Novom Zélande polícia nenosí osobné strelné zbrane.

Canterbury, Nový Zéland. Zdroj: Pexels.com

3. Írsko

Írsko sa v roku 2021 stalo výrazne pokojnejším a v dôsledku toho sa v rebríčku za rok 2022 posunulo z 11. miesta na 3. Kriminalita je pomerne nízka mimo niekoľkých mestských štvrtí a existuje len malá hrozba kultúrneho násilia alebo terorizmu. V skutočnosti môže samotná príroda v krajine predstavovať väčšie bezpečnostné riziko ako jej obyvatelia – s úchvatnými útesmi a kľukatými vidieckymi cestami v krajine prichádza nebezpečenstvo, najmä počas náhleho dažďa alebo v oblastiach bez mobilného signálu.

4. Dánsko

Dánsko je jednou z mála krajín, kde sa ľudia cítia bezpečne v ktorúkoľvek dennú alebo nočnú hodinu, dokonca aj deti. Má vysokú úroveň rovnosti a silný zmysel pre spoločnú zodpovednosť za sociálne blaho – dve vlastnosti, ktoré prispievajú k pocitu bezpečia a šťastia občanov.

Korupcia je v dánskom biznise alebo politike zriedkavá, pretože čestnosť a dôvera sú ich najvyššími prioritami. Vysoká daň z príjmu financuje sociálne programy, ktoré zabezpečujú, že každý dostane služby a výhody, ktoré mu pomôžu žiť pohodlný život. Napríklad každý má v Dánsku prístup k bezplatnému vysokoškolskému vzdelávaniu a zdravotnej starostlivosti bez ďalších poplatkov a starším ľuďom sa poskytujú pomocníci v domácej starostlivosti.

Čarovné Dánsko získalo štvrté miesto. Zdroj: Pixabay.com

5. Rakúsko

Zatiaľ čo násilné demonštrácie v dôsledku pokračujúcich sociálnych nepokojov zostávajú problémom, je relatívne jednoduché sa im vyhnúť. Závažné zločiny a terorizmus sú v tejto krajine nezvyčajné.

6. Portugalsko

V roku 2014 bolo Portugalsko na 18. mieste v celosvetovom meradle a odvtedy urobilo významný pokrok. Na rozdiel od Islandu a Nového Zélandu, Portugalsko má ozbrojenú políciu; zvýšená prítomnosť polície však viedla k zníženiu kriminality v krajine. V posledných rokoch krajina zaznamenala oživenie hospodárstva, keď sa miera nezamestnanosti znížila z viac ako 17 % na menej ako 7 %. Už dlhé roky sa navyše radí medzi krajiny s najlepšími odchodmi do dôchodku.

Lisabon, Portugalsko. Zdroj: Pexels.com

7. Slovinsko

Vysoké hodnotenie bezpečnosti Slovinska, jedného z bývalých členov Juhoslávie, možno pripísať jeho vynikajúcim výsledkom až v troch samostatných kategóriách: bezpečnosť cestovania, zdravotné riziká a bezpečnosť na cestách. Podobne ako mnohé slovanské štáty, aj Slovinsko nastolilo v polovici 90. rokov demokratickú vládu a v súčasnosti sa zameriava na zlepšenie kvality života v mnohých oblastiach vrátane bezpečnosti a udržateľnosti.

8. Česká republika

Kriminalita v Českej republike v priebehu rokov neustále klesá, pričom výrazne klesá najmä miera násilných trestných činov.  Výskyt terorizmu a prírodných katastrof je taktiež nízky. Napokon, stredoeurópska krajina sa môže pochváliť čistými a efektívnymi nemocnicami či štátom prevádzkovaným systémom zdravotného poistenia, ktorý ponúka dostupné sadzby.

Nočná Praha, Česká republika. Zdroj: Pexels.com

9. Singapur

V správe Gallup z roku 2018 obyvatelia Singapuru pociťovali najvyšší pocit osobnej bezpečnosti a mali pozitívnejšie skúsenosti s presadzovaním práva. Miera kriminality je tu jedna z najnižších pravdepodobne kvôli prísnym trestom, ktoré sa ukladajú aj za malé zločiny. Vláda a polícia prísne kontrolujú zbrane, násilné a konfrontačné zločiny sú tiež zriedkavé.

10. Japonsko

Japonsko je v prvej desiatke krajín v Globálnom mierovom indexe už 14 rokov a neustále dostáva vysoké známky za nízku kriminalitu, minimálny vnútorný konflikt a prakticky neexistujúce politické nepokoje. Známe je aj tým, že má obmedzené prisťahovalectvo a obmedzený prístup k strelným zbraniam, keďže Japonci nepovažujú nosenie strelnej zbrane za právo jednotlivca.

Osaka, Japonsko. Zdroj: Pexels.com

ZDROJ: worldpopulationreview.com

Pokračujte na ďalší príspevok »