Svet

Ktoré krajiny sú najbezpečnejšie na život? Medzi TOP 10 patrí aj Česko

  • 19 februára, 2023
  • 8 min read
Ktoré krajiny sú najbezpečnejšie na život? Medzi TOP 10 patrí aj Česko

Slovensko je na 20. mieste z celkovo 163 krajín

Globálny mierový index (Global Peace Index) vyhodnocuje najbezpečnejšie a najmierumilovnejšie krajiny na svete. Túto správu každoročne zverejňuje Inštitút pre ekonómiu a mier, ktorý sa definuje ako nezávislá, nestranícka, nezisková organizácia, ktorej cieľom je presunúť svetové zameranie na mier ako na pozitívnu, dosiahnuteľnú a hmatateľnú mieru ľudského blahobytu a pokroku.

V správe GPI , ktorá hodnotí úroveň bezpečnosti alebo nebezpečenstva každej krajiny na základe 23 rôznych ukazovateľov, sa nachádza celkovo 163 krajín. Ukazovatele použité na zostavenie GPI zahŕňajú počet vnútorných a vonkajších násilných konfliktov, úroveň nedôvery, politickú nestabilitu, potenciál pre teroristické činy, počet vrážd či vojenské výdavky.

Spojené štáty americké sa umiestnili na 129. mieste v rebríčku Global Peace Ranking za rok 2022. Rebríček USA od roku 2016 každoročne klesá. Táto skutočnosť sa zvyčajne pripisuje poklesu životnej spokojnosti, rastúcemu politickému rozdeleniu a rastúcemu rozdielu v bohatstve. Naopak Slovensko sa dostalo na úctyhodné 20. miesto.

Stáva sa svet menej bezpečným?

Podľa správy GPI z roku 2022 sa svet za posledných 14 rokov stal menej bezpečným, pričom skóre v jednotlivých krajinách sa v priemere zhoršilo o 3,2 %. Napríklad celosvetový mier medzi správami GPI 2021 a 2022 celkovo klesol o 0,3 %. Kríza COVID-19 a rastúce napätie medzi hlavnými svetovými mocnosťami boli uvedené ako dve hlavné príčiny poklesu bezpečnosti. Európa však naďalej zostala najmierumilovnejším miestom na život a túto pozíciu si udržala počas všetkých 16 rokov existencie globálneho indexu mieru.

INZERCIA

Najbezpečnejší kontinent na svete

Väčšina z 25 najbezpečnejších krajín sú európske krajiny. Severské krajiny – Nórsko, Švédsko, Dánsko, Island a Fínsko patria nielen medzi najbezpečnejšie krajiny Európy, ale aj medzi 25 najbezpečnejších krajín kdekoľvek na Zemi. Miera vrážd v tomto regióne je 0,8 prípadov na 100 000 obyvateľov. Týchto päť severských krajín patrí tiež medzi 10 najšťastnejších krajín sveta. Druhým najčastejším regiónom v top 25 je Ázia. Oba regióny majú mieru vrážd približne 3 na 100 000 obyvateľov.

Medzi najbezpečnejšími krajinami na svete existuje niekoľko spoločných čŕt. Napríklad bezpečné krajiny majú tendenciu vykazovať vysokú úroveň bohatstva, sociálneho blahobytu a vzdelania. Okrem toho zvyčajne majú efektívne systémy trestného súdnictva a vlády, ktoré udržiavajú zdravé vzťahy so svojimi občanmi.

INZERCIA

10 najbezpečnejších krajín sveta
1. Island

Podľa Global Peace Index je Island už 14. rok po sebe najbezpečnejšou krajinou na svete. Island je severský štát s relatívne malým počtom obyvateľov – 340 000. Má veľmi nízku úroveň kriminality, čo sa zvyčajne pripisuje jeho vysokej životnej úrovni, malému počtu obyvateľov, silným sociálnym postojom voči zločinu a vysokej úrovni dôvery v políciu  Vedeli ste, že Island nemá armádu a polícia so sebou nenosí strelné zbrane (iba vysúvacie obušky a kaser). Tiež sú tu zavedené zákony, ktoré zaručujú rovnosť, ako aj legálne manželstvá osôb rovnakého pohlavia a následne aj adopcie osôb rovnakého pohlavia, náboženská sloboda a rovnaká odmena pre mužov a ženy.

2. Nový Zéland

Podobne ako Island, aj Nový Zéland má veľmi nízku kriminalitu a násilné trestné činy sú obzvlášť zriedkavé. Pred krádežami sa stále oplatí dávať pozor, najmä v turistických oblastiach, riziko je však minimálne. Na rozdiel od susednej Austrálie, ktorá je známa svojou nebezpečnou divočinou (medúza, hady taipan, kamenná ryba, pavúky lievikovitých sietí a ďalšie), na tomto mieste nenájdete žiadne smrteľné zvieratá. Novozélanďania sú vo všeobecnosti otvorení a majú zákony, ktoré zabraňujú porušovaniu slobody prejavu alebo prejavu kohokoľvek. Rovnako ako na Islande, ani na Novom Zélande polícia nenosí osobné strelné zbrane.

Inzercia
Canterbury, Nový Zéland. Zdroj: Pexels.com

3. Írsko

Írsko sa v roku 2021 stalo výrazne pokojnejším a v dôsledku toho sa v rebríčku za rok 2022 posunulo z 11. miesta na 3. Kriminalita je pomerne nízka mimo niekoľkých mestských štvrtí a existuje len malá hrozba kultúrneho násilia alebo terorizmu. V skutočnosti môže samotná príroda v krajine predstavovať väčšie bezpečnostné riziko ako jej obyvatelia – s úchvatnými útesmi a kľukatými vidieckymi cestami v krajine prichádza nebezpečenstvo, najmä počas náhleho dažďa alebo v oblastiach bez mobilného signálu.

4. Dánsko

Dánsko je jednou z mála krajín, kde sa ľudia cítia bezpečne v ktorúkoľvek dennú alebo nočnú hodinu, dokonca aj deti. Má vysokú úroveň rovnosti a silný zmysel pre spoločnú zodpovednosť za sociálne blaho – dve vlastnosti, ktoré prispievajú k pocitu bezpečia a šťastia občanov.

Korupcia je v dánskom biznise alebo politike zriedkavá, pretože čestnosť a dôvera sú ich najvyššími prioritami. Vysoká daň z príjmu financuje sociálne programy, ktoré zabezpečujú, že každý dostane služby a výhody, ktoré mu pomôžu žiť pohodlný život. Napríklad každý má v Dánsku prístup k bezplatnému vysokoškolskému vzdelávaniu a zdravotnej starostlivosti bez ďalších poplatkov a starším ľuďom sa poskytujú pomocníci v domácej starostlivosti.

Čarovné Dánsko získalo štvrté miesto. Zdroj: Pixabay.com

5. Rakúsko

Zatiaľ čo násilné demonštrácie v dôsledku pokračujúcich sociálnych nepokojov zostávajú problémom, je relatívne jednoduché sa im vyhnúť. Závažné zločiny a terorizmus sú v tejto krajine nezvyčajné.

6. Portugalsko

V roku 2014 bolo Portugalsko na 18. mieste v celosvetovom meradle a odvtedy urobilo významný pokrok. Na rozdiel od Islandu a Nového Zélandu, Portugalsko má ozbrojenú políciu; zvýšená prítomnosť polície však viedla k zníženiu kriminality v krajine. V posledných rokoch krajina zaznamenala oživenie hospodárstva, keď sa miera nezamestnanosti znížila z viac ako 17 % na menej ako 7 %. Už dlhé roky sa navyše radí medzi krajiny s najlepšími odchodmi do dôchodku.

Lisabon, Portugalsko. Zdroj: Pexels.com

7. Slovinsko

Vysoké hodnotenie bezpečnosti Slovinska, jedného z bývalých členov Juhoslávie, možno pripísať jeho vynikajúcim výsledkom až v troch samostatných kategóriách: bezpečnosť cestovania, zdravotné riziká a bezpečnosť na cestách. Podobne ako mnohé slovanské štáty, aj Slovinsko nastolilo v polovici 90. rokov demokratickú vládu a v súčasnosti sa zameriava na zlepšenie kvality života v mnohých oblastiach vrátane bezpečnosti a udržateľnosti.

8. Česká republika

Kriminalita v Českej republike v priebehu rokov neustále klesá, pričom výrazne klesá najmä miera násilných trestných činov.  Výskyt terorizmu a prírodných katastrof je taktiež nízky. Napokon, stredoeurópska krajina sa môže pochváliť čistými a efektívnymi nemocnicami či štátom prevádzkovaným systémom zdravotného poistenia, ktorý ponúka dostupné sadzby.

Nočná Praha, Česká republika. Zdroj: Pexels.com

9. Singapur

V správe Gallup z roku 2018 obyvatelia Singapuru pociťovali najvyšší pocit osobnej bezpečnosti a mali pozitívnejšie skúsenosti s presadzovaním práva. Miera kriminality je tu jedna z najnižších pravdepodobne kvôli prísnym trestom, ktoré sa ukladajú aj za malé zločiny. Vláda a polícia prísne kontrolujú zbrane, násilné a konfrontačné zločiny sú tiež zriedkavé.

10. Japonsko

Japonsko je v prvej desiatke krajín v Globálnom mierovom indexe už 14 rokov a neustále dostáva vysoké známky za nízku kriminalitu, minimálny vnútorný konflikt a prakticky neexistujúce politické nepokoje. Známe je aj tým, že má obmedzené prisťahovalectvo a obmedzený prístup k strelným zbraniam, keďže Japonci nepovažujú nosenie strelnej zbrane za právo jednotlivca.

Osaka, Japonsko. Zdroj: Pexels.com

ZDROJ: worldpopulationreview.com

About Author

Natália Adamkovičová

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings