Automobily

Japonsko nemá dostatok elektromobilov pre svoje nabíjacie stanice, aj tak stavia nové

  • 27 augusta, 2021
  • 4 min read
Japonsko nemá dostatok elektromobilov pre svoje nabíjacie stanice, aj tak stavia nové
Ilustračné foto: Nabíjanie elektromobilu HYUNDAI KONA ELECTRIC so slovenským „zeleným evidenčným číslom“ na domácej elektrickej sieti 230 V pomocou adaptéra.

Japonsko, ktorého sa premiér Yoshihide Suga zaviazal, sa krajina do roku 2050 stane uhlíkovo neutrálnou, zápasí s klasickým problémom elektromobility. Zatiaľ, čo v Európe sa zaoberáme predovšetkým nedostatkom elektrických nabíjacích staníc pre relatívne malý počet elektromobilov, v Japonsku čelia presne opačnej realite. Majú málo elektromobilov na veľký počet nabíjacích staníc.

Po tom, čo v roku 2012 vláda krajiny ponúkla dotácie vo výške 100 miliárd jenov (~772 miliónov eur) na výstavbu nabíjacích staníc a podnietili akceptáciu elektromobility. Naprieč celou krajinou tak vznikali veľké množstvá

Penetrácia trhu elektromobilmi je však stále nízka, iba jedno percento z celkového množstva vozidiel tvoria autá na batériový pohon, ktoré sa dobíjajú káblom. To znamená niečo vyše 303-tisíc automobilov (údaj z roku 2019).

Nepomer medzi množstvom nabíjacích staníc a počtom elektromobilov je evidentný. Fakticky to znamená, že jedna nabíjacia stanica (stanica, nie konektor) prináleží desiatim elektromobilom.

Len pre porovnanie, na Slovensku je v súčasnosti 915 čerpacích staníc na benzín, naftu a plyny (údaj k 27.8.2021), pričom celkový počet evidovaných automobilov na Slovensku je 2,4 milióna vozidiel kategórie M1 (osobné vozidlá, zdroj: Ministerstvo vnútra, 7/2021) – to znamená, že máme jednu čerpaciu stanicu na vyše 260 osobných automobilov (+ dodávky, vozidlá nad 3,5 tony, motocykle a vozidlá ďalších kategórií).

Špecifikom nabíjacích staníc pre elektromobily je fakt, že elektrické vozidlo sa nabíja dlhšie ako prebieha tankovanie benzínu či nafty, lenže ani elektromobily nie sú k nabíjačke pripojené každý deň. Okrem toho nabíjacie stanice nemajú byť jediným priestorom nabíjania elektromobilu, pretože tie sa dajú nabíjať aj doma na konvenčných elektrických zásuvkách.

Podľa spoločnosti Zenrin Co. klesol počet nabíjacích staníc EV v Japonsku za 12 mesiacov do konca marca na približne 29 200, čo je pokles z viac ako 30 300 v predchádzajúcom roku. Ide o prvý pokles od roku 2010, keď začali tieto údaje o staniciach zbierať.

Ilustračné foto: Nabíjacie stanice Supercharger spoločnosti Tesla v Demänovskej Doline

Prečo počty nabíjacích staníc klesajú? Životnosť jednej nabíjacej stanice je 8 rokov, takže mnohé dnes fungujú v obmedzenom režime alebo sú celkom nefunkčné.

Inzercia

Japonsko však neustupuje od stratégie budovania nabíjacích staníc, uvádza Automotive News Europe. Do roku 2030 chce zvýšiť počet nabíjacích staníc na 150 000 (!) a už do roku 2025 zvýšiť počet rýchlonabíjačiek na diaľniciach na 1 000 jednotiek. Pomôcť v tom majú aj produkty japonskej značky Hitachi, ktorá teraz vyvíja menšie a ľahšie nabíjačky ako tie súčasné.

Budúci alebo nasledujúci rok bude vrcholom výmeny nabíjacích staníc pre elektromobily,“ povedal Tsuyoshi Ito, vedúci divízie plánovania v e-Mobility Power, spoločnom podniku medzi spoločnosťami Tepco Co. a Chubu Electric Co. „V budúcnosti bude dôležité umiestniť nabíjačky na vhodné miesta pre používateľov a zaistiť, aby neexspirovali všetky naraz, aby sa udržal rast elektromobility“, dodáva.

Prezident automobilky Toyota, Akio Toyoda, ktorý je tiež prezidentom Japonskej asociácie výrobcov automobilov, však varoval, že len dodržiavanie cieľov môže byť problematické.

Chcem sa vyhnúť tomu, aby sa z inštalácie [nabíjačiek] jednoducho stal cieľ,“ povedal Toyoda v júni. „Ak je jediným cieľom počet jednotiek, potom budú jednotky nainštalované všade tam, kde sa to bude zdať uskutočniteľné, čo bude mať za následok nízke miery využitia a v konečnom dôsledku aj nízku úroveň pohodlia.“

 

 

 

 

About Author

Erik Stríž

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings