Veda a technika

Einsteinova teória relativity pomáha odhaliť neviditeľné galaxie

  • 17 februára, 2023
  • 4 min read
Einsteinova teória relativity pomáha odhaliť neviditeľné galaxie

Legendárne poznatky Alberta Einsteina plus supermoderný teleskop – to je recept na to, aby astronómovia objavovali doteraz nepoznané galaxie a pochopili záhady vesmíru.

Stále je čo objavovať

Veľakrát vedieme polemiky o tom, čo je desivejšie: neprebádané hĺbky oceánov alebo nekonečný vesmír? Iróniou je, že vieme viac o povrchu Mesiaca či Marsu než o morskom dne. Túžba objavovať život mimo našej Zeme však podnecuje ďalšie a ďalšie výskumy, ktoré pomáhajú zodpovedať zvedavé otázky vedcov aj laikov.

Veľmi vzdialené galaxie predstavujú baňu informácií o minulom a budúcom vývoji nášho vesmíru. Nanešťastie je ich štúdium veľmi náročné, keďže kvôli vzdialenosti od nich dostávame len minimálne svetlo, a tým pádom aj nejasnú informáciu o ich výskyte.

galaxie
zdroj: unsplash.com

Ako sa ale hovorí, kde je vôľa, tam je cesta. Výskumníci konečne odhalili detaily extrémne vzdialenej a tmavej galaxie, ktorú bolo takmer nemožné vidieť – až doteraz.

INZERCIA

Neuveriteľná vzdialenosť

V roku 2021astronómovia študovali zbierku extrémne vzdialených galaxií, ktoré objavili pomocou Hubblovho vesmírneho teleskopu. Dve dovtedy neviditeľné galaxie dostali pomenovanie REBELS-12-2 a REBELS-29-2 a ich svetlo prešlo k nám prichádzalo približne 13 miliárd svetelných  rokov. Naša myseľ si také číslo nedokáže predstaviť, no vedci prišli na to, že s rozpínaním vesmíru sa táto vzdialenosť „natiahla“ až na 29 miliárd svetelných rokov.

Najnovšie zistenia naznačujú, že veľmi skorý kozmos obsahuje podstatne viac galaxií, než sa doteraz predpokladalo. Skrývajú sa pod prachom tvoreným drobnými časticami. Teraz ich možno spozorovať vďaka výnimočnej citlivosti teleskopu ALMA a odborným metódam výskumníkov. Podľa odhadov sa 10 až 20 percent takýchto raných galaxií stále ukrýva za závojom kozmického prachu.

Ďalší vesmírny úspech

Astronómovia v Chile nedávno odhalili ďalšiu galaxiu – práve vďaka ALMA teleskopu. Mladá, hviezdotvorná galaxia plná prachu a plynov vznikla 2 miliardy rokov po Veľkom tresku. Obdobie datujeme viac ako 11 miliardami rokov spätne, keď bol vesmír asi jednou šestinou súčasnej veľkosti.

Vzdialené, neviditeľné galaxie z veľkej časti ich zakrýva hviezdny prach, pretože sa v nich tvorí vysoký počet hviezd. Disponujú veľkými zásobami molekulárneho plynu a sú predchodcami masívnych pokojných galaxií, ktoré vidíme v miestnom vesmíre oveľa zreteľnejšie.

Vesmírny teleskop Jamesa Webba, vypustili do vesmíru 25. decembra 2021. Jeho primárne zrkadlo je šesťkrát väčšie ako zrkadlo Hubbleovho teleskopu. zdroj: pixabay.com

Napriek skvelému vybaveniu, ALMA teleskop neprenikol do stredu hviezdnej sústavy. Špičkový ďalekohľad, ako je vesmírny teleskop Jamesa Webba, by jedného dňa dokázal odhaliť galaxiu podrobnejšie. Zatiaľ  dokáže „cestovať v čase“ do diaľky 13,5 miliardy svetelných rokov.

Teóriu preniesli do praxe

Ako v tomto unikátnom výskume figuruje Albert Einstein? Najvýznamnejší vedec 20. storočia v roku 1905 postupne prichádzal na poznatky, ktoré nenávratne ovplyvnili vnímanie sveta. Zistil, že fyzikálne zákony sú rovnaké pre všetkých nezrýchľujúcich pozorovateľov a že rýchlosť svetla vo vákuu je nezávislá od pohybu všetkých pozorovateľov – známa ako teória špeciálnej relativity.

Táto prelomová práca zaviedla nový rámec pre celú fyziku a navrhla nové koncepty priestoru a času. Nasledujúcich desať rokov sa fyzik pokúšal zahrnúť zrýchlenie do svojich lekcií a nakoniec v roku 1915 zverejnil teóriu všeobecnej relativity.

Tím astronómov využil Einsteinovu teóriu na pozorovanie vzdialenej galaxie. V skratke Einstein hovorí, že masívne objekty – galaxie, občas aj jednotlivé hviezdy – deformujú blízky priestor, takže akékoľvek svetlo prechádzajúce okolo sa zväčšuje. Výskumníci preto použili teleskop na prezeranie iných, vzdialenejších objektov, ale iba vtedy, keď sú v správnej línii. Efekt, známy ako gravitačná šošovka, pomohol astronómom zobraziť niektoré z najstarších galaxií vo vesmíre. Pri doterajšom extrémnom napredovaní vesmírnych technológií je jasné, že ich v budúcnosti objavia oveľa viac.

Zdroje: www.livescience.com, www.interestingengineering.com

Zdroj titulnej fotografie: www.unsplash.com

About Author

Tímea Prišticová

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings