Enviro a eko

Agrovoltika: Nádej pre poľnohospodárstvo skúšané prírodnými živlami

  • 19 februára, 2023
  • 5 min read
Agrovoltika: Nádej pre poľnohospodárstvo skúšané prírodnými živlami

Dosiahnuť efektívne využívanie pôdy je pri dnešných klimatických podmienkach čoraz ťažšie. Agrovoltika už odštartovala svoje pôsobenie v mnohých krajinách, preto je možné, že za krátky čas ich počet nepochybne narastie.

Nápady, z ktorých treba vyťažiť čo najviac

Tradičné poľnohospodárstvo je už dlhšiu dobu pomerne riskantným podnikaním. Závislosť od poveternostných podmienok ovplyvňuje kvalitu úrody a ekonomickú situáciu na niekoľko mesiacov dopredu. Svetoví lídri sa každoročne stretávajú na konferenciách, počas ktorých do pozornosti uvádzajú energetickú krízu, zmenu klímy či dôležitosť obnoviteľných zdrojov. To všetko výrazne dopadá na potravinové systémy a ich znižujúcu sa odolnosť voči enviromentálnym problémom.

Slnečné panely už dávno nie sú iba predmetom ekologických domov. zdroj: unsplash.com

Preto sa odborníci usilujú o to, aby prišli s novými či vylepšenými riešeniami. Práve teraz sa začína čoraz častejšie spomínať agrovoltika. Týka sa spoločného využitia jednej pôdy pre solárne získavanie energie a produkcie poľnohospodárskych plodín. V posledných rokoch sa objavila široká škála využitia agrovoltiky, ktorá bude kľúčovou súčasťou transformácie energetiky a klímy.

Ochrana a produktivita pôdy v jednom

Prvýkrát sa agrovoltika v spojení s poľnohospodárstvom použila v tíme francúzskych vedcov pod vedením Christopha Dupraza. Kombinácia solárnych panelov a vypestovanej úrody by mohla posunúť výrobu potravín na ďalšiu úroveň. Ich výskumná oblasť v meste Montpellier ukázala, že agrovoltické systémy sú skutočne efektívne. Podľa výsledkov môže zvýšenie globálnej produktivity pôdy narásť od 35 do 73 percent.

INZERCIA

Aj keď je agrovoltika relatívne novou oblasťou, uviedla prostriedky na uľahčenie jej prevádzky, ako napríklad používanie vyvýšených plošín na montáž solárnych panelov. To umožňuje využívať pôdu na pestovanie rastlinnej potravy a zároveň ju chrániť pred ostrým slnkom a znižovať množstvo vody potrebnej na pestovanie.

Agrovoltika vo svete

Agrovoltické systémy vo východnej Afrike umožňujú farmárom lepšie využívať pôdu, ktorú predtým považovali za neživotaschopnú. Poľnohospodársky projekt v Keni využíva solárne panely umiestnené niekoľko metrov nad zemou. Tienidlo z panelov chráni zeleninu pred tepelným stresom a stratou vody.

agrovoltika
Vertikálny dizajn uľahčuje efektívne využívanie pôdy a môže dokonca ušetriť vodu stratenú pri vyparovaní. zdroj: pinterest.com

Ide o užitočnú koncepciu, ktorá však zvyšuje náklady na inštaláciu. Kalifornská spoločnosť Sunstall preto na trh uviedla vertikálne solárne panely. Nie je potrebné stavať ich na žiadne vyvýšené plošiny, preto sa môžu umiestniť aj do náročnejšieho terénu.

Vynaliezavosť vertikálnych panelov spočíva aj v použití obojstranných solárnych modulov. Solárne panely sa zvyčajne inštalujú na severnej pologuli smerom na juh, aby sa zabezpečilo, že budú počas dňa dostávať priame slnečné svetlo. Vzhľadom k tomu, že vertikálne panely používajú dvojstranné moduly, svoju prácu odvedú kvalitne aj v sťažených podmienkach.

Hospodárenie bez obáv

Napriek rastúcemu úspechu, skĺbenie dvoch odvetví je stále predmetom štúdií. Výskumníci z Fraunhofer Institute For Solar Energy Systems (ISE) vykonali projekt zaoberajúci sa účinnosťou agrovoltiky.

Projekt sa uskutočnil v blízkosti Bodamského jazera, ktoré hraničí so Švajčiarskom, Nemeckom a Rakúskom. Počas jedného roka pilotný projekt využíval 720 obojstranných solárnych modulov, ktoré pokrývali približne 1/3 hektára. Tím sa rozhodol namontovať panely dostatočne vysoko, takže plodiny dostávali takmer rovnaké množstvo slnečného svetla, ako keby rástli prirodzene.

Po vykonaní všetkých výpočtov sa objavili sľubné výsledky. Výskumníci zistili, že produktivita pôdy by sa mohla zvýšiť o 60 percent. „Výsledky projektu z prvého roku sú úplným úspechom: agrofotovoltická metóda sa ukázala ako vhodná pre prax, pričom stojí rovnako ako malý solárny strešný systém,“ vysvetlil Stephan Schindele, projektový manažér agrofotovoltaiky vo Fraunhofer ISE.

Jedným z hlavných dôvodov, prečo poľnohospodári prechádzajú na solárne farmárčenie, je zaručený finančný zisk a životný štýl bez stresu. Vďaka agrovoltike sú tieto ciele uskutočniteľné za oveľa kratší čas, aj keď klimatické podmienky nevyzerajú ideálne.

Zdroje: www.agrovoltaic.org, www.interestinengineering.com

Zdroj titulnej fotografie: www.pinterest.com

About Author

Tímea Prišticová

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings