Lifestyle

Digitálna reflexia: Ako sociálne médiá menia naše hodnoty a vnímanie sveta?

  • 20 februára, 2023
  • 5 min read
Digitálna reflexia: Ako sociálne médiá menia naše hodnoty a vnímanie sveta?

Vplyv sociálnych médií na spoločenské hodnoty sa v súčasnosti stáva čoraz dôležitejšou témou. Sociálne médiá majú obrovský vplyv na to, ako ľudia vnímajú samých seba, svojich priateľov, rodinu, spoločnosť a svet okolo nich. Tiež menia alebo nás utvrdzujú v našich presvedčeniach, postojoch či v správaní.

Spoločenská angažovanosť a kultivovanie hodnôt

Jeden z hlavných pozitívnych vplyvov sociálnych médií na spoločenské hodnoty je ten, že umožňujú ľuďom pripojiť sa k občianskym hnutiam a pomáhajú podporovať rôzne dobročinné organizácie. Ľudia môžu zdieľať svoje názory, fotografie a videá, aby upozornili na rôzne problémy. To môže viesť k väčšej spoločenskej angažovanosti a kultivácii hodnôt, ako sú solidarita a empatia.

Nepopierateľnou výhodou je tiež konektivita, teda schopnosť kedykoľvek a kdekoľvek prepojiť nespočetné množstvo používateľov. Informácie sa šíria globálne, čo ľuďom uľahčuje vzájomnú interakciu. Výsledkom sú upevnené medziľudské vzťahy naprieč svetom.

Sociálne médiá nás spájajú. ILUSTRAČNÁ FOTOGRAFIA

Filtre a bubliny

Napriek pozitívam však existujú aj negatívne vplyvy sociálnych médií na spoločenské hodnoty. Sociálne médiá často vytvárajú filtre a bubliny, ktoré zoskupujú ľudí s podobnými názormi a záujmami. Výsledkom je, že spoločnosť sa výrazne polarizuje, keďže internetoví „používatelia“ nie sú ochotní vyhľadávať iné informácie, ktoré by im mohli poskytnúť objektívnejší pohľad na svet.

INZERCIA
So sociálnymi médiami sa prirodzene vytvorila aj nová závislosť na telefónoch, počítačoch, tabletoch a podobne. ILUSTRAČNÁ FOTOGRAFIA

Sociálne médiá môžu byť mimoriadne návykové. Hladkaním telefónu, v podobe sledovania príspevkov, komunikáciou s priateľmi či zdieľaním fotografií a videí, sa oberáme o hodiny nášho života. Táto závislosť môže mať negatívny vplyv na psychické zdravie a kvalitu života. Okrem toho môže mať závislosť na sociálnych médiách dopad súkromný a pracovný život jednotlivcov.

Ďalším vplyvom sociálnych médií na spoločenské hodnoty je vznik tzv. falošných informácií a dezinformácií. Keďže platformy umožňujú používateľom zdieľať prakticky hocijaké príspevky, často sa stávame svedkami rozšírenia neoverených a nepravdivých informácií. Čo môže mať vážne následky, ako napríklad podnecovanie nenávisti, rozširovanie falošných správ alebo dokonca ohrozenie verejného zdravia (najmä v prípade pandémie).

Bezhlavý konzum

Sociálne médiá sa stali dôležitým nástrojom pre komunikáciu a zdieľanie informácií medzi ľuďmi po celom svete. Tieto platformy nám umožňujú sledovať životy druhých, čo môže mať vplyv na naše hodnoty a vnímanie sveta

Všetci prakticky súperia o našu pozornosť. Platformy ako YouTube, TikTok, Instagram, Facebook či Reddit patria medzi najväčších hráčov, ktorí implementujú rôzne stratégie a spôsoby, ako si nás získať. ILUSTRAČNÁ FOTOGRAFIA

Mnohí používatelia sa postupne stávajú závislými na sociálnych médiách. Venujú im príliš veľa času. Najskôr im obetujú päť-desať minút, neskôr niekoľko hodín. Tento trend napokon vedie k tomu, že niektorí ľudia bezhlavo nakupujú produkty a služby len preto, že ich videli na sociálnych médiách.

Bezhlavý konzum sa týka najmä módneho a kozmetického priemyslu, kde je vplyv sociálnych médií veľmi silný. Mnohé značky a influenceri vytvárajú obsah, ktorý zobrazuje idylický svet plný luxusu. Pochopiteľne spotrebitelia chcú mať rovnaký pôžitok, a tak sú ochotní míňať peniaze za produkty, ktoré im sľubujú podobný štýl života. Lákavé nákupy z nich vytrieskajú aj posledné centy.

Sociálne médiá môžu mať aj pozitívny vplyv na naše hodnoty a vnímanie sveta. Môžu nám poskytnúť prístup k informáciám o etických a udržateľných značkách, ktoré sa zameriavajú na environmentálnu udržateľnosť a sociálnu zodpovednosť.

Zdravý a vyvážený pohľad na svet

V konečnom dôsledku majú sociálne médiá vplyv na naše hodnoty a vnímanie sveta tým, že nám poskytujú prístup k obrovskému množstvu informácií a názorov. Tým pádom formujú naše postoje k rôznym témam. Okrem toho môžu sociálne médiá podporovať výlučne náš názor na základe toho, čo vyhľadávame, čo výrazne prispieva k polarizácii spoločnosti. Preto je dôležité používať sociálne médiá s mierou a kriticky zhodnocovať informácie, ktoré sa v nich nachádzajú, aby sme si udržali zdravý a vyvážený pohľad na svet.

About Author

Lola Varini

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings