Ekonomika a Biznis EXTRA Slovensko

Jozef Gašparík: Nájsť si dobrú prácu môže byť veľmi jednoduché

  • 3 novembra, 2021
  • 5 min read
Jozef Gašparík: Nájsť si dobrú prácu môže byť veľmi jednoduché
Jozef Gašparík, spoluzakladateľ projektu Pracuj.sk

Tisícky ľudí na Slovensku sa denne márne pokúšajú nájsť vysnívanú prácu. Striedanie pohovorov, posielanie životopisov oslovovanie známych. S tým sa stretol už každý z nás.

Novinka, ktorú prinášajú traja Slováci, otvára moderný prístup k hľadaniu práce. Spoluzakladateľ portál Pracuj.sk Jozef Gašparík vysvetľuje víziu, ktorá ich priniesla k nápadu spustiť nový pracovný portál.

 

Štyri roky ste sa venovali práci s vysokoškolákmi v rámci projektu Praxuj.sk, kedy ste prišli na myšlienku spustiť nový pracovný portál? 

INZERCIA

Projekt Praxuj.sk sme založili kvôli našim rovesníkom. Čoraz viac ľudí z nášho okolia odchádzalo do zahraničia a my sme im chceli dať príležitosť na uplatnenie doma. Keď náš projekt využilo viac ako 4 000 vysokoškolákov a približne 600 firiem, začali sme prichádzať na nové myšlienky. Chceli sme priniesť novú víziu pri hľadaní práce.

V čom spočíva táto vízia?

INZERCIA

Množstvo ľudí posiela svoje životopisy v nádeji, že dostanú pozitívnu odpoveď. Slovenská realita je však taká, že častokrát nedostanú žiadnu odpoveď. Každý z nás zažil odmietnutie pri hľadaní práce. Nie je nič horšie, ako nevedieť dôvody neúspechu. Preto sme priniesli novinky, ktoré prinesú väčšiu mieru transparentnosti a kontaktu medzi uchádzačmi a firmami. Napríklad sa každý uchádzač presne dozvie, kedy bolo uzavreté výberové konanie na jeho pozíciu. Rovnako dostane informáciu pri otvorení jeho životopisu. Vďaka tomu vie presne, kde sa vo výberovom procese nachádza.

Dokáže uchádzač získať aj spätnú väzbu?

Inzercia

Presne na tom teraz pracujeme. Čoskoro spustíme novinku, ktorá umožní uchádzačovi získať presné dôvody svojho neúspechu. Často sa stáva, že ide o gramatické chyby a chybné údaje v životopise. Uchádzač v nádeji, že uspeje, posiela stále rovnako zlý životopis na všetky pozície. Taktiež by sme chceli priniesť väčší priestor pre odprezentovanie svojich silných stránok.

Prezentovanie silných stránok môže byť náročné. Ako to chcete docieliť?

V rámci profilov chceme priniesť možnosť vytvorenia portfólia. To umožní, aby každý uchádzač poskytol to v čom je dobrý. Ak je to kuchár, môže poskytnúť fotografie svojich jedál z reštaurácie, ak je to grafik môže zverejniť svoje dizajnérske podklady, ak je to informatik, môže zverejniť aplikácie na ktorých pracoval a podobne. Každý z nás je v niečom dobrý. Moderný pracovný portál musí naše silné stránky nájsť a stavať na nich naše žiadosti o prácu.

 

Portál Pracuj.sk má v súčasnosti ponuky práce od viac ako 500 zamestnávateľov

Môžete prezradiť, čo ste pripravili pre firmy?

Firmám sme chceli zjednodušiť celkový priebeh výberového konania. Okrem online pohovorov, ktoré môžu realizovať priamo na našom webe, sme zaviedli aj nový systém kategorizácie uchádzačov a možnosť odosielania hromadných správ. Tak sa stane komunikácia s uchádzačmi omnoho jednoduchšia. Naši súčasní klienti si zároveň pochvaľujú aj naše sociálne siete. Dbáme o to, aby bol každý inzerát zdieľaný na Facebook a Instagram.

Portál spolupracuje s mnohými firmami, ktoré ponúkajú pracovné pozície. Je náročné presvedčiť nových klientov o potenciáli projektu?

Každej novej firme ponúkame jeden inzerát zadarmo. Sama si tak môže vyskúšať byť našim zákazníkom. Zároveň sme veľmi radi, že čoraz viac firiem je otvorených skúšať nové veci. Premýšľajú veľmi kreatívne a preto spontánne využívajú naše možnosti pridávať si logo firmy, titulné obrázky, zaujímavé popisy do profilov a podobne. V priebehu mesiaca plánujeme spustiť aj pridávanie fotiek a rozhovorov s ľuďmi, ktorí už u daného zamestnávateľa pôsobia. 

Kde vidíte váš portál o dva roky? 

Našim cieľom je priniesť na Slovensko službu, ktorá umožní ľuďom rásť. Naša krajina je plná mimoriadne talentovaných ľudí, ktorých nevieme predať. Práve preto sa mnoho z nich uteká predať do zahraničia. Pracuj.sk staviame práve tak, aby sa v ňom našiel úplne každý. Práce je medzi nami dostatok, dôležité je na ňu nájsť tých správnych ľudí. 

 

About Author

Redakcia UnitedLife

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings