Cestovanie Ekonomika a Biznis EXTRA

AKTUÁLNE: Svetová ekonomika príde v dôsledku pandémie o 4 bilióny dolárov z turizmu!

  • 1 júla, 2021
  • 5 min read
AKTUÁLNE: Svetová ekonomika príde v dôsledku pandémie o 4 bilióny dolárov z turizmu!

S neustále pribúdajúcimi novými variantami vírusov to vyzerá, že pandémia ešte ani zďaleka neskončila. Napriek tomu krajiny a medzinárodné organizácie v súčasnosti vyčísľujú škody, ktoré spôsobila pandémiou ochromená ekonomika.

Podľa správy zverejnenej Konferenciou Spojených národov pre obchod a rozvoj (UNCTAD), sa prepad trhu cestovného ruchu vyvolaný pandémiou COVID-19, na globálnom HDP odrazí deficitom až 4 biliónov dolárov, za roky 2020 a 2021! Táto, zatiaľ predpokladaná strata, je výsledkom priameho vplyvu pandémie na cestovný ruch a nepriameho ovplyvňovania sektorov, ktoré sú určitým spôsobom naviazané na toto odvetvie.

V správe, na ktorej tvorbe sa podieľala aj Svetová organizácia cestovného ruchu (UNWTO) sa uvádza, že len za rok 2020 utrpel cestovný ruch a s ním súvisiace odvetvia, celkovú stratu vo výške až 2,4 bilióna dolárov, spôsobenú poklesom medzinárodných turistov. Podobný ekonomický dopad môže mať podľa organizácií pandémia aj v tomto roku. Podľa nich je budúcnosť cestovného ruchu naviazaná na aplikovanie čo najväčšieho počtu vakcín v globálnom meradle. 

Nespravodlivosť vo svete

Práve to je podľa predstaviteľov UNCTAD cestou, ktorá zaručí bezpečnosť zamestnancom v cestovnom ruchu, ako aj jeho účastníkom. Generálny tajomník UNWTO Zurab Pololikashvili uviedol, že: „Cestovný ruch je záchranným lanom pre milióny ľudí a pokrok v očkovaní na ochranu miestnych komunít a bezpečného reštartu cestovného ruchu, je rozhodujúcim faktorom pre obnovu pracovných miest a generovanie potrebných zdrojov, najmä v rozvojových krajinách, ktoré sú od medzinárodného cestovného ruchu závislé.“

Poloprázdne letiská a stále pribúdajúce obmedzenia. Aj taká je realita cestovania súčasnosti. | Foto: pixabay.com

Rozvojové krajiny bojovali a stále bojujú s nerovnosťou v očkovaní. Kým niektoré krajiny majú nadbytok vakcín a očkovanie postupuje veľmi rýchlo, iné sa boria s ich nedostatkom a pomalým procesom očkovania. To priamo vplýva aj na ekonomiku prostredníctvom cestovného ruchu, ktorý sa v krajinách s rýchlym očkovaním zotavuje. Naopak, zvyšné krajiny hlásia zhoršujúcu sa ekonomickú situáciu. 

Pre reálnejšiu predstavu – v niektorých krajinách hlásia zaočkovanosť na úrovni 60%, pričom v iných často len 1%. Práve táto nerovnomernosť tak vo výsledku len prehlbuje už aj tak veľké rozdiely medzi krajinami. V prípade rozvojových krajín, priamo závislých na cestovnom ruchu, môže podľa odhadov dôjsť až k 60% poklesu ročného HDP!

Znovu fungujúca ekonomika?

Podľa odborníkov z UNWTO, sa z aktuálnej situácie oveľa skôr zotavia krajiny ako Španielsko, Francúzsko, Veľká Británia či USA, v ktorých očkovacia kampaň už dávno beží naplno. Napriek tomu očakávajú, že obrovské výkyvy v cestovnom ruchu, budú trvať minimálne do roku 2023, kedy by sa podľa nich mohla situácia stabilizovať a počty turistov by mohli dosiahnuť tie spred pandémie. Hlavnými príčinami takéhoto neskorého dátumu sú cestovné obmedzenia, ich nejednotnosť a najmä strach cestovateľov či ekonomická situácia. 

Mnoho krajín vidí jediné východisko v očkovaní. Preto upravujú svoje obmedzenia, pričom zaočkovaným uľahčujú vstup. Nezaočkovaní musia naopak prechádzať množstvom povinných procedúr a karanténou. | Foto: pixabay.com

Tento dlhý návrat do cestovného ruchu, aký sme poznali kedysi, si však bude vyžadovať aj vynaloženie množstva finančných prostriedkov. Z tohto dôvodu začala UNWTO v spolupráci s regionálnymi organizáciami pracovať na schémach, ktoré majú do cestovného ruchu naliať miliardy dolárov. Tie budú primárne využité na podporu už existujúcej infraštruktúry, budovanie novej, či posilnenie bezpečnosti v hotelových rezortoch a destináciách. 

Inzercia

Zistenia prezentované v tejto správe sú výsledkom simulácií, ktoré sú založené výlučne na obmedzeniach v cestovnom ruchu. Neberú ale do úvahy ekonomické stimuly, poskytované vládami či rôznymi organizáciami, s cieľom stabilizovať sektor.

Podľa správy sú najviac postihnutými rozvojové krajiny, v ktorých prílev turistov poklesol často až o 80%. Najpostihnutejšími regiónmi sa tak stali severovýchodná a juhovýchodná Ázia, severná Afrika a Oceánia. Naopak, najmenej sa pandémia dotkla cestovného ruchu v Severnej Amerike, západnej Európe a v Karibiku. Tieto oblasti si totiž vďaka vzájomnej spolupráci dokázali vypracovať systémy, ktoré im počas pandémie zabezpečili aspoň čiastočné pokrytie dostupných kapacít.

About Author

Filip Okál

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings