Umelecká tvorba a deti

Prečo je dôležité tvoriť umenie s deťmi?

Keď malé deti tvoria umenie spolu so svojimi opatrovateľmi, rodičmi alebo kamarátmi, zdieľajú nové skúsenosti, ktoré posilňujú citové väzby medzi účastníkmi danej skúsenosti.  Rovnako ako pri arteterapii, tak aj pri kreatívnej činnosti s deťmi sa využíva proces tvorby umenia. Počas tohto procesu sa podporuje očný kontakt, príjemné dotyky, stanovenie spoločných cieľov a schopnosť reagovať. Môžeme… Prečítať celé
Vydané 1. júla 2021 / Autor / Obsahuje tieto témy: , , , , , ,

Je dôležité tvoriť umenie s deťmi (Foto: Senjuti Kundu)

Keď malé deti tvoria umenie spolu so svojimi opatrovateľmi, rodičmi alebo kamarátmi, zdieľajú nové skúsenosti, ktoré posilňujú citové väzby medzi účastníkmi danej skúsenosti.  Rovnako ako pri arteterapii, tak aj pri kreatívnej činnosti s deťmi sa využíva proces tvorby umenia. Počas tohto procesu sa podporuje očný kontakt, príjemné dotyky, stanovenie spoločných cieľov a schopnosť reagovať. Môžeme si všimnúť, že počas umeleckej činnosti prebieha veľa vzájomnej pozornosti.  Takáto skúsenosť pomáha bábätkám naučiť sa lepšie sociálne zručnosti, ako je jazyk a pocit prepojenia s ostatnými.

Prežívanie nových vnemov a precvičovanie motorických schopností pri tvorivej činnosti má aj ďalšie vývojové výhody. Malé deti vidia, ako môžu robiť rozhodnutia a komunikovať s dospelými okolo nich. Dokonca aj niečo také jednoduché ako výber farby alebo urobenie značky im umožní vidieť fyzický výsledok ich výberu.

Kreatívna činnosť taktiež podporuje tvorivé myslenie a riešenie problémov. Buduje sebadôveru a umožňuje deťom komunikovať s okolím bez verbálnych prejavov. Niekedy deti ešte nevedia slovne vysvetliť a opísať ich pocity, ale prostredníctvom obrázkov vedia lepšie vyjadriť svoje obavy, spomienky a túžby.

 

4 najdôležitejšie výhody tvorby umenia u detí

 

INZERCIA
  • Umenie podporuje tvorivosť

Kreativita je schopnosť myslieť mimo reálneho a komfortného poľa. Spája navzájom nesúvisiace podnety a nápady a novým spôsobom poskytuje nové pohľady a riešenia problémov. Schopnosť tvoriť niečo nové je nevyhnutná pre úspech detí aj spoločnosti. Jednotlivci, organizácie a vlády každý deň hľadajú nové inovatívne riešenia pre zlepšenie fungovania spoločnosti.

 

Inzercia

„Dieťa, ktoré je vystavené umeniu, získava špeciálnu schopnosť tvorivo myslieť, byť originálnym, objavovať, inovovať a vytvárať duševné vlastníctvo, kľúčové atribúty individuálneho úspechu a sociálnej prosperity v dvadsiatom prvom storočí.“  Medzinárodná nadácia pre umenie dieťaťa

 

  • Umenie podporuje neurálne spojenia

Umenie je činnosť, ktorá využíva viacero zmyslov, zrak, zvuk, hmat, čuch a vôňu. Detský mozog sa rozvíja, keď experimentuje a vytvára niečo nové. Ukladá si nové vnemy a vytvára nové prepojenia medzi jednotlivými predmetmi, aktivitami a následkami.

 

  • Umenie buduje jemnú motoriku

Uchopenie štetca, kreslenie bodiek a čiar, miešanie farieb, strihanie nožnicami, kontrola lepiacej tyčinky alebo stláčanie fľaše od lepidla, miesenie a valcovanie hracieho cesta, trhanie papiera, všetky tieto úlohy si vyžadujú zvýšenú mieru obratnosti a koordinácie. Keď sa deti často venujú umeleckým aktivitám, zlepšuje sa ich jemná motorika.

 

  • Umenie pomáha deťom začleniť sa do kolektívu

Umenie poskytuje priestor pre zoznámenie. Môže pomôcť ľuďom všetkých vekových skupín, rás aj jazykov zapojiť sa do spoločnej tvorivej činnosti a začleniť sa lepšie do kolektívu. Pri niektorých umeleckých projektoch je potrebná práca viacerých ľudí, takáto činnosť prirodzene podporuje fungovanie jednotlivcov vrámci celej skupiny.

 

Kreatívna činnosť v kolektíve (Foto: Artem Podrez)

 

A čo na to hovoria pedagógovia, terapeuti, umelci, deti a rodičia?

Pedagógovia hovoria:  Umenie podporuje jemnú motoriku, nervový rozvoj a schopnosť riešiť problémy. Možno ho efektívne využiť na výučbu a porozumenie ďalších kľúčových predmetov, ako sú čítanie, písanie, matematika a prírodné vedy.“

 

Terapeuti hovoria:  „Umenie je cenné, pretože umožňuje deťom spracovať ich svet, bezpečným spôsobom zvládnuť niekedy strašidelné emócie a poskytuje im kritický zmyslový vstup.“

 

Umelci hovoria: „Umenie je dôležité samo osebe, pre zdroj krásy a pre proces tvorby.“

 

Deti hovoria:  „Umenie je zábavná činnosť, ktorá nás baví.“

 

Rodičia hovoria:  „Tvoriť umenie s deťmi je pre rodinný život veľmi dôležité, pretože každého člena udržiava v zábave a dobrej nálade aj počas zložitejších dní.“

 

 

 

 

Pokračujte na ďalší príspevok »