Demencia a Alzheimerova choroba

Zmyslová stimulácia pri boji s Alzheimerovou chorobou

Je preukázané, že zmyslová stimulácia u ľudí s Alzheimerovou chorobou a ďalšími formami demencie znižuje rozrušenie a nepokoj, a tiež zlepšuje spánok. Za zmyslovú stimuláciu môžeme považovať čokoľvek, čo stimuluje jeden z našich piatich zmyslov. Z objektov nájdených okolo domu je veľmi jednoduché vytvoriť nekonečné možnosti stimulácie niektorého alebo viacerých zmyslov. U pacientov s poruchami ako… Prečítať celé

Alzheimerova choroba, demencia a umenie (Foto: Unsplash)

Je preukázané, že zmyslová stimulácia u ľudí s Alzheimerovou chorobou a ďalšími formami demencie znižuje rozrušenie a nepokoj, a tiež zlepšuje spánok. Za zmyslovú stimuláciu môžeme považovať čokoľvek, čo stimuluje jeden z našich piatich zmyslov. Z objektov nájdených okolo domu je veľmi jednoduché vytvoriť nekonečné možnosti stimulácie niektorého alebo viacerých zmyslov.

U pacientov s poruchami ako demencia alebo Alzheimerova choroba sa bežne vyskytujú neuropsychiatrické príznaky (zmena osobnosti, poruchy nálad, správania a vnímania), ktoré znižujú kvalitu ich života. Zatiaľ neexistujú vyhliadky na vyliečenie degeneratívnej demencie v blízkej budúcnosti. Momentálne sa liečba zameriava na zmiernenie príznakov a zlepšenie kvality života pacientov.

Medzi neinvazívne metódy potláčania príznakov demencie  patrí Art terapia. Niekoľko nových štúdii naznačuje, že arteterapia zlepšuje pozornosť pacientov, poskytuje im potešenie, zvyšuje sociálne správanie a sebaúctu.

Foto: Eddy Klaus

 

INZERCIA

Jednou z hlavných frustrácií pacientov s Alzheimerovou chorobou je vedomie, že nie sú schopní komunikovať s okolím.

Zaujímavá štúdia švédskych vedcov Boo Johanssona a Emelie Millerovej z roku 2016 zistila, že u ľudí s Alzheimerovou chorobou sa zachováva schopnosť maľovať. Vizuálna strana mozgu totiž býva chorobou ovplyvnená menej ako verbálna strana. V takom prípade môže byť maľba použitá ako cenná a prospešná aktivita pre ľudí s Alzheimerovou chorobou.  Pomocou kresby a maľby dokážu čiastočne vyjadriť, ako sa cítia, čo im vie poskytnúť veľkú úľavu. Pri pozorovaní umenia sa ich mozog sústreďuje a zlepšuje sa aj jeho schopnosť koncentrovať sa. Dochádza k istému spojeniu a ku komunikácii medzi mozgom a vnímanými obrazmi, bez potreby verbálnej komunikácie.

Inzercia

Pozitívne účinky majú aj rôzne remeselné sedenia. Prostredníctvom skupinovej práce môžu ľudia s demenciou, ktorí sa do sociálnych interakcií dostanú len veľmi málo, pridať svoje osobné príspevky a pracovať spolu v skupine.

 

Inšpirácia na vizuálnu stimuláciu ľudí trpiacich demenciou

 

Stimulácia zraku

Zrak je náš najdôležitejší zmysel, získavame cez neho najviac informácií a poskytuje nám najviac možností stimulácie. Vizuálna stimulácia u pacientov s Alzheimerovou chorobou môže zahŕňať svetlo, farbu, tvar či pohyb, alebo kombináciu týchto prvkov. Napríklad jemné svetlá, kaleidoskopy, farebné maľby. Niektoré z týchto zrakových podnetov môžu súbežne stimulovať aj pamäť.

 

Zvuková stimulácia

Pre ľudí s Alzheimerovou chorobou a demenciou je zvuková stimulácia efektívna na zlepšenie nálady, relaxáciu a poznávanie. Vhodné sú prírodné a známe zvuky a piesne. Vnímanie a práca s rytmom pôsobí veľmi relaxačne a prináša pocity šťastia.

 

Filmy

Ľudia s demenciou rýchlo strácajú schopnosť sledovať zápletku. Staršie filmy s jednoduchou zápletkou sú dobrou voľbou. Dobrou alternatívou sú aj prírodopisné dokumenty. Mnohé sú vizuálne ohromujúce a obsahujú minimum príbehu.

 

Čuchová stimulácia

Niektoré z našich najsilnejších spomienok a asociácií spúšťa aróma. Rôznym vôňam a olejom sa pripisujú rôzne liečivé účinky.

Foto: Unsplash

 

Hmatová terapia

Predmety pre hmatovú terapiu sa dajú nájsť takmer všade. Rozpoznávanie rôznych tvarov a povrchov prináša pozitívny zážitok. Pri hmatovej terapii môžeme využiť priestor pre objavovanie a skúšanie nových vecí. Veľmi dobrým pomocníkom môžu byť napríklad lopty. Lopty môžu mať rôzne veľkosti, farby a povrchy. Mnohé sa dajú stlačiť. Niektoré sa rozsvecujú alebo pri údere vydávajú rôzne zvuky. Hry a práca s loptami sú veľmi obľúbené rovnako u malých detí, ako aj u starších ľudí.

 

Dokumentárny film o Artterapii : Pamätám si lepšie keď maľujem  „I Remember Better When I Paint” od  Erika Ellena a Berny Huebner.

Pokračujte na ďalší príspevok »