Umenie a geometria

Farby a geometrické vzory, ako na nás vplývajú?

Náš mozog riadi naše správanie a spracováva podnety z vonkajšieho sveta. Rozlične reaguje na vibrácie a zvuk, ktoré okrem nášho vedomého konanie ovplyvňujú aj naše pocity a nálady. V tomto článku by som sa rada zamerala na vplyv farieb a geometrických vzorov na naše nevedomé správanie a prečo je to tak.   FARBY A MY… Prečítať celé
Vydané 6. mája 2021 / Autor / Obsahuje tieto témy: , , , , ,

Farby a geometrické vzory (Foto: Daniele Levis Pelusi)

Náš mozog riadi naše správanie a spracováva podnety z vonkajšieho sveta. Rozlične reaguje na vibrácie a zvuk, ktoré okrem nášho vedomého konanie ovplyvňujú aj naše pocity a nálady. V tomto článku by som sa rada zamerala na vplyv farieb a geometrických vzorov na naše nevedomé správanie a prečo je to tak.

 

FARBY A MY

Keď sa pozrieme okolo seba vidíme svet zostavený v rôznych farbách. Je pre ná prirodzené povedať, že jablko je červené a obloha je modrá. To čo sme si my pomenovali slovom farba, je vlastnosť svetla. Jednotlive farby sú zložkami svetla, ktoré sa oddelia pri odraze od predmetu. Keby sme chceli byť presný povedali by sme, že jablko odráža časť svetla s dlhou vlnovou dĺžkou a obloha časť svetla s krátkou vlnovou dĺžkou.

Podobne ako ucho má dve funkcie: stabilitnú a sluchovú, aj oko plní 2 úlohy: vysiela signály do nášho mozgu, ktoré v ňom tvoria vizuálny obraz a posiela signály do hypotalamusu.

Hypotalamus je kľúčovou časťou mozgu zodpovednou za vylučovanie hormónov, ktoré riadia mnoho aspektov samoregulácie tela, vrátane teploty, spánku, hladu a denných rytmov. Bunky, ktoré vysielajú signály do hypotalamu sú citlivé na svetlo s krátkou vlnovou dĺžkou (modré a zelené). To zapríčiňuje, že vystavenie svetlu ráno, vedie k uvoľneniu hormónu kortizolu, ktorý nás stimuluje a prebúdza a zastavuje uvoľňovanie hormónu melatonínu. Neskoro večer, keď sa množstvo modrého svetla na slnečnom svetle znižuje, sa melatonín uvoľňuje do krvi a my sme ospalí. S týmto súvisí aj problematika zaspávania pri používaní mobilov, počítačov a tabletov pred zaspávaním. Tieto obrazovky tiež emitujú značné množstvo modrého svetla, ktoré bráni uvoľňovaniu melatonínu, a zabraňujú nám tak v ospalosti.

V roku 1974 K.W. Jacobs a F. E. Hustmyer preukázali, že červená farba je viac stimulujúca ako zelená a zelená viac stimulujúca ako modrá a žltá. Podľa tejto štúdie sú farby na dlhej vlnovej dĺžke stimulujúcejšie ako farby na krátkej vlnovej dĺžke. Okrem vplyvu jednotlivých farieb aj ich kombinácia a použitie ma výrazný vplyv na našu stimuláciu. Veľmi pekný príklad výsledkov použitia cielených farieb je opísaný v štúdii, ktorá sa zaoberá znížením počtu samovrážd na vlakových staniciach osvetlených modrým svetlom.

Ilustračný obrázok (Foto: Narate Vongserewattana)

Inzercia

 

GEOMETRICKÉ VZORY A TVARY

Nielen farba môže mať vplyv na naše pocity. Tvar jednotlivých objektov môže mať takisto významný psychologický účinok, a preto by sa mal brať do úvahy, či už pri tvorení umeleckého diela alebo zariaďovaní domácnosti alebo šatníka.

  • Štvorstranné predmety a priestory sú všade. Väčšinu života trávime v štvorstennej miestnosti. Tieto hladké a priame čiary preto vytvorili v našej mysli určitý význam. Predstavujú dôveru, stabilitu, rovnosť a bezpečnosť. Tieto vlastnosti im prisudzujeme ak štvorsteny spočívajú na svojej základni. Ak sú trochu naklonené, stratí sa ich stabilita. Štvorce a obdĺžniky sú pre nás také bežné, že im chýba schopnosť zachytiť našu pozornosť.

 

  • Trojuholník je vodca geometrických tvarov“,  vďaka svojim uhlom pôsobí veľmi energicky. Trojuholníky predstavujú akciu. Zobrazuje tiež smer tejto akcie. K veľmi zaujímavým fenoménom patrí využitie trojuholníkovej energie v pyramídach.

 

  • Kruhy sú menej časté ako iné tvary. Preto pôsobia ako upútavači pozornosti. Zobrazujú kladné vlastnosti: úplnosť, lásku, večnosť a pohyb.

 

  • Podobne ako kruhy aj krivky patria medzi šťastné tvary, udávajúce rytmus. Naopak zvislé čiary pôsobia veľmi dominantne. Vo všeobecnosti vodorovné čiary majú na nás pozitívnejší účinok ako čiary zvislé.

Geometrické vzory (Foto: Unsplash)

 

Možno ste sa nikdy nezamysleli aké dôležité sú v našom živote farby, geometrické vzory a tvary. Či už slúžia umeniu a poskytujú nám vizuálne, hmatové a zmyslové zážitky, slúžia nám zvláštnym spôsobom na porozumenie sveta alebo nám umožňujú komunikovať, čo vidíme, cítime a si myslíme.

Pokračujte na ďalší príspevok »Cestovanie autom

Kam na dovolenku autom

  • Plánujete letnú dovolenku, ale radi by ste sa vyhli preplneným a stresujúcim letiskám?
  • Cestovanie autom vám dáva slobodu ísť kamkoľvek chcete, kedykoľvek chcete. Nemusíte sa riadiť cestovnými poriadkami autobusov ani lietadiel a môžete sa zastaviť na miestach, ktoré vás po ceste zaujmú.