Na zamyslenie

Farby a geometrické vzory, ako na nás vplývajú?

  • 6 mája, 2021
  • 4 min read
Farby a geometrické vzory, ako na nás vplývajú?
Farby a geometrické vzory (Foto: Daniele Levis Pelusi)

Náš mozog riadi naše správanie a spracováva podnety z vonkajšieho sveta. Rozlične reaguje na vibrácie a zvuk, ktoré okrem nášho vedomého konanie ovplyvňujú aj naše pocity a nálady. V tomto článku by som sa rada zamerala na vplyv farieb a geometrických vzorov na naše nevedomé správanie a prečo je to tak.

 

FARBY A MY

Keď sa pozrieme okolo seba vidíme svet zostavený v rôznych farbách. Je pre ná prirodzené povedať, že jablko je červené a obloha je modrá. To čo sme si my pomenovali slovom farba, je vlastnosť svetla. Jednotlive farby sú zložkami svetla, ktoré sa oddelia pri odraze od predmetu. Keby sme chceli byť presný povedali by sme, že jablko odráža časť svetla s dlhou vlnovou dĺžkou a obloha časť svetla s krátkou vlnovou dĺžkou.

Podobne ako ucho má dve funkcie: stabilitnú a sluchovú, aj oko plní 2 úlohy: vysiela signály do nášho mozgu, ktoré v ňom tvoria vizuálny obraz a posiela signály do hypotalamusu.

INZERCIA

Hypotalamus je kľúčovou časťou mozgu zodpovednou za vylučovanie hormónov, ktoré riadia mnoho aspektov samoregulácie tela, vrátane teploty, spánku, hladu a denných rytmov. Bunky, ktoré vysielajú signály do hypotalamu sú citlivé na svetlo s krátkou vlnovou dĺžkou (modré a zelené). To zapríčiňuje, že vystavenie svetlu ráno, vedie k uvoľneniu hormónu kortizolu, ktorý nás stimuluje a prebúdza a zastavuje uvoľňovanie hormónu melatonínu. Neskoro večer, keď sa množstvo modrého svetla na slnečnom svetle znižuje, sa melatonín uvoľňuje do krvi a my sme ospalí. S týmto súvisí aj problematika zaspávania pri používaní mobilov, počítačov a tabletov pred zaspávaním. Tieto obrazovky tiež emitujú značné množstvo modrého svetla, ktoré bráni uvoľňovaniu melatonínu, a zabraňujú nám tak v ospalosti.

V roku 1974 K.W. Jacobs a F. E. Hustmyer preukázali, že červená farba je viac stimulujúca ako zelená a zelená viac stimulujúca ako modrá a žltá. Podľa tejto štúdie sú farby na dlhej vlnovej dĺžke stimulujúcejšie ako farby na krátkej vlnovej dĺžke. Okrem vplyvu jednotlivých farieb aj ich kombinácia a použitie ma výrazný vplyv na našu stimuláciu. Veľmi pekný príklad výsledkov použitia cielených farieb je opísaný v štúdii, ktorá sa zaoberá znížením počtu samovrážd na vlakových staniciach osvetlených modrým svetlom.

Ilustračný obrázok (Foto: Narate Vongserewattana)

 

GEOMETRICKÉ VZORY A TVARY

Nielen farba môže mať vplyv na naše pocity. Tvar jednotlivých objektov môže mať takisto významný psychologický účinok, a preto by sa mal brať do úvahy, či už pri tvorení umeleckého diela alebo zariaďovaní domácnosti alebo šatníka.

  • Štvorstranné predmety a priestory sú všade. Väčšinu života trávime v štvorstennej miestnosti. Tieto hladké a priame čiary preto vytvorili v našej mysli určitý význam. Predstavujú dôveru, stabilitu, rovnosť a bezpečnosť. Tieto vlastnosti im prisudzujeme ak štvorsteny spočívajú na svojej základni. Ak sú trochu naklonené, stratí sa ich stabilita. Štvorce a obdĺžniky sú pre nás také bežné, že im chýba schopnosť zachytiť našu pozornosť.

 

  • Trojuholník je vodca geometrických tvarov“,  vďaka svojim uhlom pôsobí veľmi energicky. Trojuholníky predstavujú akciu. Zobrazuje tiež smer tejto akcie. K veľmi zaujímavým fenoménom patrí využitie trojuholníkovej energie v pyramídach.

 

  • Kruhy sú menej časté ako iné tvary. Preto pôsobia ako upútavači pozornosti. Zobrazujú kladné vlastnosti: úplnosť, lásku, večnosť a pohyb.

 

  • Podobne ako kruhy aj krivky patria medzi šťastné tvary, udávajúce rytmus. Naopak zvislé čiary pôsobia veľmi dominantne. Vo všeobecnosti vodorovné čiary majú na nás pozitívnejší účinok ako čiary zvislé.
Geometrické vzory (Foto: Unsplash)

 

Možno ste sa nikdy nezamysleli aké dôležité sú v našom živote farby, geometrické vzory a tvary. Či už slúžia umeniu a poskytujú nám vizuálne, hmatové a zmyslové zážitky, slúžia nám zvláštnym spôsobom na porozumenie sveta alebo nám umožňujú komunikovať, čo vidíme, cítime a si myslíme.

About Author

Ema Zvara

6 Comments

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings