Ekonomika a Biznis

Ako funguje „tlačenie nových peňazí“ a ako sa dostávajú do ekonomiky?

  • 18 decembra, 2020
  • 4 min read
Ako funguje „tlačenie nových peňazí“ a ako sa dostávajú do ekonomiky?

Zdroje tohto článku sú livemint.com a federalreserve.gov

 

Ešte v priebehu prvej polovice roku 2020 americká centrálna banka „vytlačila“ viac ako 3 bilióny amerických dolárov. Mienila tak zmierniť dopady koronavírusu na domácu ekonomiku.

Čo si dnes vieme vziať ako ponaučenie z tohto pomerne prudkého uvoľňovania nových peňazí do obehu?

Ako Fed dáva peniaze do americkej ekonomiky?

Keď sa hovorí, že americký Fed tlačí nové peniaze a dáva ich do ekonomiky, je to už fakticky ustálený pojem. Všetci mu ale nerozumieme.

Fed dnes v skutočnosti peniaze netlačí doslovne, ale vytvára ich digitálne. Tieto peniaze potom vlieva do ekonomiky prostredníctvom finančných inštitúcií, bánk, a to tým spôsobom, že nakupuje dlhopisy (bondy).

Myšlienka, ktorá stojí za vlievaním peňazí do ekonomiky, teda nespočíva v ich priamom odovzdaní vo forme platov či pôžičiek, ale sprostredkovane tým, že bankám a finančným inštitúciám umožní znížiť úrokové sadzby na úveroch. Predpoklad je, že potom si budú ľudia aj firmy viac požičiavať, viac budú míňať a celkovo sa prospeje ekonomike.

Myslíte, že to takto predsa nemôže fungovať? Že v konečnom dôsledku tie peniaze aj získajú banky, ktoré sú už aj tak bohaté dosť? V skutočnosti je to oveľa komplikovanejšie a za týmto konceptom stoja najlepší ekonómovia sveta, ostáva nám teda veriť, že vedia, čo robia. Ekonomika v USA ovplyvňuje celý svet, samozrejme aj Slovensko.

Inzercia

26. februára 2020 predstavovala súvaha Federálneho rezervného systému 4,16 bilióna dolárov. Do 10. júna stúpol na 7,17 bilióna dolárov a k 23. novembru 2020 čiastka dosahovala 7,216 bilióna USD.

Dlhodobý pohľad na vývoj súvahy počas uplynulých 18 rokov ponúka graf priamo od Federal Reserve Bank (Fed).

 

Čo je to Cantillonov efekt a ako s týmto súvisí?

Richard Cantillon bol írsko-francúzsky ekonóm žijúci v 18. storočí. Cantillon zistil, že keď sa zvýši ponuka peňazí v podobe zlata a striebra, bude to najskôr prospešné pre ľudí spojených s ťažobným priemyslom.

V podobnom duchu sa zdá, že 3 bilióny dolárov vytlačené FEDom najskôr prospeli ľuďom vo finančných firmách, pretože zvýšili ceny akcií týchto spoločností. Obava znie, že sa tieto peniaze napokon aj tak nedostanú k ľuďom. V našom kontexte môžeme kritizovať aj to, že trh sa nerozhoduje o úveroch len na základe úrokov.

Pomohla tlač peňazí ekonomike?

Jerome Powell, predseda Federálneho rezervného systému, si to zjavne nemyslí. Na tlačovej konferencii ešte počas prvého polroka 2020 uviedol: „Rozsah poklesu a tempo oživenia zostávajú mimoriadne neisté … Úplné zotavenie je nepravdepodobné, kým si ľudia nebudú absolútne istí, že je bezpečné opätovne sa zapojiť do širokého spektra rozsahu činností. Závažnosť poklesu bude tiež závisieť od politických opatrení prijatých na rôznych úrovniach vlády s cieľom poskytnúť úľavu a podporiť hospodárske oživenie.“

Zatiaľ čo pred koronakrízou sa kľúčová sadzba Fedu pohybovala v pásme 1,50 až 1,75 percenta a Fed hovoril o dobrej kondícii americkej ekonomiky, v súčasnosti Menový výbor Fedu ponecháva kľúčovú sadzbu v pásme 0 až 0,25 percenta (z 5.11.2020). Korona spôsobila dramatický prepad americkej ekonomiky až o tretinu po ukončení druhého kvartálu 2020, a to o 32,9 percenta po mínus 5 percentách v predchádzajúcom kvartáli. To boli priame dopady korony. Naopak, v treťom kvartáli 2020 už americká ekonomika rekordne rástla, a to až o 33,1 percenta.

Ekonómovia podľa agentúry AP však upozorňujú, že vzhľadom na opätovný rast počtu infikovaných novým koronavírusom bude rast ekonomiky za tento kvartál podstatne pomalší, uviedlo SME.

 

Čo mal Jerome Powell na mysli?

Powell v podstate povedal, že toto je všetko, čo môže centrálna banka urobiť v neistom prostredí. Kľúčovým pojmom je pritom nedostatok dopytu. Medzičasom sa však celá situácia viditeľne zlepšila.

Za posledné mesiace však Fed spomalil tlač peňazí a veľkosť jeho súvahy k 23. novembru 2020 čiastka dosahovala 7,216 bilióna USD, čo je iba malý skok v porovnaní s predchádzajúcim vývojom. V súčasnosti majú, zdá sa, opraty v rukách vlády a práve na nich stojí a padá ekonomika v čase koronakrízy.

 

About Author

Redakcia UnitedLife

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings