EXTRA feed Iné Lifestyle Ľudia Na zamyslenie Svet Zdravie

Aké nesprávne otázky si denno denne kladieme? 

  • 17 septembra, 2021
  • 6 min read
Aké nesprávne otázky si denno denne kladieme? 

Aké nesprávne otázky si dennodenne kladieme?

V tomto pokračovaní o buddhistickej filozofii si priblížime otázky, nad ktorými sa často zamýšľame, sú v zásade úplne nepodstatné a oddeľujú nás od pravého pochopenia. V druhej časti sa budeme venovať doktríne o nás samotných a sebaprijatí.

Filozofi a teológovia na celom svete venujú veľkú pozornosť špekulatívnym problémom, ktoré sa nedajú ľahko preukázať. Aká je Božia povaha? Ako vznikol svet? Existuje život po smrti? Akú existenciu môžem očakávať v posmrtnom živote? Mnoho náboženstiev má pocit, že ich hlavným poslaním je dať na tieto otázky rozhodujúce odpovede a sprostredkovať ich čo najväčšiemu počtu ľudí. Sme si vedomí toho, že niektoré náboženské špekulácie sú nadbytočné pre hlavný cieľ náboženstva – napríklad špekulácie o tom, koľko anjelov existuje a aké je ich poslanie.

Ilustračná fotografia (Socha Buddhu)

Kde však urobíme hranicu medzi nadbytočným a podstatným? Východiskovým bodom je určiť, čo je v skutočnosti hlavným cieľom náboženstva. Jedinou Buddhovou sťažnosťou na formálne náboženstvo svojej doby bolo, že jeho rituály a špekulácie bránili hlavnému cieľu náboženstva, a to osvieteniu.
Buddha to uvádza v dialógu so študentom. Študent, ktorý už nejaký čas počul Budhovho učenie, si láme hlavu nad tým, že Buddha zjavne ignoruje množstvo problémov, ktoré filozofi bežne riešia. Na prvom mieste medzi nimi je to, či je svet večný a či existuje život po smrti. Ako odpoveď na to Buddha hovorí, že odmieta diskutovať o týchto témach, pretože nepomáhajú dosiahnuť osvietenie. Uvádzame príklad jeho analógie, ktorú používa na vysvetlenie svojho odporu voči týmto otázkam.

Ak je niekto zasiahnutý otráveným šípom, jeho hlavnou starosťou by malo byť ošetrenie rany, a nie zisťovanie podrobností o sociálnej kaste útočníka:

INZERCIA

Predpokladajme, že muža zranil šíp husto potretý jedom. Keď mu priatelia a príbuzní išli zaobstarať lekára, predpokladajme, že chorý muž povedal: „Tento šíp nenechám vytiahnuť, kým sa nedozviem, či muž, ktorý ma zranil, patrí do kasty bojovníkov, kňazskej kasty, robotníckej kasty alebo kasty sluhov. “ Alebo znova, predpokladajme, že povedal: „Tento šíp nevyberiem, kým sa nedozviem meno muža, ktorý ma zranil, a do akého klanu patrí.“ . . . Ten muž by zomrel bez toho, aby sa tieto veci niekedy dozvedel. Predpokladajme podobne, že niekto povie „Nebudem viesť náboženský život pod Budhom, pokiaľ mi nevysvetlí, že svet je večný alebo nie je večný“. Aj tento človek zomrie skôr, ako mu to Budha vôbec vysvetlil.

Buddha naďalej tvrdí, že špekulácie o takýchto veciach neriešia základný problém ľudského stavu. Nachádzame sa v stave zdanlivo nekonečného utrpenia a jediný spôsob, ako to prekonať, je uhasiť naše túžby. Buddhove vyjadrenia k tejto problematike boli nasledovné:
„Nevysvetlil som, že svet je večný, … že svet nie je večný, … a že svätý po smrti ani neexistuje, ani neexistuje. A prečo som to nevysvetlil? Pretože nám to neprospieva, nemá to nič spoločné so základmi náboženstva a nemá tendenciu averzie, neprítomnosti vášne, ustávania, pokoja, nadprirodzených schopností, najvyššej múdrosti a nirvány. … A čo som vysvetlil? Bieda, pôvod biedy, zánik biedy a cesta vedúca k zániku biedy. A prečo som to vysvetlil? Pretože to prináša skutočné ovocie a týka sa základov náboženstva.“

INZERCIA
Ilustračná fotografia (malý budhistický mních)

Doktrína o nás samotných

Buddha rozlišuje medzi zásadnými a nepodstatnými náboženskými špekuláciami na základe toho, či prinášajú koniec utrpenia prostredníctvom nirvány.
Odolnosť Budhu voči nepodstatným špekuláciám je zrejmá z toho, ako sa zaoberá otázkou osobnej identity a otázkami ako „Existujem?“ a „Z čoho pozostáva moje ja?

Moja predstava o mojom vedomom ja je, že je to pevný a trvalý prvok mojej identity. Rovnako ako moje ruky a nohy sú črtami môjho tela, moje vedomie je črtou môjho nefyzického ja. Keď cestujem životom, moja vedomá časť prijíma zmyslami nové skúsenosti, reflektuje ich, spomína si na ďalšie skúsenosti z pamäte a núti ma vystupovať rôznymi spôsobmi. Vždy existuje nejaké trvalé ja, ktoré sleduje, myslí a koná. Buddha však popiera zmysluplnosť takýchto pojmov o sebe, čo je pozícia známa ako doktrína ne-ja. Vysvetľuje, že náš bežný pojem o ja pozostáva z piatich zložiek, konkrétne z hmoty, vnemu, vnímania, predispozície a vedomia. Ak však preskúmame každý z nich jeden po druhom, uvidíme, že nemôžu byť základom trvalého ja. Napríklad pocity prichádzajú a odchádzajú rýchlo za sebou a sú príliš prchavé na to, aby mali akúkoľvek trvácnosť.

Inzercia

Ostatné štyri zložky ja sú rovnako dočasné a meniace sa. Nakoniec v ja nie je ani kúsok trvanlivosti a všetko, čo týchto päť zložiek poskytne, je, že budeme trpieť:
Keď to nasledovník počuje a vidí, nájde utrpenie v hmote, utrpenie v pocite, utrpenie vo vnímaní, utrpenie v predispozícii, utrpenie vo vedomí.

Odmietnutím tohto bežného pojmu ja a jeho piatich zložiek sa tým oslobodíme od utrpenia s ním spojeného. Prijatie doktríny ne-vlastného ja, je teda neoddeliteľnou súčasťou samotného aktu nirvány, ktorý nás núti vyhasnúť našu identitu a oslobodiť nás od utrpenia.

About Author

Natália Jančušková

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings