Na zamyslenie

7 fascinujúcich faktov o starovekej rímskej medicíne

  • 14 augusta, 2022
  • 6 min read
7 fascinujúcich faktov o starovekej rímskej medicíne
Okrem toho, že lekári v starovekom Ríme predpisovali strašidelné elixíry a používali na diagnostikovanie sny, postarali sa aj o významný medicínsky pokrok.
 
Medicína v starovekom Ríme spájala vedecké poznatky s nadprirodzenými, a náboženskými presvedčeniami. Rímski lekári prijali mnohé z praktík a filozofií gréckeho lekára Hippokrata a jeho nasledovníkov – najmä Archagatha zo Sparty, ktorý bol považovaný za prvého gréckeho lekára pôsobiaceho v meste.

Starí Rimania však tiež nosili amulety na odvrátenie chorôb, a v chrámoch obetovali dary bohom, ktorým sa pripisovali liečivé schopnosti. Kombinácia týchto dvoch prístupov priniesla niektoré z nasledujúcich prekvapivých faktov o zdraví a medicíne v Rímskej ríši.

 

1. Verilo sa, že krv a pečeň zabitých gladiátorov sú liekmi na epilepsiu.

Prelievanie krvi gladiátora sa nemuselo skončiť po prehratom boji na život a na smrť.

Bez vedeckého pochopenia príčiny epilepsie rímski lekári odporúčali, aby tí, ktorí trpeli záhadným trápením, pili ako elixír teplú krv odobranú z podrezaného hrdla zabitého gladiátora.

INZERCIA

Lekári tiež obhajovali konzumáciu gladiátorovej pečene ako účinnú liečbu. Diváci vraj predstupovali a vytrhávali kusy pečene z gladiátora ležiaceho v prachu. Lekári možno predpisovali takéto strašidelné lieky, pretože gladiátori boli vnímaní ako symboly mužnosti, ktorí zomreli zdraví.

Súboj gladiátorov. Zdroj: npr.org

2. Najprominentnejší lekár starovekého Ríma ovplyvnil lekársku prax na ďalších 1300 rokov po svojej smrti.

Galén z Pergamonu sa narodil a vyrastal v Grécku, študoval anatómiu a fyziologickú teóriu v egyptskej Alexandrii, a svoje lekárske schopnosti zdokonaľoval liečením zranených gladiátorov.

Neskôr sa usadil v Ríme, bol zástancom cvičenia, vyváženej stravy, dobrej hygieny, a teoretizoval, že telo ovláda mozog – nie srdce!

Bol prvým lekárom, ktorý dokázal, že hrtan generuje hlas, a identifikoval rozdiel medzi venóznou a arteriálnou krvou.

Galen, ktorý slúžil ako osobný lekár niekoľkým cisárom, rozvíjal anatomické znalosti prostredníctvom starostlivosti o gladiátorov, a pitvy a operácie zvierat. Napísal stovky lekárskych pojednaní, z ktorých niektoré zostali štandardnými odkazmi až do roku 1500.

 

3. Predpokladalo sa, že kľúčom k dobrému zdraviu je udržiavanie štyroch štiav v rovnováhe.

Rímski lekári pripisovali teórii vyvinutej v starovekom Grécku veľký význam, a verili, že zdravie a emócie človeka riadia štyri vnútorné látky – krv, hlien, žltá žlč a čierna žlč.

Tieto šťavy súviseli so štyrmi základnými vlastnosťami. Rímski lekári pripisovali celý rad chorôb nerovnováhe v tele. Galen napríklad veril, že nadbytok čiernej žlče spôsobuje rakovinové nádory. Rovnováhu možno obnoviť pomocou liečebných postupov, ako je prekrvenie, zvracanie, klystír, vyvolanie potu a požitie veľkého množstva potravín klasifikovaných ako horúce alebo studené a mokré alebo suché.

 

Teória 4 štiav. Zdroj: schoolshistory.org.uk

4. Možnosti štúdia ľudskej anatómie boli obmedzené.

Zákaz väčšiny pitiev ľudských tiel v starovekom Ríme – z dôvodu náboženských, etických a zdravotných – brzdil anatomické štúdie.

Lekári ako Galen sa namiesto toho spoliehali na pitvy zvierat, najmä ošípaných a primátov, pretože ich anatomické štruktúry najlepšie odzrkadľovali ľudské. Tieto pitvy slúžili aj ako divadlo a zábava pre okoloidúcich, a tým, metóda pre lekárov na prilákanie nových pacientov.

 

5. Lekári používali sny ako diagnostické nástroje.

Mnohí starorímski lekári pri stanovovaní diagnóz a určovaní liečby, brali do úvahy sny pacientov.

Verili, že môžu byť signálmi z duše, o nerovnováhe štiav v tele. Lekári verili, že sny môžu poskytnúť informácie o pacientoch, ktoré boli skryté pred priamym pozorovaním. To čo chorí vidia a zažívajú, a zdá sa, že robia aj v snoch, často naznačuje nedostatok, prebytok a kvalitu štiav.

Napríklad sa predpokladalo, že sny, ktoré obsahovali sneh alebo ľad, naznačujú nadbytok hlienu – šťava považovaná za chladnú a vlhkú. Tie, ktoré obsahovali oheň, signalizovali zvýšené hladiny žlče – šťava považovaná za horúcu a suchú.

6. Lekárske povolania boli otvorené pre ženy.

Na základe lekárskych spisov, právnych textov a pohrebných nápisov, vedci dospeli k záveru, že aj ženy sa v starovekom Ríme venovali medicíne.

Zatiaľ čo ženské lekárky neprevládali, bolo bežnejšie nájsť ženy pôsobiace ako pôrodné asistentky, pracujúce pod vedením lekárov, aby pomáhali pri pôrode, alebo podávali lieky na plodnosť.

Lekárky, ktoré sa príležitostne venovali aj iným odborom ako gynekológia a pôrodníctvo, boli skôr slobodnými ženami gréckeho pôvodu.

 

7. Kapusta bola považovaná za zázračný liek

Mnoho rímskych lekárov spájalo stravu s dobrým zdravím a propagovalo kapustu ako „superpotravinu“, ktorá dokáže predchádzať a liečiť širokú škálu ochorení.

Podľa starých Rímanov, listová zelenina liečila bolesti hlavy, poruchy zraku a tráviace problémy, zatiaľ čo aplikácia drvenej kapusty bezbolestne hojila rany, pomliaždeniny, vredy a vykĺbenia.

Mysleli si, že vylieči všetky vnútorné orgány, ktoré trpia, a niektorí dokonca, že vdychovanie výparov z varenej kapusty podporuje plodnosť, a že kúpanie v moči človeka, ktorý jedol veľké množstvo kapusty, vylieči mnohé neduhy.

 

About Author

Natália Jančušková

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings