Zdravie

61 miliónov ľudí vyskúšalo „bezpečný“ kanabidiol, teraz úrady upozorňujú na nebezpečné vedľajšie účinky

 • 10 decembra, 2019
 • 4 min read
61 miliónov ľudí vyskúšalo „bezpečný“ kanabidiol, teraz úrady upozorňujú na nebezpečné vedľajšie účinky

 

Kanabidiol (CBD) je častým hlavným kanabinoidom vlákniny konope a údajne druhým najpoužívanejším kanabinoidom pre medicínske využívanie konope. CBD sa nachádza v koncentrácii približne 0,5 – 2% v hornej tretine rastliny a častí kvetov. (zdroj) CBD údajne nespôsobuje žiadne psychoaktívne účinky pre absenciu látky THC a vo svete je často legálne, na Slovensku nie.

Ľudia v zahraničí užívajú kanabidiol aj ako alternatívu k rôznym konvenčne akceptovaným liekom, správa z Marketwatch uvádza ako príklad istého 33-ročného reportéra Brandona Warnea. Ten nahradil svoje lieky proti depresiám a úzkosti práve 0,5 gramovou dávkou oleja z konope s výťažkom kanabidiolu a údajne sa jeho zdravotný stav „mierne zlepšil“.

Pre svoje údajné priaznivé zdravotné účinky sa v Spojených štátoch CBD používa zo široka: vo svete športu, v relaxačných a wellness službách, na rekreačné účely alebo aj ako takzvané „bomby do kúpeľa“. Hovorí sa o údajných analgetických, antidepresívnych a anxiolytických, ale aj antibakteriálnych účinkoch.

INZERCIA

Rozmach používania tejto látky však spôsobil prílev množstva spoločností, ktoré negarantujú bezpečnosť svojich produktov. V Spojených štátoch, na rozdiel od Európy, platí presne opačný princíp určovania bezpečnosti produktov: u nás v Európe sa dbá na preventívnu bezpečnosť, zatiaľ čo v USA možno predávať čokoľvek, kým sa to vyslovene nezakáže alebo neobmedzí.

 

INZERCIA

Aktuálne vydala FDA vyhlásenie, v ktorom sa venuje práve zdravotným hrozbám vyplývajúcich z používania CBD. Uvádza v ňom napríklad aj nasledovné:

 • Úrad FDA schválil iba jeden produkt CBD, liek na predpis na liečbu dvoch zriedkavých závažných foriem epilepsie.
 • V súčasnosti je nezákonné uvádzať na trh CBD tým, že sa pridá do potravín alebo sa označí ako potravinový doplnok.
 • Agentúra FDA zaznamenala iba obmedzené údaje o bezpečnosti CBD a tieto údaje poukazujú skôr na skutočné riziká, ktoré je potrebné zvážiť pred tým, ako CBD vezmete.
 • Niektoré výrobky CBD sa uvádzajú na trh s nepreukázanými lekárskymi tvrdeniami a majú neznámu kvalitu.

 

Inzercia
 1. CBD má potenciál vám ublížiť a k poškodeniu môže dôjsť ešte predtým, ako sa o tom dozviete.
  • CBD môže spôsobiť poškodenie pečene.
  • CBD môže ovplyvniť metabolizovanie iných liekov a spôsobiť vážne vedľajšie účinky.
  • Používanie CBD s alkoholom alebo inými látkami tlmiacimi centrálny nervový systém zvyšuje riziko predávkovania a ospalosti, čo môže viesť k zraneniam.
 2. CBD môže spôsobovať vedľajšie účinky, ktoré by ste si mali všimnúť. Tieto vedľajšie účinky by sa mali zlepšiť po zastavení užívania CBD alebo po znížení prijímaného množstva.Napríklad:
  • Zmeny v bdelosti, ktoré sa najčastejšie vyskytujú ako ospalosť (ospalosť alebo ospalosť).
  • Gastrointestinálne ťažkosti, najčastejšie sa vyskytujúce ako hnačka a / alebo znížená chuť do jedla.
  • Zmeny nálady, ktoré sa najčastejšie vyskytujú ako podráždenosť a nepokoj.
 3. O CBD existuje veľa dôležitých otázok, ktoré vedci nevedia zodpovedať, napríklad:
  • Čo sa stane, ak budete užívať CBD denne po dlhšiu dobu?
  • Aký je vplyv CBD na vyvíjajúci sa mozog (napríklad deti, ktoré užívajú CBD)?
  • Aké sú účinky CBD na vyvíjajúci sa plod alebo novorodencov?
  • Ako CBD interaguje s bylinkami a botanikami?
  • Spôsobuje CBD samčiu reprodukčnú toxicitu u ľudí, ako sa uvádza v štúdiách na zvieratách?

 

Veľa otázok, málo odpovedí

Vedci stále nevedia, čo sa stane, ak človek prijíma CBD denne počas dlhšieho obdobia; nie sú známe účinky tejto látky na deti, ktoré užívajú CBD, na rastúce plody alebo dojčatá novorodencov; jeho interakcie s bylinkami a botanikami; a či to vedie k prípadným mužským reprodukčným problémom u mužov ako u zvierat, uviedla agentúra FDA.

FDA sa navyše obáva „nedostatku primeraných kontrol a postupov pri spracovaní“: Mnoho výrobkov testovaných FDA obsahovalo odlišné úrovne CBD, ako tvrdia výrobcovia a vyskytli sa správy o výrobkoch obsahujúcich nebezpečné úrovne pesticídov, ťažké kovy a dokonca aj THC, uviedla agentúra.

 

About Author

Redakcia UnitedLife

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings