Kultúra

10 hlavných výhod počúvania klasickej hudby

  • 25 septembra, 2022
  • 5 min read
10 hlavných výhod počúvania klasickej hudby

Počúvanie klasickej hudby je inšpirujúce a príjemné hlavne pre fanúšikov tohto žánru. Rastúci počet vedeckých výskumov však dokazuje, že počúvaním skladieb klasických skladateľov dokážete získať oveľa viac výhod, než len čisté osobné uspokojenie. Nižšie sa pozrieme na dôvody, prečo by ste mali urobiť z klasickej hudby súčasť svojej každodennej rutiny.

 

1. Klasika znižuje stres

Štúdie naznačujú, že počúvanie pokojnej hudby môže vyvolať pozitívne chemické reakcie v mozgu, ktoré pomáhajú znižovať hladinu stresu a depresie. No nie každá klasická skladba má pokojný ráz. Niektorí tiež tvrdia, že akt počúvania hudby má fyziologicky taký výrazný vplyv ako masáž.

2. Zvyšuje IQ

Toto je slávny a do istej miery iluzívny, „Mozartov efekt“. Je známe, že študenti dosahujú lepšie výsledky v testoch, ak počúvajú klasickú hudbu, dokážu ich dokončiť rýchlejšie a časom si zlepšujú IQ. Medzi výskumníkmi však existuje určitá nezhoda o rozsahu tohto účinku a ako presne funguje.

INZERCIA
Ilustračný obrázok. Zdroj: pexels.com

3. Zlepšuje kvalitu spánku

Pri testovaní študentov pripravujúcich sa na skúšky vedci zistili, že ich spánkový režim sa výrazne zlepšil, keď 45 minút pred spaním strávili počúvaním klasickej hudby. Myseľ a telo sa vtedy dokáže upokojiť podobne ako pri meditácii. Dostatočná úroveň spánku každú noc pomáha sústrediť sa pri učení a iných úlohách počas dňa.

4. Zlepšuje fyzický výkon

Možno nie je prekvapením, že hudba je hlavným faktorom, ktorý pomáha ľuďom vykonávať fyzické úlohy.  Nejde iba o cvičenie na posilnenie kondície ale aj o vykonávanie úloh, ktoré si vyžadujú koordináciu.  V tomto prípade vás ale naladí skôr energickejšia a rytmickejšia melódia.

5. Pomôže vám spracovať traumatické zážitky

Greenberg poznamenáva, že hudba môže pomôcť ľuďom spracovať emócie po traumatickej udalosti. Jeho výskum ukázal, že dospelí, ktorí v detstve prežili traumu, majú k hudbe výraznejší a hlbší vzťah ako ostatní.

Klasická hudba zlepšuje sústredenie pri práci a učení. Zdroj: pexels.com

6. Objavíte svoj skrytý hudobný talent

Ak umožníte svojim deťom alebo sebe prístup k hudobným nástrojom mohli ste získať informácie o odhalení talentu, o ktorom ste ani netušili. Hra na hudobný nástroj rovnako dokáže pôsobiť upokojujúco a terapeuticky.

7. Zmierňuje chronickú bolesť

Našli sa dôkazy, ktoré naznačujú, že hudba urýchľuje proces hojenia tkaniva. Môže tiež odvrátiť pozornosť mozgu od zamerania sa na chronickú fyzickú bolesť.

8. Zistíte viac o svojej osobnosti

David Greenberg z Cambridgeskej univerzity uskutočnil výskum súvislostí medzi hudbou a osobnostnými črtami. Jeho práca odhalila, že je možné určiť typ osobnosti človeka na základe jeho hudobných preferencií. Rozdeľuje ľudí na dve skupiny – na empatizujúcich a systemizátorov. Prvá skupina je teda výraznejšie ovplyvnená emóciami. Druhá skupina rozmýšľa v zmysle vzorov alebo systémov.

Ľudia, ktorí sú niekde v strede, sú kategorizovaní ako vyrovnaní. Dodáva, že 95 percent z nich sa dá zaradiť do jednej z týchto troch skupín. Empatici si skôr zvolili jemnú hudbu so smutnými emóciami, systemizátori zvolili intenzívnejšie štýly a vyvážená skupina bola skôr otvorená širšej škále štýlov. Takéto informácie môžu pomôcť poradcom a terapeutom s liečbou a predpovedať určité správanie.

Počúvanie klasickej hudby môže vo vás oživiť umeleckého ducha. Zistíte, že aj vo vašom vnútri sa skrýva talent. Zdroj: pexels.com

9. Zlepšite si pamäť a zabráňte degenerácii

Počúvanie klasickej hudby môže zvýšiť aktivitu génov, ktoré regulujú sekréciu dopamínu a pamäť, a zároveň znížiť tie, ktoré ovplyvňujú neurodegeneráciu. Zistenia boli založené na tom, že skupina si vypočula Mozartov husľový koncert č. 3 G dur. Štúdia však zistila priaznivé účinky iba u účastníkov, ktorí mali hudobnú skúsenosť. Aby ste to využili, budete musieť urobiť viac, než len počúvať.

10. Pomôžte svojmu srdcu

Štúdia Bernardiho, Porta a Sleighta zistila, že hudba s pomalším tempom môže pomôcť regulovať váš srdcový tep. Testu sa zúčastnilo 32 účastníkov, z ktorých polovicu tvorili skúsení hudobníci. Každá osoba počúvala rôzne dvojminútové klipy rôznych hudobných žánrov a vedci zistili, že srdcová frekvencia sa prispôsobovala tempu hudby. Stalo sa to nezávisle od názoru jednotlivca na hudobný štýl, ktorý počúvali.

Na záver si môžete vypočuť:

  • dychberúcu skladbu Time od Hansa Zimmera z filmu Počiatok:

  • skladbu Experience od súčasného skladateľa Ludovica Einaudiho:

  • symfonickú verziu skladby Sky full of stars od Coldplay:

ZDROJ: www.cmuse.org

About Author

Natália Adamkovičová

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings