Chod domácnosti

Ženy nesú väčšiu mentálnu záťaž pri vedení domácnosti

Je dobre zdokumentované, že vo väčšine slovenských rodín ženy vykonávajú viacnásobne viac domácich prác ako muži, a to aj vtedy, keď obaja manželia pracujú na plný úväzok. Niekto by mohol namietať, že ženy trávia menej času v práci ako muži. Podľa údajov zo sčítania ľudu strávia muži v práci v priemere 41,0 hodín týždenne, zatiaľ… Prečítať celé
Vydané 11. novembra 2021 / Autor / Obsahuje tieto témy: , , , , ,
mentálnu zátaž

Mentálnu záťaž neradno podceňovať. (Ilustračná foto: Hillshire Farm)

Je dobre zdokumentované, že vo väčšine slovenských rodín ženy vykonávajú viacnásobne viac domácich prác ako muži, a to aj vtedy, keď obaja manželia pracujú na plný úväzok. Niekto by mohol namietať, že ženy trávia menej času v práci ako muži. Podľa údajov zo sčítania ľudu strávia muži v práci v priemere 41,0 hodín týždenne, zatiaľ čo ženy pracujú v priemere 36,3 hodín týždenne. Aj keď vezmeme do úvahy, že ženy pracujú mimo domu menej hodín ako muži, ženy stále preberajú neúmerne veľký podiel domácich prác.

Toto číslo sa ešte znásobí, keď do vzťahu vstúpia deti. Zvýšená záťaž na mentálne zdravie a nedocenenie žien v domácnosti a spoločnosti často vedie k psychickým ťažkostiam a nepohode.

Druhy pracovnej záťaže

Psychická záťaž predstavuje súhrn všetkých vplyvov práce, pracovných podmienok a pracovného prostredia, pôsobiacich na kognitívne, senzorické a emocionálne procesy človeka. Tieto vplyvy človeka ovplyvňujú a vyvolávajú u neho stavy zvýšeného psychického napätia, stres a únavu.

Senzorická záťaž alebo zmyslová záťaž vyplýva z požiadaviek na činnosť periférnych zmyslových orgánov a im zodpovedajúcich štruktúr centrálneho nervového systému.

Mentálna záťaž vyplýva z požiadaviek na spracovávanie informácií. Spracovávanie informácii kladie nároky na psychické funkcie a procesy ako pozornosť, predstavivosť, pamäť, myslenie a rozhodovanie.

Emocionálna záťaž často vyplýva z riešenia konfliktov a zodpovednosti.

Zhoršenie počas Covid 19

Z údajov vyplýva, že pandémia Covid-19 tieto problémy ešte zhoršila. Mnoho žien muselo zmeniť svoj pracovný program, aby sa mohli venovať výuke svojich detí, ktoré zostali doma. V USA na začiatku pandémie odišlo z práce viac ako 900 000 pracujúcich matiek, aby sa starali o deti, keď sa zatvorili školy a škôlky. Situácii značne pomohol zavedený home office, ktorý umožnil zamestnancom flexibilnejší pracovný program a čas.

lock down

Skĺbiť prácu, domácnosť a deti v tejto dobe nie je ľahké. (Ilustračná foto: Sarah Kilian)

Duševná práca vs fyzická práca

Z výskumov aj skúseností vyplýva, že ženy sú primárne zodpovedné za udržiavanie rodinného života a domácnosti. Zo širokého spektra činností, môžeme menovať napríklad organizovanie rodinného rozvrhu, udržiavanie poriadku a poskytovanie emocionálnej podpory partnerovi a deťom.

V poslednej dobe sa začalo hovoriť o duševnom zdraví a jeho dôležitosti pre fungovanie nášho organizmu. Duševné zdravie rovnako ako duševná práca sú neoddeliteľnou súčasťou života, aj keď sú neviditeľné, nemali by sa podceňovať.

Predvídať-Identifikovať-Rozhodovať-Monitorivať

Štúdia publikovaná v roku 2019 sa pokúsila presne rozobrať charakter duševnej práce spojený s domácnosťou ako aj participovanie partnerov na riešení úloh. V rámci tejto štúdie Allison Damingerová, doktorandka z Harvardskej univerzity, rozdelila proces mentálnej záťaže na štyri časti: predvídať, identifikovať, rozhodnúť sa a monitorovať.

Damingerová vo svojej štúdii viedla rozhovory s 35 pármi, aby presne zistila, aké úlohy ženy a muži v rodinách vykonávajú. Zistila, že ženy oveľa častejšie vykonávali kroky predvídania a monitorovania. Rozmýšľali čo je potrebné urobiť v domácnosti, pripraviť, čo treba kúpiť a podobne. Takisto dohliadali na to, aby sa rozdelené domáce práce vykonali a aby všetko fungovalo.

Dokonca aj v prípadoch, keď za niektoré domáce práce bol zodpovedný muž, ženy dohliadali, aby bola úloha spravená.

Z rozhovorov vyplynulo, že účasť mužov a žien na rozhodovaní bola približne rovnaká a páry majú tendenciu podieľať sa na rozhodovaní spoločne.

Odporúčania

Či už sa jedná o duševnú prácu alebo fyzickú prácu v domácnosti najlepšie je si jasne a konkrétne rozdeliť domáce povinnosti medzi členov páru. V rodinách žijúcich v rodinných domoch sa zväčša členovia domácnosti dohodnú na tom, kto sa bude starať o domácnosť a kto o údržbu domácnosti a záhradu.

Avšak pri živote v meste alebo byte, by sa mali obaja účastníci vzťahu podieľať v rovnakej miere na domácich prácach.

Určenie konkrétnych povinností a ich dodržiavanie je jedným zo spôsobov, ako vyvážiť mentálne zaťaženie  a predchádzať konfliktom.

 

 

 

Pokračujte na ďalší príspevok »