EXTRA Veda a technika

„Žena z Marsu“ vás presvedčí, že aj dokonalí ľudia majú svoje trápenia a neúspechy

  • 27 apríla, 2021
  • 8 min read
„Žena z Marsu“ vás presvedčí, že aj dokonalí ľudia majú svoje trápenia a neúspechy
Obálka knihy Žena z Marsu (2020) o Michaele Musilovej

Najlepšie knihy sú tie, ktoré vás nútia zamýšľať sa nad nimi ešte aj dlho po tom, čo ste ich dočítali. To sa dá povedať aj o filmoch, ale tie sú vždy výsledkom práce desiatok a stoviek ľudí. Kniha, to je obyčajne dielo jedného, dvoch alebo troch ľudí, ako v prípade „Ženy z Marsu“. A táto kniha je presne tou, ktorá vás prinúti sa nielen viac zamýšľať, ale skoro určite ju aj požičiate svojim známym.

Je o Michaele Musilovej, autorstvo patrí Lucii Lackovičovej, o redakčnú a jazykovú stránku sa postarala Andrea Harmanová. Výsledok ich spoločnej práce má 428 číslovaných strán plus obsah na konci. A každá jedna strana, vrátane tých, kde sú len fotografie s popismi, je preniknutá ľudskosťou. Myslím, že práve to je to, čo čitateľ očakáva. Nájde tu však aj dostatočne veľa faktov, ktoré nadchnú väčšinu fanúšikov vesmírneho výskumu.

Ak vás zaujíma viac o vzniku knihy samotnej, vypočujte si epizódu Pálenice Borisa Filana s Luciou Lackovičovou z januára tohto roka.

Nové povinné čítanie pre všetkých, ktorí chcú osobnostne rásť

Na týchto riadkoch sa nebudem snažiť o recenziu knihy, pretože na recenzie sú na Slovensku odborníci z fachu. Určite ale odporúčam túto knihu nášmu typickému čitateľovi UnitedLife.sk, pretože dokáže osloviť a obohatiť každého freelancera, začínajúceho podnikateľa, študenta s ambíciami dostať sa za hranice našej krajiny a vôbec kohokoľvek, kto chce robiť veľké veci, ale obáva sa neúspechov pre príliš malé slovenské pomery.

INZERCIA

Hneď na úvod knihy ma vskutku prekvapuje komentár Ivana Bella, prvého a zatiaľ posledného slovenského kozmonauta. Že sa s Michaelou stretol ako s deväťročným dievčatkom, bolo pre mňa rovnako veľkou zaujímavosťou, ako neskoršie zistenie, ako k tomuto stretnutiu došlo. Umiestnenie komentára hneď na začiatok má za cieľ povzbudiť čitateľov záujem – a musím priznať, že som asi učebnicový príklad takéhoto čitateľa, pretože to na mňa zafungovalo. A a každou prečítanou stranou som záujem nestrácal napriek tomu, že azda v každej ďalšej vete bol ďalší a ďalší dôkaz výnimočnosti Michaely Musilovej.

Obyčajne nemám rád, keď niekto len tak mimochodom upozorňuje na svoje úspechy, ale v tomto prípade som nepocítil nechuť dočítať niektorú zo strán, pretože z každého slova je cítiť ľudskosť a skutočnú snahu Michaely presvedčiť čitateľa, že si to všetko vydobyla v podstate sama.

Je mi to sympatické a myslím, že mnohí sa ňou stotožnia. Zrejme aj preto, ako veľmi je otvorená a ako dbá na to, aby čitateľ porozumel aj jej negatívnym motiváciám. Zároveň nimi ale neunavuje, čo považujem za ďalšie plus.

Radi čítame životopisy slávnych ľudí, o ktorých väčšinou vieme len to, že boli v niečom veľmi úspešní. Až keď čítate životopis takejto osobnosti, máte možnosť zistiť, že tá cesta na vrchol popularity a obchodných úspechov bola obyčajne nesmierne náročná a plná zlyhaní. Michaela Musilová si knihu akoby napísala sama a vďaka autentickému autorskému štýlu oslovuje o to viac. Myslím, že aj časté ospravedlňovanie niektorých nedostatkov je len praktickou ukážkou toho, že aj s obrovskými medzinárodnými úspechmi a vnútornou motiváciou prekonávať extrémy sa jedná stále o „normálneho“ človeka.

Musilová vo svojej knihe s prekvapujúcou otvorenosťou píše o neúspechoch, ktoré ju stretli, a o osobných trápeniach, ktoré vyplývali z jej problémov v škole, so vzhľadom a neustálou potrebou druhým dokazovať svoje schopnosti. Zistíte, že hoci sa o nej hovorí, že je z privilegovanej rodiny, v skutočnosti sa musela uskromňovať podstatne viac, ako to robí bežný slovenský študent a musela robiť práce nehodné tak perspektívneho ambiciózneho človeka, aby si zarobila aspoň na bežné každodenné potreby. Alebo, že musela dokonca oslovovať aj charity.

Všetci by sme mohli byť ako ona, len sme to vzdali

Čo ma osobne oslovilo už na začiatku, bola práve táto otvorenosť a schopnosť v nenásilnej forme písať o svojich nedostatkoch a trápeniach. Myslím, že každý, kto mal väčšie ambície už od malička, sa stretol s negatívnymi reakciami okolia a akoby väčším dôrazom na upozorňovanie na nedostatky. Akoby ľudia chceli upozorňovaním na ne dosiahnuť, že aj ten šikovný, ambiciózny a perspektívny sa potom utiahne a nebude sa snažiť vytŕčať z radu. Spomínam si na to, že som ako chlapec v ohnisku na dvore spálil všetky svoje „knižky“, ako som vtedy volal obrázkové a textové príbehy, ktoré som písal niekoľko rokov a skladoval v „periňáku“ postele. Boli ich stovky a zničil som ich kvôli pocitu, že sú nielen priemerné, ale hlavne som sa obával, že by ich mohol niekto nájsť a zahanbiť ma. Tak som na celé roky zanevrel na písanie a kreslenie. Keď som v knihe Žena z Marsu čítal o tom, že Michaela svoje detské sci-fi poviedky dávala do väzby a ponúkala čítať spolužiakom, hovorím, si, že možno by sa aj tie moje stretli s prijatím. A ešte k tomu si do nich kreslila, veď to som robil aj ja! Ale možno, že sme to robili všetci, až kým sme sa nevzdali snov a ambícií.

Musilovej ambície pretrvali vďaka jej vnútornej motivácii a preto o nej môžeme čítať knihu, ktorej príbeh sa ale ešte zďaleka neskončil – veď iba nedávno som písal článok o tom, že Musilová sa dostala do užšieho výberu potenciálnych astronautov na cestu okolo Mesiaca:

Aj keby Musilová nakoniec  na cestu okolo Mesiaca neletela týmto komerčným letom, je možné, že sa tak stane v rámci niektorej misie v budúcnosti. No a ultimatívnym cieľom je červená planéta, Mars.

 

Kniha Žena z Marsu je aj o vede a práci, ale aj o tom, ako extrémne pracovné vypätie a vysoké ambície prežíva uvedomelý človek. Nechcem písať klišé o výnimočnosti knihy, ale isté je to, že samotná Michaela Musilová výnimočnou je – a je evidentné, že príprave knihy venovala práve toľko pozornosti, ako všetkému ostatnému, čomu sa venuje. A že je toho naozaj veľa…

Ak hľadáte svoju ďalšiu knihu, investujte tých 18 eur práve do Ženy z Marsu, nebudete ľutovať. Možno vás práve táto kniha privedie k niečomu, čo ste už dávno zavrhli len preto, lebo ste sa obávali neúspechu alebo odmietnutia.

 

 

 

About Author

Erik Stríž

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings