Enviro a eko

Zem a počasie – 8 zaujímavých otázok a odpovedí

  • 16 júna, 2022
  • 5 min read
Zem a počasie – 8 zaujímavých otázok a odpovedí

1. Z čoho sa skladá vzduch?

Vzduch je zmes plynov, ktoré obiehajú okolo Zeme, udržiavané na mieste gravitáciou. Vzduch tvorí atmosféru Zeme.

Vzduch, ktorý dýchame, pozostáva zo 78 percent plynného dusíka, 21 percent kyslíka, 0,9 percenta argónu a 0,03 percenta oxidu uhličitého spolu s vodnou parou (plávajúce molekuly vody). Prítomné sú aj stopy iných plynov a drobné kúsky prachu, peľové zrnká z rastlín a iné pevné častice. Keď sa atmosféra rozprestiera nad Zemou, smerom do vesmíru, vzduch sa stenčuje a mení sa kombinácia plynov vo vzduchu.

 

2. Prečo je ozónová vrstva pre Zem dôležitá?

Ozónová vrstva sa nachádza vo výške 15 až 40 kilometrov v atmosfére a vzniká interakciou slnečného žiarenia s určitými molekulami vzduchu.

INZERCIA

Ozónová vrstva je dôležitá pre všetok život na planéte Zem, pretože chráni všetky živé veci pred účinkami škodlivého ultrafialového žiarenia Slnka. Vedci sa domnievajú, že asi pred 2 miliardami rokov kyslík produkovali morské živočíchy v plytkej vode. Tento odchádzajúci kyslík pomohol vytvoriť ozónovú vrstvu. So zvyšujúcou sa hladinou kyslíka sa vyvíjali oceánske živočíchy. Akonáhle bola ochranná vrstva na mieste v atmosfére, morské rastliny a živočíchy sa mohli bezpečne šíriť na pevninu.

Strata ozónu znamená, že niektoré citlivé organizmy – nevyhnutné pre potravinový reťazec Zeme – môžu byť zabité vystavením intenzívnemu ultrafialovému žiareniu zo Slnka.

 

3. Prečo je nebo modré?

Biele svetlo Slnka pozostáva z mnohých vlnových dĺžok. Pri samostatnom pohľade každá vlnová dĺžka zodpovedá inej farbe.

Molekuly vzduchu a častice hmoty, ktoré tvoria zemskú atmosféru, rozptyľujú časť slnečného svetla, keď cestuje na Zem, najmä kratšie vlnové dĺžky, ktoré nám dávajú modrú farbu. Tieto svetelné vlny, ktoré k nám prichádzajú zo všetkých uhlov oblohy, spôsobujú, že obloha vyzerá modro.

Svetlo z neba, modrá planéta Zem v bielych oblakoch, jasné slnečné svetlo zhora. Zdroj: 123rf.com

4. Ako vidíme vietor?

Zem obklopuje vrstva vzduchu nazývaná atmosféra. Vzduch v tejto vrstve sa pohybuje z miesta na miesto, keď sa ohreje alebo ochladí. Tento pohybujúci sa vzduch sa nazýva vietor. Vetry šíria vlhkosť a teplo po celom svete a tiež produkujú veľkú časť nášho počasia. Medzi stromami môžete vidieť vietor, ktorý sa niekedy pohybuje pomaly, a je sotva viditeľný. Vietor môžete cítiť aj ako jemný vánok v tvári a vo vlasoch. Inokedy sa vzduch môže pohybovať veľmi rýchlo a stať sa extrémnou a ničivou udalosťou, ako je tornádo, vyhadzovanie stromov a poškodenie áut a budov.

5. Kde je najveternejšie miesto na Zemi?

Antarktída je najchladnejší, najveternejší, najsuchší a najľadovejší kontinent na Zemi. Vietor môže niekedy dosiahnuť rýchlosť až 322 kilometrov za hodinu počas piatich hodín denne!

6. Čo spôsobuje dúhu?

Dúha je oblúk, ktorý zobrazuje všetky farby s rôznymi vlnovými dĺžkami, ktoré tvoria viditeľné svetlo.

Dúhu tvorí sedem farieb a vždy sa objavujú v rovnakom poradí: červená s najdlhšou vlnovou dĺžkou je navrchu, za ňou nasleduje oranžová, žltá, zelená, modrá, indigo, a fialová, ktorá má najkratšiu vlnovú dĺžku.

Dúha nastáva, keď slnečné svetlo prechádza kvapôčkami vody a je lámané alebo ohnuté ich zaobleným tvarom do samostatných vlnových dĺžok. Dúhy možno niekedy vidieť v hmle vodopádov a na oblohe počas dažďovej prehánky, keď ešte svieti Slnko.

Na časti oblohy oproti Slnku sa objaví dúha. Pretože Slnko musí byť tiež nízko na oblohe, blízko horizontu, neskoré popoludnie je najlepší čas na hľadanie dúhy, ak bol deň slnečný s niekoľkými krátkymi dažďovými prehánkami alebo búrkami.

 

7. Prečo prúdové lietadlá zanechávajú na oblohe biele stopy?

Tryskové lietadlá zanechávajú na svojich dráhach biele stopy, nazývané kondenzačné trate, z rovnakého dôvodu, že niekedy môžete vidieť svoj dych v chladné zimné ráno.

Horúce, vlhké výfukové plyny z prúdových motorov sa miešajú s atmosférou, ktorá má vo vysokej nadmorskej výške oveľa nižší tlak a teplotu pár, ako výfukové plyny. Vodná para obsiahnutá vo výfukových plynoch kondenzuje a môže zamrznúť, a tento proces miešania vytvára oblak.

V závislosti od toho, ako vysoko lietadlo letí, a od teploty a vlhkosti atmosféry, môžu byť kondenzačné čiary hrubé alebo tenké, dlhé alebo krátke. Na predpovedanie počasia možno použiť aj rôzne typy kondenzačných stôp. Napríklad tenká, krátkotrvajúca kondenzačná čiara naznačuje nízku vlhkosť vzduchu vo vysokej nadmorskej výške, čo je znakom pekného počasia. Hrubá, dlhotrvajúca kondenzácia odhaľuje vlhký vzduch vo vysokých nadmorských výškach a môže byť skorým indikátorom búrky.

8. Prečo sú dažďové mraky sivé?

Dažďové oblaky sú vo všeobecnosti tmavosivé, pretože svetlo cez ne nemôže preniknúť kvôli hlbokým a husto nahromadeným kvapôčkam vody a ľadu vo vnútri oblaku. Vo všeobecnosti farba oblaku závisí od vzťahu oblaku k slnečnému žiareniu. Oblaky teda vyzerajú sivé, keď blokujú slnečné svetlo. Čím je oblak hustejší, tým viac svetla blokuje. Keď je oblak hrubý asi 900 metrov, takmer žiadne slnečné svetlo neprenikne cez oblak.

About Author

Natália Jančušková

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings