EXTRA Lifestyle Na zamyslenie

Váš najprácnejší projekt ste vy sami. Zdokonaľte si metazručnosti, uľahčíte si tým cestu k úspechu

  • 27 júla, 2022
  • 5 min read
Váš najprácnejší projekt ste vy sami. Zdokonaľte si metazručnosti, uľahčíte si tým cestu k úspechu

Máte pocit, že stojíte na jednom mieste, prípadne neviete do čoho sa skôr pustiť? Skúste sa vrátiť na začiatok a zamerať sa na vaše metazručnosti.

Svet sa neprispôsobuje nám, ale my jemu

Nie je to tak, že dnes úspech nič neznamená. Kto by sa predsa nechcel pochváliť a cítiť sa uznávaný vďaka svojej kvalifikácii v určitom obore. Pre dnešný svet je to však málo. Ak perfektne ovládate jednu vec, skvelé. Vždy sa ale nájde človek, ktorý viac číta, píše, vzdeláva sa. Tento fakt môže vyvolať dvojakú reakciu: ostanete tam, kde sa cítite bezpečne alebo sa takisto začnete posúvať ďalej.

Hoci všetko závisí od individuálneho rozhodnutia, súčasná doba si neustále učenie priam vyžaduje. Môžeme sledovať prirodzený posun v tom, čo spoločnosť oceňuje. Kedysi sa bral ohľad najmä na fyzické zdatnosti. Keď sa začali rozširovať korporácie, začali sa rozvíjať aj analytické a komunikačné zručnosti. Moderný život uprednostňuje svižnosť, v ktorej sa snúbia naučené veci s prijímaním nových výziev.

Naštartujte svoje odhodlanie

Práve kvôli dnešným nárokom je najlepšie dostať sa k jadru schopností. Tie spočívajú v metazručnostiach. Ide o „skilly“, ktoré predchádzajú konkrétnej ukážke vašej šikovnosti. Ovládate prstoklad, dohovoríte sa po španielsky či si dokážete zapamätať legendárne filmové hlášky? S trochou snahy sa viete dopracovať k ďalším schopnostiam, hodnotným buď pre osobný, alebo pracovný život.

INZERCIA

Existuje mnoho metazručností, od sebauvedomenia, sebadôveru až po kritické myslenie. Sú to schopnosti, ktoré sa vzťahujú sa na všetky aspekty vášho života. Preto je ich pestovanie také dôležité. V čase narastajúcej automatizácie sa vám môžu hodiť viac, než kedykoľvek predtým.

Cítenie

Všadeprítomnej technológii stále konkuruje emocionálna inteligencia. Častokrát si práve vďaka nej dokážeme uvedomiť skutočnosti, ktoré by sme si po praktickej stránke nevšimli.

INZERCIA
Názory druhých ľudí vás dokážu inšpirovať, prípadne premýšľať z iného uhla pohľadu. zdroj: pexels.com

Ľudská myseľ nebola navrhnutá tak, aby robila presné výpočty. Bola však navrhnutá tak, aby si intuitívne dokázala vybrať spomedzi viacerých riešení. Ak sa naučíte viac oprieť o túto zručnosť, pomôže vám to spolupracovať s ostatnými a ľahšie prijmete nové podnety. Jednoducho nezabudnite načúvať.

Rozhľad

Táto metazručnosť zachytáva ľudskú schopnosť strategicky chápať a uniknúť predsudkom. Počítače síce fungujú pri riešení individuálnych problémov, ale nedarí sa im tak dobre zhodnotiť celkový obraz.

Inzercia

Zdokonaliť sa vo videní vecí nie je také jednoduché a môže to spochybniť doterajšie názory a predstavy o svete. Lepšie videnie  poskytuje lepšie informácie, na základe ktorých môžete konať pri navigácii v modernom svete.

Predstavivosť

Inovatívny prístup a kreatívne zmýšľanie – tieto zručnosti budú vždy veľmi žiadané. Mnohí psychológovia tvrdia, že predstavivosť je aj nástrojom na prežitie. Ak ju má niekto slabo rozvinutú, moho, by sa dostať do potenciálne smrteľných situácií.

meta - zručnosti
Predstavivosť podnecuje vášeň, dáva nám novú perspektívu a pomáha vidieť svet z inej stránky. zdroj: pexels.com

Predstavivosť teda musíte neustále trénovať a podporovať. Brainstorming či prítomnosť ďalších kreatívnych hláv prinesie nové nápady a udrží vašu myseľ aktívnu.

Tvorenie

Vytváranie niečoho nového sa do určitej miery prekrýva s predstavivosťou. Kľúčový rozdiel spočíva v testovaní vytvorených riešení. Tvorcovia sa namiesto hľadania bezpečia a istoty v existujúcich odpovediach neboja výroby originálneho riešenia. Práve táto schopnosť orientovať sa v neistých scenároch z tvorenia robí tak cennú a silnú metazručnosť.

Učenie

Naučiť sa učeniu možno znie bizarne, avšak za pokus to stojí. Zlepšiť sa v tejto zručnosti neznamená, že sa musíte vyrovnať niekomu inému. Vrhnite sa najskôr na témy, ktoré vám prinášajú radosť a ponorte sa do nich. Testujte svoje reakcie v spoločnosti, pomôže vám to v rozvíjaní ďalších metazručností.

Aj rozvoj ďalších metazručností je odvodený od našej schopnosti učiť sa. zdroj: unsplash.com

Prvotné schopnosti začínajú učením, zďaleka ním ale nekončia. Na týchto päť vecí sa zameral americký autor Marty Neumeier. Vo svojej knihe Meta-skills: Five Talents for the Robotic Age rozvinul poznatky o druhoch učenia, ktoré môžu poslúžiť ako nakopnutie do lepšej budúcnosti.

Zdroje: www.bigthink.com, www.seeken.org

Zdroj titulnej fotografie: unsplash.com

About Author

Tímea Prišticová

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings