Myslenie

Nezabúdajme myslieť kriticky

  • Slovo „kritický“ pochádza z gréckeho slova „krinein“ a znamená rozlišovať alebo posudzovať. Neznamená, že máme všetko vidieť iba v negatívnom svetle, kritizovať alebo neustále vnímať ako chybné.   Kritické myslenie môžeme definovať nasledovnými piatimi bodmi: 1/ Kritické myslenie je nezávislé myslenie. Každý človek by mal byť schopný slobodne myslieť, vytvárať si vlastné názory či postoje…. Prečítať celé