EXTRA

Viete, čo tvorí Mesiac? Geologická mapa Mesiaca vám to prezradí

  • 24 januára, 2023
  • 5 min read
Viete, čo tvorí Mesiac? Geologická mapa Mesiaca vám to prezradí

Premýšľali ste niekedy, z akých hornín sa skladajú tie škvrny na Mesiaci? Americká geologická služba USGS a Ústav geochémie Čínskej akadémie vied vydali minulý rok podrobné geologické mapy Mesiaca.

Poďme spolu zistiť, z čoho sa skladá náš 4,5 miliardy rokov starý vesmírny sused!

 

Hlavná teória o jedinej prirodzenej družici našej planéty

Predpokladá sa, že Mesiac vznikol v dôsledku hrozivej zrážky medzi Zemou a horninovým kusom približne veľkosti Marsu, ktorý nazývame Theia. Podľa tejto teórie Mesiac vznikol z magmy a trosiek, ktoré boli po tomto náraze vyvrhnuté do atmosféry okolo Zeme.  Od svojho vzniku bol Mesiac ovplyvňovaný teplom ranej Zeme a sústavnými dopadmi asteroidov.

mesiac

Prvé mapy

Prvé geologické mapy Mesiaca boli vytvorené v období takzvaných pretekov o Mesiac“ od konca 50. do polovice 70. rokov 20. storočia.

V rokoch 1959 až 1964 Američania iniciovali projekt Ranger, po ktorom nasledoval Lunar Orbiter, venovaný rovnakému cieľu. Projekt Surveyor zahŕňal aj niekoľko sond, ktoré pristáli na Mesiaci. Prieskumy ukázali, že na Mesiaci sa nachádza aj pomerne mäkký a zvlnený terén, kde by mohla bezpečne pristáť vesmírna loď.

Od 90. rokov 20. storočia sa výskum Mesiaca dostal do novej fázy rozmachu a k Mesiacu bolo vypustených takmer viacero kozmických lodí nielen z USA, ale aj z krajín, ako sú Čína, India a Japonsko.

Inzercia

Prvá jednotná geologická mapa Mesiaca je z Ameriky

Vedci z Astrogeologického vedeckého centra USGS v spolupráci s NASA a Lunárnym planetárnym inštitútom ako prvý kompletne zmapovali a jednotne klasifikovali celý povrch Mesiaca. Ich mapa nesie názov Jednotná geologická mapa Mesiaca (Unified Geologic Map of the Moon).

Na vytvorenie novej digitálnej mapy vedci použili informácie zo šiestich regionálnych máp z éry programu Apollo spolu s aktualizovanými informáciami z nedávnych satelitných misií na Mesiac. Existujúce historické mapy boli prekreslené tak, aby boli v súlade s modernými súbormi údajov, čím sa zachovali predchádzajúce pozorovania a interpretácie. Popri spájaní nových a starých údajov výskumníci USGS vypracovali aj jednotný opis stratigrafie (vrstiev hornín) na Mesiaci.

„Táto mapa je vyvrcholením desaťročia trvajúceho projektu. Poskytuje dôležité informácie pre nové vedecké štúdie tým, že spája výskum konkrétnych miest na Mesiaci so zvyškom mesačného povrchu.“ Corey Fortezzo, geológ USGS a hlavný autor geologickej mapy Mesiaca

geologická mapa mesiaca
Vľavo je zobrazená blízka strana, vpravo vzdialená strana nášho Mesiaca. Rozličné povrchové prvky, ako napríklad mesačné vysočiny (tmavé zemité odtiene) a staré lávové prúdy (červené a fialové), sú označené rôznymi farbami. Zdroj: Public Domain, USGS, NASA

Mapa poslúži pre budúce ľudské misie na Mesiac, pre medzinárodnú vedeckú komunitu, pedagógov aj širokú verejnosť. Jej digitálna verzia je už k dispozícii online a zobrazuje geológiu Mesiaca v neuveriteľne podrobnej mierke 1:5 000 000.

 

Najpodrobnejšia geologická mapa Mesiaca je z Číny

Čínski vedci vytvorili doteraz najpodrobnejšiu geologickú mapu Mesiaca. Čína začala svoj program výskumu Mesiaca v roku 2004 a vyslala naň vlastné orbitálne sondy, pristávacie moduly a rovery. Tieto misie zhromaždili údaje, ktoré boli podkladom pre túto mapu. Zostrojenie mapy trvalo 10 rokov a podieľali sa na ňom stovky výskumníkov.

geologická mapa Mesiaca
Výsek z geologickej mapy Mesiaca v mierke 1: 2 500 000. (Jinzhu Ji, Dijun Guo, Jianzhong Liu, et al. , 2022) Celú mapu si môžete prezrieť TU!

Ako sme už spomínali vyššie,  geologická mapa od USGS má rozlíšenie 1:5 000 000. Nová mapa z Číny má rozlíšenie 1:2 500 000. To znamená, že 1 centimeter na tejto mape predstavuje dĺžku 25 km v skutočnosti.

 

Horniny Mesiaca

Mesačné horniny sú z veľkej časti tvorené rovnakými bežnými horninotvornými minerálmi, aké sa nachádzajú na Zemi. Ide napríklad o olivín, pyroxén a plagioklasový živec (anortozit). Plagioklasový živec sa väčšinou nachádza v mesačnej kôre, zatiaľ čo pyroxén a olivín sa zvyčajne vyskytujú v mesačnom plášti. Minerál ilmenit je veľmi hojne zastúpený v niektorých bazaltoch z Mesiaca. Mesačné moria sú zložené prevažne z bazaltov, zatiaľ čo vysokohorské oblasti sú chudobné na železo a sú zložené prevažne z anortozitu, horniny zloženej najmä z plagioklasového živca bohatého na vápnik.

Ďalšou významnou zložkou kôry Mesiaca sú vyvreté magnezitové horniny, ako sú troktolity, nority a KREEP-bazalty.

bazalt
Bazalt je tvrdá a hutná tmavá vulkanická hornina zložená hlavne z plagioklasu, pyroxénu, a olivínu. Je to jedna z najrozšírenejších foriem vyvrelín na zemi.(Fotografia bazaltového reliéfu na Islande, Tamara Bitter, Unspplash)

About Author

Ema Zvara

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings