Lifestyle

Naše konzumné návyky ničia planétu. Čo by sme mohli zmeniť?

  • 23 januára, 2023
  • 5 min read
Naše konzumné návyky ničia planétu. Čo by sme mohli zmeniť?

Žijeme v konzumnej dobe. Chceme všetko a ideálne hneď teraz. Drobná dierka na ponožkách? – Nevadí kúpime nové. Akcia v obchode? –Super, veď sa to niekedy zíde. Každoročné obmieňanie telefónu? – Keď na to mám peniaze…

Tieto pomýlené konzumné návyky spoločnosti majú negatívny dopad na našu planétu.

Štúdie dokazujú, že len globálna produkcia potravín je zodpovedná za tretinu všetkých emisií skleníkových plynov, pričom výroba mäsa spôsobuje dvojnásobné znečistenie v porovnaní s výrobou rastlinných potravín. Inak povedané, náš konzumný spôsob života vedie k ohrievaniu planéty, čo môže mať katastrofálne dôsledky.

Najhoršie z najhorších

Existuje mnoho konzumných návykov, ktoré môžu mať negatívny vplyv na životné prostredie a spoločnosť ako celok. Medzi tie najhoršie z najhorších patria:

INZERCIA
Hovorí, že zníženie uhlíkovej stopy módneho priemyslu je kľúčom k zelenej planéte. ILUSTRAČNÁ FOTOGRAFIA
  • Nadmerné nakupovanie: Nakupovanie veľkého množstva vecí, ktoré často nie sú potrebné, môže viesť k zvýšenej tvorbe odpadu. Ľudia často vyhadzujú veci, ktoré nepotrebujú, alebo ktoré sa rýchlo pokazia. V súčasnosti je však oprava drahšia ako kúpa nového tovaru, čo podporuje naše konzumné návyky.
  • Fast fashion: Pri výrobe odevov sa využíva veľa prírodných zdrojov a vznikajú emisie skleníkových plynov, ktoré sú zodpovedné za zmenu klímy. Celkovo je módny priemysel podľa OSN zodpovedný za 8 – 10 percent globálnych emisií – to viac ako letecká a lodná doprava dohromady.
  • Prehnaná spotreba energie: Nadmerné využívanie elektrickej energie – neefektívne využívanie spotrebičov, môže viesť k vyšším emisiám skleníkových plynov a klimatickým zmenám.
  • Nedostatočné recyklovanie: Nedostatočné alebo nesprávne recyklovanie odpadu môže viesť k preťaženiu skládok a znečisťovaniu životného prostredia. O tom, ako správne recyklovať a efektívne tak prispieť k ochrane životného prostredia sme sa rozpísali TU.
Recyklovanie prispieva k ochrane životného prostredia tým, že znižuje emisie skleníkových plynov a znižuje množstvo odpadu na skládkach. ILUSTRAČNÁ FOTOGRAFIA

Malý krok pre človeka, veľký krok …

Pozitívnou správou je, že čoraz viac ľudí sa zaoberá témou udržateľnosti a ako môže prispieť svojou troškou k lepšiemu svetu. Niekedy sa však môže zdať, že zmena nášho životného štýlu je ťažká a náročná. Avšak existuje niekoľko konzumných návykov, ktoré si môžeme pomerne rýchlo osvojiť.

Jedným z takýchto návykov je efektívne využívanie elektrickej energie. Vymeňte žiarovky za LED-ky, ktoré sú jednou z energeticky najefektívnejších a najekologickejších technológií osvetlenia. Okrem toho nám šetria rozpočet i životné prostredie. Ďalším krokom je vypájanie nepotrebných spotrebičov z elektriny.

INZERCIA

Ďalším pozitívnym konzumným návykom, ktorý môžeme ľahko zmeniť, je nedostatočné recyklovanie. Je jednoduché začať recyklovať, stačí mať v domácnosti správne nádoby na odpad a vedieť, kde patrí.

Stop nepotrebným veciam! Nadmerné nakupovanie zlacneného tovaru alebo len pre radosť môžeme obmedziť napríklad tým, že si pred návštevou supermarketov/hypermarketov a pod. spíšeme zoznam. Pochopiteľne sa ho budeme striktne držať.

Inzercia

V rámci fast fashion môžeme zvážiť nákup sekáčoch. V súčasnosti existujú aj internetové verzie vecí, ktoré čakajú na druhú šancu.

Keď si kúpime odev v sekáči, tak tým znižujeme dopyt po výrobe nových vecí a tiež znižujeme uhlíkovú stopu, ktorá je spojená s výrobou oblečenia. ILUSTRAČNÁ FOTOGRAFIA

Ďalším jednoduchým krokom je používať vlastné tašky, batohy alebo krabice na nákup namiesto tých plastových. Takisto obmedziť konzumáciu mäsa a mliečnych výrobkov. Vhodnou alternatívou sú vegetariánske jedlá, ktoré sú v konečnom dôsledku zdravšie a udržateľnejšie.

Svet nám dáva veľa možností, ako prispieť k lepšiemu a udržateľnejšiemu životnému prostrediu. Avšak, niekedy sa nám môže zdať, že zmena konzumných návykov si vyžaduje viac úsilia. Stačia malé kroky, ako napríklad recyklovanie, šetrenie elektrickej energie, využívanie vlastných nákupných tašiek, prípadne zmena jedálnička.

Netreba zabúdať na to, že my sme zmena. Začíname teda od seba a je v poriadku, ak sa ku nám nepridá naše okolie a blízki ľudia.

About Author

Lola Varini

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings