EXTRA Kultúra Lifestyle

Vedeli ste, ako vznikol Valentín?

  • 13 februára, 2022
  • 5 min read
Vedeli ste, ako vznikol Valentín?

POHANSKÉ KORENE VALENTÍNA

Každý rok 14. februára si svet pripomína Valentína. Milióny ľudí posielajú správy a dary lásky ľuďom, ktorí sú v ich živote najdôležitejší.
Množstvo ľudí si myslí, že štrnásty február má svoje korene v kresťanskej viere, keďže je pomenovaný po svätom Valentínovi, kňazovi, ktorý žil v treťom storočí nášho letopočtu.

Mnohí historici sa však domnievajú, že tento deň pochádza z rímskeho pohanského sviatku plodnosti nazývaného Lupercalia, udalosti plnej obetí zvierat a náhodného bičovania žien.

 

Lupercalia. (bičovanie počas obradu) Zdroj: pinterest.com

Lupercalia

Lupercalia bola hlavným sviatkom v rímskom kalendári a pripomínala sa každý rok 15. februára. Konala sa na počesť bohov Fauna a Luperca, bohov poľnohospodárstva a plodnosti. Uctievali sa aj zakladateľov Ríma, Romula a Rema.

INZERCIA

Ráno sa kňazi z Luperca, známi ako Luperci, zhromaždili v jaskyni Lupercal, na mieste, kde sa o Romula a Rema údajne starala vlčica. Jaskyňa ležala na úpätí Palatínskeho kopca, na mieste, kde sa verilo, že bratia založili Rím.

Na znázornenie plodnosti boli v jaskyni obetované dve kozy a ďalej nasledovalo obetovanie psa, ktorý mal predstavovať očistu. Krv odobratú z obetného noža potom rozmazali po čele dvoch nahých Lupercov. Potom bol nôž utretý kúskom vlny nasiaknutej mliekom.

INZERCIA

História tvrdí, že tento rituál je dôvodom, prečo sa Valentín spája s červenou a bielou farbou – červená predstavuje krv z obety, zatiaľ čo biela predstavuje mlieko na vlne, ktorá utiera nôž a znamená nový život.

Po tomto rituále nasledovalo hodovanie a následne na to Luperci odrezali z obetovaných kôz prúžky nazývané „remienky“ a namáčali ich do obetnej krvi. Luperci potom behali nahí po uliciach Ríma a bičovali každú ženu v blízkej vzdialenosti. Rimania verili, že remienky urobia bezdetné ženy plodnejšími, zatiaľ čo tehotné ženy požehnávajú darom ľahkého pôrodu.

Inzercia

 

Párovanie chlapcov a dievčat

Ďalším zvykom počas Lupercalie bolo párovanie mladých rímskych chlapcov a dievčat.

V určitom okamihu festivalu boli mená mladých dievčat napísané na kúsky papiera a vložené do pohára. Každý mladý muž potom vytiahol z nádoby dievčenské meno – pár sa mal potom „spojiť“ počas trvania Lupercalia. Mnohí spolu zostali až do nasledujúceho ročníka festivalu, niektorí sa dokonca zamilovali a vzali.

 

Pápežov zákaz Lupercalie

Ako sa kresťanstvo šírilo po celom svete, mnohé pohanské tradície boli absorbované a prispôsobené kresťanskej viere.
V piatom storočí nášho letopočtu pápež Gelasius I. zakázal Lupercaliu a v roku 496 nášho letopočtu katolícka cirkev vyhlásila 14. február za deň sviatku a oslavy života umučeného svätého Valentína, ktorý bol údajne popravený 14. februára 269 nášho letopočtu.

S viac ako 10 800 svätými a viacerými svätými Valentínmi nie je oficiálne známe, či príbehy o svätom Valentínovi boli o jednom mužovi alebo o viacerých mužoch zlúčených dohromady.

 

Sv. Valentín. Zdroj: unsettlingthings.com

Valentínov smutný osud

Najpopulárnejšia teória hovorí, že bol kňazom v Rímskej ríši počas tretieho storočia nášho letopočtu, popravený pod velením Claudia II. za tajné uzatváranie manželstiev po tom, čo ich cisár postavil mimo zákon.

Príbeh hovorí, že počas čakania na svoj osud vo väzení sa zamiloval do dcéry žalárnika. Potom, čo jeho rozsudok konečne zaznel, Valentín údajne nechal mladej dáme list na rozlúčku a podpísal ho „od vášho Valentína“. Potom opustil väzenie a vydal sa smerom k najneromantickejšiemu koncu – smrti bitím a dekapitáciou.

 

Básnicky vývoj až do dnešných čias

Aj keď sa možno nikdy nedozvieme úplnú pravdu o pôvode svätého Valentína, všetky príbehy o ňom zdôrazňujú jeho atribúty hrdinskej a potenciálne romantickej postavy.
Zdá sa však, že priame spojenie 14. februára so zjavným romantizmom a vyznaniami lásky sa začalo až o viac ako tisíc rokov neskôr v stredoveku. Slávny anglický básnik zo 14. storočia Geoffrey Chaucer, autor „Canterburských rozprávok“, je často považovaný za muža, ktorý vytvoril toto spojenie.

Ďalší básnici jeho príklad nasledovali, vrátane Shakespeara. Romantici prerozprávali históriu a premenili tento deň na deň o oddanosti, láske a dvorení.
Industrializácia v osemnástom storočí ešte viac uľahčila zanieteným párom masovú výrobu ilustrovaných romantických kariet a ďalších romantických predmetov a zvykov. Pohanské korene tej doby boli stále veľmi viditeľné s obrázkami Amora, rímskeho boha túžby a lásky, ktorý často zdobil karty. Odtiaľ deň postupne prerástol do miliardového priemyslu, ktorým je dnes.

About Author

Natália Jančušková

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings