Lifestyle

Tieto dychové cvičenia vás zaručena zbavia stresu a úzkosti!

 • 28 apríla, 2023
 • 6 min read
Tieto dychové cvičenia vás zaručena zbavia stresu a úzkosti!

Ak máte čo do činenia s vysokou úrovňou stresu alebo úzkosti, existuje niekoľko typov dýchacích techník, ktoré vám môžu pomôcť cítiť sa pokojnejšie a uvoľnenejšie.

Dychové cvičenia vám nemusia zabrať veľa času z vášho dňa. Je to len o tom, že si vyhradíte čas, aby ste venovali pozornosť svojmu dýchaniu.

Tu je niekoľko nápadov, ako začať:

 • Začnite len s 5 minútami denne a zvyšujte svoj čas, keď už bude cvičenie jednoduchšie a pohodlnejšie.
 • Ak sa vám 5 minút zdá príliš dlhých, začnite len 2 minútami.
 • Cvičte viackrát denne. Naplánujte si stanovené časy alebo cvičte vedomé dýchanie, keď cítite potrebu.

 

INZERCIA

Čítajte ďalej a dozviete sa o niekoľkých dychových cvičeniach a postupom – ako na to.

 

INZERCIA

1. Dýchanie so zovretými perami

Táto jednoduchá dýchacia technika vás núti spomaliť tempo dýchania tým, že pri každom nádychu a výdychu vynaložíte zámerné úsilie.

Dýchanie so zovretými perami môžete trénovať kedykoľvek.

Inzercia

Môže byť obzvlášť užitočné pri činnostiach, ako je zdvíhanie vecí alebo chodenie po schodoch.

Cvičte používanie tohto dýchania 4 až 5-krát denne.

 

Ako na to:

 1. Uvoľnite krk a ramená.
 2. Držte ústa zatvorené a pomaly sa nadýchnite nosom na 2 impulzy.
 3. Našpúľte pery akoby ste chceli pískať.
 4. Pomaly vydýchnite fúkaním vzduchu cez zovreté pery (počítajte do 4).

 

Bráničné dýchanie je najefektívnejšie svalové dýchanie.

2. Bránicové dýchanie

Bráničné dýchanie (aka brušné dýchanie) je najefektívnejšie svalové dýchanie a môže vám pomôcť správne používať vašu bránicu.

Môže tiež pomôcť znížiť stres a pomôcť pri problémoch súvisiacich s poruchami príjmu potravy, zápchou, vysokým krvným tlakom, epizódami migrény a inými zdravotnými stavmi.

Bránica je sval uložený medzi pľúcami a bruchom.

Brušné svaly pomáhajú pohybu bránice a dávajú jej viac sily na dýchanie.

Keď máte pľúcne ochorenie, vzduch sa sa často zadržiava v pľúcach, stláčajúc bránicu nadol.

Krčné a chrbtové svaly musia preto zvýšiť svoju prácu na udržanie dýchania. Toto vedie k tomu, že bránica slabne a znižuje svoju výkon.

Cvičte bránicové dýchanie 5 až 10 minút 3 až 4-krát denne.

Keď začnete, môžete sa cítiť unavení, ale postupom času by sa technika mala zjednodušiť a mala by pôsobiť prirodzenejšie.

 

Ako na to:

 1. Ľahnite si na chrbát s mierne pokrčenými kolenami a hlavou na vankúši. Na oporu si môžete pod kolená položiť vankúš.
 2. Položte jednu ruku na hornú časť hrudníka a jednu ruku pod hrudný kôš, čo vám umožní cítiť pohyb bránice.
 3. Pomaly sa nadýchnite nosom a precíťte, ako vám žalúdok tlačí do ruky. 
 4. Vydýchnite pomocou zovretých pier, pričom sťahujte brušné svaly a hornú ruku držte úplne nehybnú.

 

Na sťaženie cviku si môžete položiť knihu na brucho.

Keď sa naučíte, ako robiť brušné dýchanie v ľahu, môžete zvýšiť obťažnosť tým, že to vyskúšate v sede na stoličke.

Techniku si potom môžete precvičiť pri vykonávaní každodenných činností.

 

Môžete si predstaviť, že vzduch, ktorý vdychujete, prináša do vášho tela vlny pokoja a pokoja. Zdroj: blog.mrsteam.com

3. Technika zamerania dychu

Vyberte si kľúčové slovo, ktoré vo vás vyvolá úsmev, uvoľnenie alebo je jednoducho neutrálne.

Môže to byť akékoľvek slovo, ktoré vám vyhovuje, aby ste sa naň zamerali a zopakovali si ho počas cvičenia.

Začnite s 10-minútovým sedením a postupne zvyšujte trvanie, kým vaše sedenia nebudú trvať najmenej 20 minút.

 

Ako na to:

 1. Posaďte sa alebo si ľahnite na pohodlné miesto.
 2. Preneste svoje vedomie dychom bez toho, aby ste sa snažili zmeniť spôsob, akým dýchate.
 3. Niekoľkokrát vystriedajte normálny a hlboký nádych.

 

Všímajte si akékoľvek rozdiely medzi normálnym a hlbokým dýchaním.

Všimnite si, ako sa vám pri hlbokých nádychoch rozširuje brucho a aké je plytké dýchanie v porovnaní s hlbokým dýchaním.

Precvičujte si hlboké dýchanie niekoľko minút.

Položte jednu ruku pod pupok, brucho držte uvoľnené a všimnite si, ako sa pri každom nádychu dvíha a pri výdychu klesá.

Pri každom výdychu si nahlas povzdychnite.

Začnite nácvik sústredenia dychu kombináciou tohto hlbokého dýchania s predstavivosťou a sústredením na slovo alebo frázu, ktorá podporí relaxáciu.

Môžete si predstaviť, že vzduch, ktorý vdychujete, prináša do vášho tela vlny pokoja a pokoja.

 

4. Leví dych

Leví dych je energizujúca jogová dychová prax, o ktorej sa hovorí, že zmierňuje napätie vo vašej hrudi a tvári.

V joge je tiež známy ako Lion’s Pose alebo Simhasana v sanskrte.

 

Ako na to:

 1. Posaďte sa do pohodlnej polohy. Môžete si sadnúť na päty alebo si prekrížiť nohy.
 2. Zatlačte dlane na kolená s prstami široko roztiahnutými.
 3. Zhlboka sa nadýchnite nosom a doširoka otvorte oči.
 4. Zároveň doširoka otvorte ústa a vyplazte jazyk, pričom špičku posuňte smerom k brade.
 5. Pri výdychu ústami stiahnite svaly v prednej časti hrdla tak, že vydáte dlhý zvuk „haaa“.

Vykonajte tento nádych 2 až 3 krát a opakujte niekoľko krát denne.

About Author

Natália Jančušková

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings