Školský systém

Budúcnosť

Môže sa stať virtuálne vzdelávanie hudbou budúcnosti?

  • Aj napriek všetkým mínusom, ktoré priniesla celosvetová pandémia koronavírusu nesmieme zabúdať na jej neodmysliteľné výhody. Primeraným príkladom môže byť napredovanie v dištančnom vzdelávaní. Čo kedysi nebolo možné je dnes realitou! Paradoxne ešte pred dvomi rokmi mnohé vysoké a stredné školy neposkytovali svojim študentom externý spôsob vzdelávania. Inštitúcie sa zväčša obhajovali tým, že daný odbor je… Prečítať celé