Robert Oppenheimer

Od atómovej bomby k zelenej energii: Jadrová fyzika môže v budúcnosti zabezpečiť lacnú elektrickú energiu

  • Hlbšie poznanie o tom, ako funguje svet okolo nás, sme získali aj skúmaním fyziky a fyzikálnych javov. Jedným z odvetví tohto vedného odboru je jadrová fyzika. Subjektom jej skúmania sú atómové jadra, ich zloženia a interakcie medzi nimi. Základný jav, ktorý sa odohráva samovoľne v prírode, no vieme ho zreplikovať aj umelo, je jadrová reakcia…. Prečítať celé