Eco-Art

Ekológia

Eco-Art: cesta k udržateľnosti v oblasti kultúry

  • Eco-Art alebo ekologické umenie sa zaoberá aktivizmom a upozorňuje na problémy životného prostredia.  Eko-umelci sa zaujímajú o životné prostredie, a preto často vytvárajú umenie, ktoré zlepšuje danú oblasť z hľadiska životného prostredia alebo poukazuje na konkrétny environmentálny problém. Táto oblasť umenia sa v dnešnej dobe raídne rozširuje hlavne z dôvodu narastania obáv z klimatických zmien…. Prečítať celé