Zdravie

Popoludňajší útlm: Bývate unavený medzi 13 a 17 hodinou?

  • 15 novembra, 2022
  • 4 min read
Popoludňajší útlm: Bývate unavený medzi 13 a 17 hodinou?

Možno sa pýtate, prečo sa cítite práve počas popoludnia tak unavený? V skutočnosti to má veľmi zaujímavý dôvod.

 

Náš deň ovláda cirkadiánny rytmus

Cirkadiánne rytmy telesné, duševné a behaviorálne zmeny, ktoré sa riadia 24-hodinovým cyklom. Tieto prirodzené procesy v našom tele reagujú predovšetkým na svetlo a tmu. Neovplyvňujú len ľudí ale aj väčšinu živých organizmov na planéte.

Vzhľadom na to, ako funguje náš cirkadiánny rytmus, máme tendenciu sa cítiť v niektorých častiach dňa energickejší a v iných zas unavenejší. Tieto výkyvy v cirkadiánnom rytme vytvárajú prirodzené signály na spánok. Práve to vytvára ten známy pocit ospalosti, ktorý všetci poznáme. Najviac ho pociťujeme tesne po polnoci a počas popoludnia.

INZERCIA
popoludňajší útlm
Obrázok od RedGreyStock, Freepik

Tínedžeri majú odlišný cirkadiánny rytmus než dospelí

Náš spánkový cyklus riadi hormón melatonín, ktorý sa tvorí v epifýze, v hypotalame mozgu. Hoci sa melatonín bežne nazýva hormónom spánku, výstižnejší názov by bol hormón tmy, pretože k jeho vylučovaniu dochádza len vtedy, keď oči registrujú tmu. U dospelého človeka sa zvyčajne začína vylučovať okolo 21. hodiny, pričom čas vylučovania závisí aj od ročného obdobia (v lete sa mierne posúva).

U dospievajúcich sa však melatonín vylučuje o 2 až 4 hodiny neskôr.

Doba, počas ktorej sa melatonín vylučuje do krvného obehu, je pomerne nemenná. Keď sa melatonín začne vylučovať neskôr, znamená to, že jeho vylučovanie bude pokračovať ešte počas celého rána.

  • Dospelému človeku začne hladina melatonínu stúpať okolo 21. hodiny, vrchol dosahuje medzi 2. a 4. hodinou rannou a vylučovanie sa zastavuje okolo 7.30. Celková dĺžka je približne 10 hodín a 30 minút. Druhý útlm sa vyskytuje počas dňa a súvisí s hormónom kortizolom. U dospelého človeka dochádza k útlmu zvyčajne medzi 13. až 15. hodinou.

 

  • Dospievajúcemu človeku sa vylučovanie melatonínu oneskoruje, niektorým začne už o 23.00 hodine a iným až o 1.00 hodine ráno. Vrchol dosahuje medzi 4. až 6.00 hodinou alebo 6. až 8. hodinou ráno. Vylučovanie sa zastavuje okolo 9.30 alebo neskôr. Rovnako aj popoludňajší útlm je u tínedžerov posunutý na obdobie medzi 14. až 17. hodinou.

 

Obed, málo vody a zlé plánovanie

Okrem prirodzeného cyklu tela nám neprospieva ani obed. Obzvlášť po ťažkom jedle si potrebujeme zdriemnuť. K pocitu únavy v popoludňajších hodinách teda taktiež prispievajú aj niektoré druhy jedál a veľkosť porcií.

Veľa jedla a málo vody môže otupiť naše zmysly. Preto je dobre sa uistiť, že počas dňa dostatočne pijeme. Nie limonády, kávu alebo dokonca čaj, na udržanie hydratácie potrebujeme veľa vody.

Avšak najhoršie je, že náš pracovný režim málokedy ráta s týmto prirodzeným útlmom. Poobedňajšie stretnutia sú na dennom poriadku skoro každého z nás. Práve potláčanie zívania,slabej koncentrácie a únavy u nás len zdôrazňuje popoludňajší útlm.

Ako zvládnuť popoludňajší útlm?

1. Počúvať svoje telo

Všetci prechádzame počas dňa energetickými vrcholmi a prepadmi. Môžeme si to predstaviť ako našu jedinečnú krivku produktivity. Ak pochopíme prirodzené rytmy nášho tela, môžeme s nimi pracovať namiesto toho, aby sme s nimi každý deň bojovali.

2. Krátka prechádzka po vonku

Cvičenie je jednou z najjednoduchších vecí, ktoré môžeme urobiť, aby sme sa cítili viac fresh. Najlepšie je zahrnúť krátku prechádzku do fázy popoludňajšieho útlmu. Nemusí ísť o hodinovú prechádzku alebo túru. Podľa jednej práce uverejnenej v roku 2018 zaznamenali účastníci zlepšenie nálady už po tom, čo si vyšli von na päť minút!

3. Kolegovia a kamaráti

Práca s ostatnými nám môže pomôcť zvýšiť energiu. Namiesto toho, aby sme hodinu sedeli za jedným e-mailom, nás práca v teame núti byť v strehu. Rovnako prítomnosť ďalších ľudí prináša priestor pre kreativitu, zábavu a dialóg.

 

 

Ilustračná foto: Christian Erfurt, Unshplash

About Author

Ema Zvara

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings