Frog Pond Effectf

Sebavedomie a efekt veľkej ryby v malom rybníku

  Všetci sa porovnávame s ostatnými, z hľadiska vzhľadu, zdravia, osobnosti, akademických schopností, pracovných zručností alebo bohatstva. Tieto porovnania nevedome ovplyvňujú našu sebaúctu a sebadôveru.   Frog Pond Effect – Efekt veľkej ryby v malom rybníku Tento efekt je bežne pozorovaný v sociálnych skupinách. Hovorí o tom, že ľudia majú tendenciu cítiť sa lepšie, keď… Prečítať celé
Frog Ponf Effect

Sebavedomie a Frog-Pond Effect (Ilustračný obrázok: Craig Lovelidge)

 

Všetci sa porovnávame s ostatnými, z hľadiska vzhľadu, zdravia, osobnosti, akademických schopností, pracovných zručností alebo bohatstva. Tieto porovnania nevedome ovplyvňujú našu sebaúctu a sebadôveru.

 

Frog Pond Effect – Efekt veľkej ryby v malom rybníku

Tento efekt je bežne pozorovaný v sociálnych skupinách. Hovorí o tom, že ľudia majú tendenciu cítiť sa lepšie, keď sú veľkými rybami (tj. majú vysoké postavenie) v malom rybníku (tj. skupine s nízkym hodnotením), ako keď sú to malé ryby (tj. majú nízku hodnosť) vo veľkom rybníku (tj. vysoko hodnotenej skupine).

Ako príklad si môžeme uviesť nadaného študenta. Nadaný študent navštevuje miestnu školu, kde výrazne prevyšuje svojich spolužiakov. Tohto študenta príjmu na prestížnu školu, na ktorú sa dostane len veľmi málo študentov. Všetci na tejto škole sú veľmi bystrí a škola má ďaleko lepšie hodnotenie ako jeho predošlá škola. Povedali by sme si, že náš študent bude hrdý na svoju prácu a zdvihne sa mu sebavedomie. Vo väčšine prípadov sa však stane opak. Študent prestane vynikať medzi svojimi rovesníkmi a zníži sa mu sebavedomie. Síce bude na elitnej škole, ale ako jeden z mnohých ďalších. Jeho sebavedomie a sebadôvera bude nižšia, ako keby zostal na pôvodnej škole.

INZERCIA

 

Kľúčový faktor porovnávania

Z viacerých štúdii, ktoré sa venovali efektu veľkých rýb v malých rybníkoch, vyplynulo, že kľúčovým faktorom pri porovnávaní je postavenie jednotlivca v skupine, nie postavenie celej skupiny.

Inzercia

Ilustračná foto: Ben Hershey

 

Faktory, ktoré ovplyvňujú veľkosť efektu

 

  • Vedenie skupiny

Konkurencia medzi jednotlivými členmi zvyšuje účinnosť tohoto efektu. V skupine, kde členovia pracujú spoločne je tento efekt miernejší.

  • Osobnosť

Jednotlivci, ktorí sa viac angažujú na fungovaní skupiny zažívajú tento efekt vo väčšej miere ako menej aktívny členovia.

  • Motivácia

Motivácia väčšinou zmierňuje tento efekt, avšak veľmi motivovaným študentom/pracovníkom viac záleží na ich postavení v skupine.

 

Klady a zápory konkurencie medzi deťmi

Konkurencia je všade. To či je viac prospešná alebo škodlivá zostáva naďalej otázkou. Učitelia, vedci, rodičia aj deti majú na súťaženie rôzny názor. Či tak alebo onak, pre oba prístupy existujú klady a zápory.

 

Klady:

  • pripravuje deti na rôzne životné situácie
  • zlepšuje empatiu a rôzne zručnosti
  • zväčšuje komfortnú zónu
  • učí poučiť sa z neúspechu

 

Zápory

  • zvyšuje stres a psychické napätie
  • negatívne pocity
  • znižuje sebavedomie

 

 

Pokračujte na ďalší príspevok »