Archív Cestovanie EXTRA feed Iné Kultúra Lifestyle Ľudia Na zamyslenie Newsletter Svet

Saladinov boj za vieru – arabské hroty v priamom prenose

  • 31 decembra, 2021
  • 5 min read
Saladinov boj za vieru – arabské hroty v priamom prenose

Saladin je preývka Salaha al-Din Yusufa ibn Ayyuba, moslimského sultána Egypta a Sýrie, ktorý slávne porazil obrovskú armádu križiakov v bitke pri Hattinu a dobyl mesto Jeruzalem v roku 1187. Na vrchole svojej moci, vládol jednotnému moslimskému regiónu siahajúcemu od Egypta po Arábiu. Saladin bol oslavovaný moslimami a mnohými ľuďmi zo Západu neskorších generácií pre jeho politické a vojenské schopnosti, ako aj jeho štedrosť a rytierstvo.

 

Raný život a vzostup k moci v Egypte

Saladin sa narodil ako Yusuf Ibn Ayyub v stredoirackom meste Tikrít. Jeho rodina bola kurdského pôvodu a jeho otec Ayyub a strýko Shirkuh boli elitní vojenskí vodcovia pod vedením Imada al-Din Zangiho, mocného vládcu, ktorý v tom čase vládol severnej Sýri. Keď mladý Saladin vyrastal v Damasku, prekonal vojenské hodnosti, pripojil sa k armáde, ktorej velil jeho strýko Shirkuh.

V roku 1169, po Shirkuhovej smrti, bol Saladin vybraný, aby po ňom velil v Egypte. Bol tiež vymenovaný za vezíra rozpadajúceho sa Fátimovského kalifátu, ktorý v tom čase vládol Egyptu. Po smrti posledného fátimovského kalifa v roku 1171 sa Saladin stal guvernérom Egypta a začal znižovať moc a vplyv šiitského islamu a chcel znovu nastoliť sunnitský režim. Vládnutím v mene Núr al-Dína posilnil Egypt ako základňu sunnitskej moci na Blízkom východe.

Saladin vo filme Královstvo nebeské. Zdroj:stoplusjednicka.cz

Kampane proti moslimským spoluobčanom

Nur al-Din zomrel v roku 1174 a Saladin spustil kampaň, aby prevzal kontrolu nad krajinami, ktorým vládol. Snažil sa tiež ustanoviť svoj režim ako hlavného vojenského hráča schopného napadnúť štyri križiacke štáty kontrolované Západom, ktoré vznikli po prvej križiackej výprave v rokoch 1098-99.

Ako sultán Egypta sa Saladin vrátil do Sýrie a podarilo sa mu dobyť Damask, Saladinove sily dobyli aj Jemen, čo mu umožnilo upevniť kontrolu nad celým Červeným morom. Okrem svojich vojenských vykorisťovaní sa zameral aj na diplomatické úsilie na dosiahnutie svojich cieľov. Oženil sa s vdovou po Núr ad-Dínovi, Ismat, ktorá bola tiež dcérou zosnulého damašského vládcu Unura, čo mu pomohlo získať legitimitu spojením s dvoma vládnucimi dynastiami. Nakoniec získal širokú moslimskú podporu tým, že sa vyhlásil za vodcu džihádu alebo svätej vojny, ktorý sa venoval obrane islamu proti kresťanstvu.

Saladinovým cieľom bolo zjednotiť pod jeho vládou moslimské územia Sýrie, severnej Mezopotámie, Palestíny a Egypta a do roku 1186 to dosiahol kombináciou diplomacie a vojenskej sily. Známy svojou láskou k poézii a záhradám si tiež získal povesť veľkorysého a ušľachtilého vodcu – pomáhali mu oficiálni životopisci, ktorých si najal, aby zaznamenali jeho výkony.

Porážka križiakov a dobytie Jeruzalema

Po takmer desaťročí bojov v menších bitkách proti Frankom (ako sa nazývali križiaci zo západnej Európy) sa Saladin v roku 1187 pripravil na útok v plnom rozsahu zhromaždením jednotiek z celej svojej ríše južne od Damask. Jeho armáda sa stretla s Frankami v masívnej zrážke v Hattine, neďaleko Tiberias (dnešný Izrael) a 4. júla 1187 ich  porazila.

Inzercia

 

Templárski rytieri

Po víťazstve v bitke pri Hattine nasledovala séria rýchlych víťazstiev v Jeruzalemskom kráľovstve, ktoré vyvrcholili 2. októbra 1187, keď sa mesto Jeruzalem po 88 rokoch pod kresťanskou kontrolou vzdalo Saladinovej armáde. Hoci Saladin plánoval zabiť všetkých kresťanov v Jeruzaleme ako pomstu za zabitie moslimov v roku 1099, súhlasil s tým, aby si namiesto toho kúpili slobodu.

V tom čase už Saladinove sily ovládli množstvo ďalších dôležitých miest od križiakov, vrátane Acre, Tiberias, Cézarey, Nazareta a Jaffy. Napriek tomu sa mu nepodarilo dobyť Tyre, pobrežnú pevnosť, do ktorej sa väčšina preživších križiakov po svojich porážkach stiahla.

 

Saladin. Zdroj: de.scribd.com

Tretia krížová výprava a Saladinova smrť

Po tom, ako Saladin dobyl Jeruzalem, pápež Gregor III. vyzval na novú križiacku výpravu s cieľom znovu dobyť mesto. V roku 1189 sa v Týre zmobilizovali kresťanské sily, aby spustili tretiu križiacku výpravu vedenú tromi mocnými kráľmi: Fridrichom I. „Barbarossa“, nemeckým kráľom a cisárom Svätej ríše rímskej, francúzskym kráľom Filipom II. a anglickým Richardom I.

 

Križiaci obliehali Acre a nakoniec ho v roku 1191 spolu s veľkou časťou Saladinovho námorníctva dobyli. Napriek vojenskej zdatnosti križiackych síl Saladin odolal ich náporu a podarilo sa mu udržať si kontrolu nad väčšinou svojej ríše. Jeho prímerie s Richardom Levím srdcom koncom roku 1192 ukončilo tretiu krížovú výpravu.

Len o pár mesiacov neskôr, v marci 1193 Saladin zomrel vo svojich milovaných záhradách v Damasku. Hoci bol relatívne mladý (len 55 alebo 56), bol vyčerpaný životom stráveným takmer nepretržitými vojenskými kampaňami. V čase svojej smrti rozdal veľkú časť svojho osobného bohatstva svojim poddaným a nezanechal po sebe ani toľko, aby zaplatil za svoj vlastný pohreb. Koalícia moslimských štátov, ktorú Saladin zostavil, sa po jeho smrti rozpadla, ale jeho potomkovia z dynastie Ajjúbovcov naďalej vládli v Egypte a Sýrii niekoľko generácií.

About Author

Natália Jančušková

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings