Príčiny druhej svetovej vojny a obete

Prečo sa začala a koľko mala obetí 2. svetová vojna

Druhá svetová vojna, ktorá trvala šesť rokov sa začala 1. septembra 1939 Hitlerovou inváziou do Poľska a skončila sa japonskou kapituláciou 2. septembra 1945.

Ktoré krajiny boli zapojené?

Druhá svetová vojna zasiahla takmer všetky časti sveta. Kľúčovými hráčmi boli mocnosti Osi na jednej strane -Nemecko, Taliansko a Japonsko. Bulharsko, Maďarsko, Rumunsko a dva Nemeckom vytvorené štáty – Chorvátsko a Slovensko – sa pripojili tiež.

Na druhej strane bol zväz spojencov, ktorí tvorili skupinu bojujúcu proti Osi. (Francúzsko, Veľká Británia, Spojené štáty americké, Sovietsky zväz).

V rokoch 1939 až 1944 spolu nakoniec bojovalo najmenej 50 národov. Do roku 1945 sa pripojilo ďalších trinásť národov vrátane: Austrálie, Belgicka, Brazílie, Britského spoločenstva národov, Kanady, Indie, Nového Zélandu, Južnej Afriky, Československa, Dánska, Francúzska, Grécka, Holandska, Nórska, Poľska, Filipín a Juhoslávie.

INZERCIA

 

Hitler. Zdroj: interez.sk

Príčiny druhej svetovej vojny

Parížsky mier

INZERCIA

Zmluvy uzavreté v Paríži na konci prvej svetovej vojny uspokojili málokoho. Nemecko, Rakúsko a ďalšie krajiny na porazenej strane vojny boli obzvlášť nespokojné s Parížskou dohodou, ktorá od nich vyžadovala, aby sa vzdali zbraní a urobili reparácie.

Nemecko súhlasilo s podpisom Versaillskej zmluvy až po tom, čo víťazné krajiny pohrozili inváziou, ak ju Nemecko nepodpíše. Nemecko vykonalo poslednú platbu reparácií v roku 2010.

Inzercia

 

Ekonomické problémy

Prvá svetová vojna bola pre ekonomiky krajín zničujúca. Hoci sa európske hospodárstvo do 20. rokov minulého storočia stabilizovalo, Veľká hospodárska kríza v Spojených štátoch viedla k hospodárskemu poklesu v Európe. Komunizmus a fašizmus naberali na sile v dôsledku ekonomických problémov.

 

Nacionalizmus

Extrémna forma vlastenectva, ktorá v Európe narástla, sa po prvej svetovej vojne ešte viac posilnila, najmä v krajinách, ktoré boli porazené.

 

Diktatúry

Politické nepokoje a nepriaznivé ekonomické podmienky viedli k vzostupu diktatúr v krajinách ako Nemecko, Taliansko, Japonsko či Sovietsky zväz.

 

Neúspech zmierenia

Československo sa po 1. svetovej vojne stalo samostatným štátom, ale v roku 1938 bolo obkľúčené nemeckým územím. Hitler chcel anektovať Sudety, oblasť v západnom Československu, kde žilo veľa Nemcov. Britský premiér Neville Chamberlain chcel upokojiť Hitlera a súhlasil s jeho požiadavkami pre Sudety po tom, čo Hitler sľúbil, že nebude požadovať ďalšie územia. Hitler obsadil zvyšok Československa v marci 1939.

 

Počnúc 1. septembrom 1939 inváziou nacistického Nemecka do Poľska zaútočili vojská Adolfa Hitlera na krajinu zo severu, juhu a západu. Hitler mal pôvodne napadnúť krajinu v auguste, ale zaváhal, keď Británia podpísala poľsko-britský pakt spoločnej obrany, ktorý ju zaviazal brániť Poľsko a zaručiť jeho nezávislosť tvárou v tvár nemeckej agresii. Hore: Adolf Hitler pozoruje, ako nemecké jednotky prekračujú rieku Visla neďaleko Chelmna v severnom Poľsku. Zdroj: dailymail.co.uk

Oficiálny začiatok

Druhá svetová vojna sa začala na úsvite v piatok 1. septembra 1939, keď Adolf Hitler zahájil inváziu do Poľska. Británia a Francúzsko vyhlásili vojnu Nemecku 3. septembra 1939, ale Poľsku neposkytli žiadnu skutočnú pomoc. O dva týždne neskôr Stalin napadol východné Poľsko a 27. septembra sa Varšava vzdala. Organizovaný poľský odpor sa po ďalšom týždni bojov zastavil. Poľsko bolo rozdelené medzi Hitlera a Stalina.

V Poľsku nacisti rozpútali vládu teroru, ktorá si nakoniec vyžiadala šesť miliónov obetí, z ktorých polovicu tvorili poľskí Židia zavraždení vo vyhladzovacích táboroch.

Sovietsky režim nebol o nič menej tvrdý. V marci a apríli 1940 nariadil Stalin zavraždiť viac ako 20 000 poľských dôstojníkov a ďalších, ktorí boli zajatí v septembri 1939. Desaťtisíce Poliakov boli tiež násilne deportované na Sibír. Do mája 1945 a napriek svojim sľubom Churchillovi a Rooseveltovi Stalin dosadil v Poľsku podriadený komunistický režim.

V roku 1939 vtedajší poľský vodca maršal Eduard Smigly-Rydz varoval: S Nemcami riskujeme stratu slobody, ale s Rusmi strácame duše.

 

Koľko ľudí zomrelo?

Odhaduje sa, že v 2. svetovej vojne zomrelo približne 50 miliónov vojakov a civilistov.

Najviac vojakov, vyše sedem miliónov, stratil Sovietsky zväz. Počet civilných obetí v druhej svetovej vojne nebude nikdy známy. Mnoho úmrtí bolo spôsobených bombovými náletmi, masakrami, hladom a inými príčinami súvisiacimi s vojnou.

Ďalšie vojenské obete podľa krajiny v rokoch 1939 – 1945

Austrália: 23 365 mŕtvych; 39 803 zranených
Rakúsko: 380 000 mŕtvych; 350 117 zranených
Belgicko: 7 760 mŕtvych; 14 500 zranených
Bulharsko: 10 000 mŕtvych; 21 878 zranených
Kanada: 37 476 mŕtvych; 53 174 zranených
Čína: 2 200 000 mŕtvych; 1 762 000 zranených
Francúzsko: 210 671 mŕtvych; 390 000 zranených
Nemecko: 3 500 000 mŕtvych; 7 250 000 zranených
Veľká Británia: 329 208 mŕtvych; 348 403 zranených
Maďarsko: 140 000 mŕtvych; 89 313 zranených
Taliansko: 77 494 mŕtvych; 120 000 zranených
Japonsko: 1 219 000 mŕtvych; 295 247 zranených
Poľsko: 320 000 mŕtvych; 530 000 zranených
Rumunsko: 300 000 mŕtvych; ranený neznámy
Sovietsky zväz: 7 500 000 mŕtvych; 5 000 000 zranených
Spojené štáty americké: 405 399 mŕtvych; 670 846 zranených

About Author

Natália Jančušková

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings