Zdravie

Približne 60-tisíc Slovákov trpí Alzheimerovou chorobou. Funkciu mozgu môže zlepšiť fyzická aktivita

  • 29 januára, 2023
  • 6 min read
Približne 60-tisíc Slovákov trpí Alzheimerovou chorobou. Funkciu mozgu môže zlepšiť fyzická aktivita

Alzheimerova choroba sa v súčasnosti spája s mnohými štúdiami. Zaoberajú sa predovšetkým jej vznikom a spôsobmi, ktoré by mohli pomôcť zabrániť jej vzniku. Pokiaľ by sme ju chceli v krátkosti definovať, ide o jednu z foriem demencie.

Ako sme písali v našom predošlom článku, jej príznaky sa objavujú postupne, pričom spôsobujú pokles funkcie mozgu. Najväčšie riziko predstavuje pre starších ľudí, najmä po 65. roku života. Kľúčovú rolu však zohráva aj pozitívna rodinná anamnéza. Medzi ďalšie rizikové faktory patria depresia, fajčenie alebo srdcovo-cievne ochorenia.

Na Slovensku týmto ochorením trpí približne 60-tisíc ľudí, informuje portál alzheimer.sk. O danú skupinu ľudí sa stará približne 150-tisíc rodinných príslušníkov a opatrovateľov. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie patrí k desiatim hlavným smrteľným ochoreniam ľudstva.

Bežné vírusy vedúce k Alzheimeru

Ako sme uviedli v úvode, životný štýl a ostatné ochorenia majú veľký vplyv na vznik Alzheimerovej choroby. Jedna zo štúdií naznačuje, že závažným rizikom sú aj vírusové ochorenia, ku ktorým patrí encefalitída alebo pneumónia, píše portál ScienceAlert. Výskumníci zaoberajúci sa danou štúdiou našli 22 súvislosti medzi vírusovými infekciami a neurodegeneratívnymi stavmi. Výskumu sa zúčastnilo približne 450-tisíc ľudí.

INZERCIA

Jedinci, ktorí sa liečili na zápal mozgu, ktorý je známy aj pod názvom vírusová encefalitída, mali o 31-krát vyššiu pravdepodobnosť vzniku Alzheimerovej choroby. Rovnako aj tí, ktorí boli hospitalizovaní so zápalom pľúc po prekonaní chrípky, sa vyznačovali väčšou náchylnosťou na daný druh ochorenia. Výnimkou však nie je ani vznik demencie, amyotrofickej laterálnej sklerózy alebo Parkinsonovej choroby.

Vplyv vírusových ochorení na ľudský mozog môže v niektorých prípadoch pretrvávať až 15 rokov. Neexistujú však žiadne prípady, kedy by bolo vystavenie vírusom ochranné.

Alzheimerova choroba
O pacientov s Alzheimerovou chorobou sa starajú aj rodinný príslušníkovia. Zdroj: pexels.com

„Prekvapivo sú v súčasnosti dostupné vakcíny proti niektorým z týchto vírusov, vrátane chrípky, pásového oparu a zápalu pľúc,“ uvádzajú vedci.

„Hoci vakcíny nezabránia všetkým prípadom ochorenia, je známe, že dramaticky znižujú počet hospitalizácií. Tieto dôkazy naznačujú, že očkovanie môže zmierniť určité riziko rozvoja neurodegeneratívneho ochorenia,“ dodávajú.

Fyzická aktivita ako základ

Spoločnosť si vo väčšine prípadov predstaví pod Alzheimerovou chorobou ochorenie, ktoré zhoršuje pamäť. Ide o jeden z najznámejších príznakov tohto ochorenia, avšak sprevádza sa aj s časovou dezorientáciou či so zlou orientáciou v známom prostredí, dodáva portál alzheimer.sk. Okrem toho postihnutý jedinec čelí častým zmenám nálad, ktoré vedú až k pasívnemu postoju k okolitému svetu.

Aj toto je jeden z dôvodov, prečo sa ľuďom, najmä v strednom alebo vyššom veku, odporúča precvičovať si pamäť. Mnoho ľudí si pod daným odporúčaním predstaví riešenie rôznych hlavolamov alebo čítanie kníh. Avšak aj niekoľkominútová fyzická aktivita môže mať pozitívne účinky na kognitívnu funkciu mozgu, uvádza Forbes.

Štúdia zrealizovaná počas rokov 2016 až 2018 sledovala spätosť fyzickej aktivity a kognitívnych schopností. Podieľali sa na nej vedci zo Spojeného kráľovstva, pričom sa jej zúčastnilo viac ako 4 400 respondentov vo veku 46 až 47 rokov. Ich cieľom bolo monitorovať svoju fyzickú aktivitu prostredníctvom smart zariadení v priebehu minimálne siedmich dní. Následne vedci otestovali ich kognitívne schopnosti.

Prekvapivé výsledky

Výsledky štúdie boli publikované v časopise Journal of Epidemiology & Community Health. Vyplýva z nej, že skóre kognitívnych schopností respondentov sa znížilo už vtedy, keď osem minút fyzickej aktivity nahradili sedením, pričom išlo o odchýlku jedného až dvoch percent.

Skóre kleslo aj v prípadoch, kedy intenzívnu fyzickú aktivitu nahradili ľahšou. V danom prípade išlo o pokles na úrovni 1,3 %. Výnimkou nebol ani spánok, pričom skóre kognitívnych schopností respondentov kleslo o 1,2 %.

Dobrou správou však je, že pozitívne účinky kognitívnych schopností môžeme zaznamenať už pri deväťminútovej intenzívnej fyzickej aktivite. Spomínané skóre sa v danom prípade zvýši o 1,3 %.

Alzheimerova choroba
Fyzická aktivita má pozitívny vplyv na kognitívnu funkciu mozgu. Zdroj: pexels.com

Z výsledkov ďalej vyplýva, že účastníci štúdie sa počas 24-hodinového cyklu venovali miernej alebo intenzívnej fyzickej aktivite priemerne 51 minút. Pokiaľ išlo o ľahkú fyzickú aktivitu, jej časový priemer sa presiahol takmer až do šiestich hodín. Respondenti nezabúdali ani na oddych a spánok, pričom počas dňa spali odporúčaných osem hodín.

Odkazy z iných štúdií

Už v minulosti sa fyzická aktivita spájala s lepšími kognitívnymi funkciami. Štúdia z minulého roka, ktorá bola uverejnená v časopise Journal of the American Medical Association, poukazuje na súvislosť medzi úbytkom svalovej hmoty u dospelých vo veku 65 až 86 rokov a zhoršením kognitívnych funkcií.

Ďalšia štúdia odkazuje na vyššie riziko vzniku demencie v súvislosti s nižšou silou úchopu. Práve preto Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb odporúča dospelým vykonávať aspoň 150 minút stredne intenzívnej aktivity každý týždeň. Okrem toho vyššia úroveň fyzickej aktivity nemá pozitívny dopad len na funkciu mozgu, ale aj na depresiu a úzkosť.

About Author

Lenka Šamajová

Rodáčka z Kysúc, ktorá žije v Trnave. Písanie je jej blízke od strednej školy, pričom už tretí rok študuje na fakulte masmediálnej komunikácie. Od októbra 2021 pôsobí ako stážistka v denníku SME. Okrem toho pôsobila ako redaktorka v Startitupe, aktuálne píše pre UnitedLife. Vo voľnom čase nepohrdne ani poéziou.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings