Štúdie

Približne 60-tisíc Slovákov trpí Alzheimerovou chorobou. Funkciu mozgu môže zlepšiť fyzická aktivita

  • Alzheimerova choroba sa v súčasnosti spája s mnohými štúdiami. Zaoberajú sa predovšetkým jej vznikom a spôsobmi, ktoré by mohli pomôcť zabrániť jej vzniku. Pokiaľ by sme ju chceli v krátkosti definovať, ide o jednu z foriem demencie. Ako sme písali v našom predošlom článku, jej príznaky sa objavujú postupne, pričom spôsobujú pokles funkcie mozgu. Najväčšie… Prečítať celé
  • Generácia Z sa považuje za najviac depresívnu. Významnú rolu zohrávajú aj ekonomické faktory

  • Mladšie generácie sa často stretávajú s nepochopením. Predošlé generácie ich považujú za lenivé, zahľadené do seba a slabšie. Nejde o žiaden nový fenomén, nakoľko v spoločnosti už niekoľko desaťročí starší ľudia kritizujú mladších. Dôkazy však poukazujú na to, že novšie generácie sú naozaj disponované s vlastnosťami, ktoré by predošlé generácie mohli považovať za slabosti, uvádza portál… Prečítať celé