Čo o raste populácie prezrádzajú čísla: Kedy prekročíme ďalšiu miliardovú hranicu?

Poznanie veľkosti a zloženia globálnej populácie je nevyhnutné pre pochopenie sociálnych a ekonomických trendov či riešenie environmentálnych výziev. Pribúdanie obyvateľstva V priebehu histórie sa vývoj ľudstva prispôsoboval ich migrácií za lepšími podmienkami. Za prvých moderných ľudí sa považujú homo sapiens, ktorí sa pred 300 000 rokmi odklonili od svojich predkov. Postupne opúšťali jednoduché obydlia a lovecké inštinkty im… Prečítať celé
Vydané 29. januára 2023 / Autor / Obsahuje tieto témy: , , ,

Poznanie veľkosti a zloženia globálnej populácie je nevyhnutné pre pochopenie sociálnych a ekonomických trendov či riešenie environmentálnych výziev.

Pribúdanie obyvateľstva

V priebehu histórie sa vývoj ľudstva prispôsoboval ich migrácií za lepšími podmienkami. Za prvých moderných ľudí sa považujú homo sapiens, ktorí sa pred 300 000 rokmi odklonili od svojich predkov. Postupne opúšťali jednoduché obydlia a lovecké inštinkty im napovedali, že ak chcú prežiť, musia sa posúvať vpred.

V novembri 2022 svetová populácia oficiálne prekročila osem miliárd. Odhady počtu obyvateľov pravidelne počítajú rôzne inštitúcie, aby monitorovali chod spoločnosti. Jednou z nich je napríklad OSN. Organizácia používa údaje od národných vlád a iných spoľahlivých zdrojov na vytváranie prognóz o globálnych trendoch. Je však náročné poznať presný počet ľudí na svete v danom čase. Veľkosť populácie v ktorejkoľvek krajine sa neustále mení v dôsledku pôrodov, úmrtí a migrácie.

Globálna miera rastu populácie

Globálna miera rastu populácie je množstvo, ktorou sa zaľudnenie Zeme v rámci určitého obdobia zvyšuje alebo znižuje. Zvyčajne sa meria ako percentuálna zmena počtu obyvateľov za istý čas, napríklad za rok alebo desaťročie.

Presun z vidieka do väčších miest máme zakorenený v génoch. Lepšie životné príležitosti umožňujú rýchlejší prírastok obyvateľstva. zdroj: pexels.com

Od roku 2022 sa rozširovanie svetovej populácie odhadovala na približne 0,84 percenta ročne. Inými slovami, počet obyvateľov na našej planéte sa každý rok zvyšuje približne o 0,84 percenta. Napriek tomu nejde o krok vpred. Za posledných päťdesiat rokov sa miera rastu svetovej populácie znížila z približne dvoch percent na menej ako 1,0 percenta ročne. Je to spôsobené rôznymi faktormi – klesajúcou mierou pôrodnosti alebo vyššou úmrtnosťou v dôsledku starnutia občanov.

Niektoré štúdie naznačujú, že za tento jav môžeme viniť aj vírus Covid-19. V mnohých krajinách prieskumy uvádzajú, že kvôli pandémii ľudia rodičovstvo neplánujú, respektíve mávajú maximálne jedno dieťa. Najmä populácia Číny klesla v roku 2022 po prvý raz za 60 rokov, podľa čoho krajina vstúpila do éry negatívneho rastu populácie.

Ako to vyzerá v najľudnatejšej krajine sveta?

Za pomalé pribúdanie nových občanov mohla aj čínska politika „nulového počtu“ Covid prípadov. V bezprostrednej oblasti výskytu vírusu platili prísne pravidlá. Ľudia nemohli opustiť svoje príbytky, zatiaľ čo v odľahlých oblastiach museli obyvatelia dodržiavať vládou určené obmedzenia.

populácie

Aj najľudnatejší kontinent zasiahla obava ohľadom starnutia obyvateľstva. zdroj: unsplash.com

Za klesajúce výsledky nezodpovedá len pandémia, ale aj zákon, ktorý sa vytvoril práve kvôli tomu, aby obmedzil zvyšovanie čínskej populácie. Normu o jednom dieťati zaviedli v 80-tych rokoch minulého storočia a platila až do roku 2016.

Miestna vláda v súčasnosti zvolila opačnú rétoriku. Pomocou dotácií a daňových úľav sa snaží podporiť mieru pôrodnosti. Dlhodobé odrádzanie od početnejšej rodiny v kombinácii s rastúcimi nákladmi na život však nemotivuje páry k tomu, aby sa sústredili na svoje potomstvo.

Čo bude ďalej?

Existujú rôzne domnienky o budúcom rozsahu globálnej populácie. Je však ťažké vytvárať presné predpovede, pretože dôležitú úlohu zohrávajú rozličné aspekty, ako je miera pôrodnosti, úmrtnosť a migračné vzorce, ktoré sa môžu časom meniť.

Podľa najnovších populačných prognóz Organizácie Spojených národov sa očakáva, že počet obyvateľov Zeme dosiahne 9,7 miliardy do roku 2050 a 10,4 miliardy do roku 2100. Tieto predpovede sú založené na predpokladoch o budúcich trendoch v oblasti plodnosti, úmrtnosti a sťahovania národov.

Iné organizácie a výskumníci predkladajú protichodné odhady ohľadom budúcej veľkosti populácie. Niektoré predpovede naznačujú, že zaľudnenosť by mohla dosiahnuť vrchol na úrovni okolo 9 miliárd v druhej polovici 21. storočia a potom začať klesať v dôsledku klesajúcej miery pôrodnosti a zvyšujúcej sa strednej dĺžky života.

Zdroje: www.interestinengineering.com

Zdroj titulnej fotografie: www.unsplash.com

Pokračujte na ďalší príspevok »