Lifestyle

Paradox voľby: môžem všetko, tak nerobím nič

  • 2 decembra, 2021
  • 5 min read
Paradox voľby: môžem všetko, tak nerobím nič
paradox voľby
Paradox voľby: asi sa to stalo už aj vám, že z toľkých možností sa vám zatočila hlava a nakoniec ste sa nerozhodli pre žiadnu. (Ilustračná foto:Alexander Shimmeck)

Psychológ Barry Schwartz vo svojom známom diele nazýva tento stav paradox voľby alebo paralýza z voľby. Tvrdí, že viac možností prináša menšiu pravdepodobnosť, že budeme konať a budeme menej spokojní s naším konečným rozhodnutím. S toľkými skvelými možnosťami viníme sami seba a často ľutujeme cesty, ktoré sme nevybrali.

„Všetky možnosti sa zdajú byť skvelým nápadom, až kým si v skutočnosti nebudete musieť vybrať. “ Dr. Mark Seery

Týka sa to celého systému

Aj keď otvorené možnosti považujeme za dobré znamenie, výskumníci tvrdia, že to môže mať negatívny vplyv na naše duševné zdravie. S príliš veľkým množstvom volieb dochádza k preťaženiu nášho kognitívneho systému. Toto preťaženie sa naneštastie netýka len konzumných rozhodnutí, ale zasahuje aj do kľúčových otázok nášho bytia. Závažné životné rozhodnutia, ako napríklad výber kariéry a výber romantického partnera, tiež podliehajú týmto účinkom. S takmer nekonečnými možnosťami takmer vo všetkom sa mnohí z nás cítia neustále zamestnaní rozhodovaním, ktoré musíme urobiť, alebo premýšľaním nad rozhodnutiami, ktoré ľutujeme.

Prečo sa to deje?

Veľký výber je jednou z najzásadnejších vecí, ktoré odlišujú našu modernú existenciu od života našich predkov. Až donedávna boli životné cesty väčšiny ľudí viac-menej predurčené. Málokto mal možnosť rozhodovať o tom, aké zamestnanie bude mať v dospelosti, či sa ožení, alebo nie, alebo či bude mať deti. V drsnom a neľútostnom prostredí by príliš dlhý výber potravy alebo spôsobu obliekania mohol viesť k smrti.

INZERCIA

Život v modernom svete je úplne iný. Veľmi rýchlo sa zmenilo príliš veľa vecí. Priemyselný a technologický pokrok umožnil vyrábať čoraz viac výrobkov a dovážať ich do regiónov, kam by sa predtým nikdy nedostali. Takisto si ceníme individuálnu slobodu a nezávislosť takmer nad všetkým ostatným.

Máme obmedzenú kapacitu a musíme si to priznať

Preťaženie výberom dostalo svoj názov podľa paralyzujúceho účinku, ktorý má na naše rozhodovacie procesy. Nielenže nás to vyčerpáva, ale je aj pravdepodobnejšie, že sa nerozhodneme vôbec.

V rámci jednej štúdie o vplyve  veľkosti výberu na motiváciu výskumníci zriadili v luxusnom obchode s potravinami stánok na ochutnávanie džemov. V niektoré dni vystavili obmedzený výber 6 príchutí, v iné dni vystavili oveľa rozsiahlejší sortiment 24 príchutí. Zákazníci mohli ochutnať toľko džemov, koľko chceli. Potom dostali kupón platný jeden týždeň, ktorý ich oprávňoval na malú zľavu na džem.

ťažká voľba
Paradox voľby (Foto: Victoriano Izquierdo)

30 % zákazníkov, ktorí navštívili menší stánok, sa vrátilo a kúpilo si džem, ale iba 3 % zákazníkov, ktorí mali k dispozícii väčší stánok sa vrátilo druhýkrát.

Väčšina ľudí by očakávala, že pri väčšej ponuke džemov, bude väčšia šanca, že zákazníci nájdu možnosť, ktorá im bude chutiť, a budú sa chcieť vrátiť, aby si niečo kúpili. V skutočnosti však väčší výber znamená len viac rozhodnutí, ktoré musíme urobiť. Rozhodovanie však spotrebúva duševnú energiu, ktorej máme len obmedzené množstvo.

Blahoslavený je ten, kto nič neočakáva, lebo nikdy nebude sklamaný. Alexander Pope

Robia lepšie rozhodnutia maximalizátori alebo uspokojovatelia?

Maximalizátori chcú urobiť všetko perfektne

Maximalizátor starostlivo zvažuje všetky možnosti, aby posúdil, ktorá je tá najlepšia. Má to však aj svoje nevýhody. Títo ľudia majú často problémy s rozhodovaním, pretože sa snažia o dokonalú správnosť a v takomto procese strácajú veľa času.

Uspokojovači sa rozhodujú rýchlo

Namiesto tej najlepšej voľby im stačí to, čo je ako-tak prijateľné. Takýto človek si uvedomuje, že nemôže vyriešiť všetko a rýchlo. Na rozdiel od maximalizátorov, uspokojovatelia nepotrebujú veľa možností alebo informácií. Rozhodujú sa rýchlejšie, zvažujú menej možností a riadia sa vlastným pocitom.

Maximalizátorom sa spravidla darí lepšie, ale cítia sa horšie. Barry Schwartz, emeritný profesor psychológie na Swarthmore College v Pensylvánii

About Author

Ema Zvara

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings