EXTRA feed Iné Lifestyle Ľudia Na zamyslenie Svet Zdravie

Palác pre 8000 osôb mal samostatné oddelenia pre horúčku, úplavicu či chirurgické prípady

  • 17 októbra, 2021
  • 5 min read
Palác pre 8000 osôb mal samostatné oddelenia pre horúčku, úplavicu či chirurgické prípady

Medicína klasickej a stredovekej islamskej civilizácie bola odvodená predovšetkým z gréckej medicíny, najmä zo spisov Hippokrata a Galena. Islamskí myslitelia rozpracovali teórie starovekých Grékov a urobili rozsiahle lekárske objavy.

Záujem o zdravie a choroby bol široký a islamskí lekári a vedci rozsiahle písali a rozvíjali komplexnú literatúru o liekoch, klinickej praxi, chorobách, liečebných postupoch, liečbe a diagnostike. Do týchto lekárskych textov často začlenili teórie súvisiace s prírodnými vedami, astrológiou, alchýmiou, náboženstvom, filozofiou a matematikou.

Západní lekári sa v skutočnosti najskôr dozvedeli o gréckej medicíne vrátane diel Hippokrata a Galena čítaním arabských prekladov.

Ilustračná fotografia (Al-Zahrawi vyšetrujúci svojho pacienta), Zdroj: islamicity.org

Nemocnice

Najvýznamnejším prínosom islamskej civilizácie pre medicínu bolo zriadenie nemocnice ako ústavu na liečbu pacientov a školenie lekárov. V Byzancii existovali hospice pre chorých, chudobných, cestovateľov a siroty a boli vzorom pre charitatívnu inštitúciu kalifa Walida, ktorá sa venovala malomocným a chorým.

Prvá skutočná nemocnica  bola postavená v Bagdade Harunom al-Rašídom. Onedlho nasledovalo niekoľko ďalších nemocníc po celom islamskom svete od Španielska až po Indiu. Nemocnice boli postavené kalifmi, súdnymi úradníkmi a bohatými jednotlivcami. Príjmy z nemocníc pochádzajúce z dotácií boli pod kontrolou správnej rady a zabezpečovali platy zdravotníckeho personálu a niektoré potreby pre pacientov. Nadácie boli nábožensky motivované, pretože v Koráne sú charitatívne činnosti veľmi zdôraznené. Nemocnice boli inštitúcie, v ktorých bola lekárska starostlivosť k dispozícii všetkým bez ohľadu na ich náboženskú príslušnosť. Taktiež boli centrami medicínskeho vzdelávania a v neskorších obdobiach sa medicína niekedy vyučovala aj v mešitách a školách.

Nemocnicu Adudi v Bagdade, ktorú založil vládca Adud al-Dawla v roku 982 n.l., mala dvadsaťštyri lekárov a medzi jej špecialistov patrili oftalmológovia, chirurgovia a ortopédi. Keď cestovateľ Abu al-Husayn ibn Jubayr navštívil Bagdad o dvesto rokov neskôr, nemocnica stále fungovala. Podľa jeho spisov bola veľká ako hrad a mal vlastný prívod vody z rieky Tigris. Ďalšou veľkou nemocnicou bola káhirská nemocnica Nasiri dokončená v roku 1284 n.l. a mala ročnú dotáciu milión dirhamov. Predtým palác s ubytovaním pre osemtisíc osôb mal oddelené oddelenia pre horúčku, oftalmiu, chirurgické prípady, úplavicu atď. a aj lekáreň, výdajňu, sklad, mešitu a knižnicu. Mali tiež veľký administratívny personál, obsluhy oboch pohlaví a prednáškové sály. Na tie časy to bolo veľmi pokrokové a ostatné krajiny sa od nich začali v mnohom inšpirovať.

Ilustračná fotografia (Spis o vyliečení očných chorôb od Natijat Al-fikar Fi Ilaj Amrad Al-basar) Zdroj: nlm.nih.gov

Poznatky a vývoj liekov

Napriek tomu, že islamskí lekári mali voči svojim helénistickým predchodcom rešpekt, neuspokojili sa len so zachovaním minulých lekárskych znalostí a poznatky ďalej prehlbovali a rozvíjali.

Príkladom toho je dielo Pochybnosti proti Galenovi od známeho lekára a filozofa Abú Bakra al-Raziho. Al-Razi veril v pokrok v poznaní, ktorý sa mal dosiahnuť prijatím kritického postoja k minulým autoritatívnym osobnostiam. Al-Razi je autorom mnohých lekárskych prác, vrátane dvadsaťtri zväzkov Kitab al-Hawi, ktoré obsahujú mnohé osobné pozorovania a zaujímavé anamnézy. Tieto zväzky taktiež obsahovali pojednania o kiahňach a osýpkach, ktoré boli prvým jasným opis týchto chorôb.

Inzercia

Al-Raziho práce boli vplyvné, ale nevhodné ako celistvé učebné texty, pretože vynechali diskusiu o všeobecných zásadách lekárskej vedy. Uznávajúc tento nedostatok, Ali ibn al-‘Abbas al-Majusi napísal svoj Kitab al-Malaki, v ktorom je k predmetu skúmania pojednané jasným a stručným, aj keď niekedy suchým spôsobom. Tento lekársky text bol veľmi skoro prekonaný Ibn Sinovým Kánonom medicíny, ktorý sa stal lekárskou učebnicou islamského sveta a dokonca sa stal aj lekárskou učebnicou na latinskom západe. Kanón medicíny bol jednou z prvých tlačených kníh a bol vytlačený tridsaťšesťkrát v pätnástom a šestnástom storočí.

V časti textu Ibn Sina vysvetľuje aj úvahy o testovaní nových liekov na základe niekoľkých pilierov:

  1. Droga musí byť čistá a nesmie obsahovať nič, čo by znižovalo jej kvalitu.
  2. Výskumník musí testovať liek na jednu jednoduchú chorobu, nie na stav, ktorý by mohol mať rôzne komplikácie.
  3. Mali by testovať lieky aspoň na dve odlišné choroby, pretože niekedy môže liek účinne liečiť jednu chorobu a inú náhodou.
  4. Kvalita a povaha lieku musí zodpovedať závažnosti ochorenia.
  5. Výskumník musí proces načasovať tak, aby sa účinok lieku nezamieňal s inými mätúcimi faktormi, ako je napríklad prirodzený proces hojenia.
  6. Účinok lieku musí byť konzistentný, pričom niekoľko pokusov ukazuje rovnaké výsledky. Výskumník tak môže vylúčiť akékoľvek náhodné efekty.
  7. Výskumníci musia testovať liek na ľuďoch, nie na zvieratách, pretože nemusí fungovať rovnako u oboch.

About Author

Natália Jančušková