Poradňa UnitedLife

Môže poisťovňa odmietnuť plnenie, ak ste pribrali alebo neuviedli vysoký tlak?

Čo ak ste ako klient zamlčali zdanlivo nepodstatný zdravotný problém počas uzatvorenia životného poistenia? Môže vám v prípade úrazu poisťovňa odmietnuť vyplatiť plnenie?
Vydané 22. novembra 2022 / Autor / Obsahuje tieto témy: , , , , ,

Čo ak ste ako klient zamlčali zdanlivo nepodstatný zdravotný problém počas uzatvorenia životného poistenia? Môže vám v prípade úrazu poisťovňa odmietnuť vyplatiť plnenie?

 

Všeobecný názor na životné poistenie je na Slovensku vo veľkej miere ovplyvnený nepriaznivými skúsenosťami s telefonickými predajcami poistení a skutočnosťou, že na pracovné pozície sprostredkovateľov poistenia firmy najímajú mladých neskúsených a nápadne neprofesionálne pôsobiacich ľudí. Lenže prístup a metodika personalistov zodpovedných za prijímanie nových ľudí sú jedna vec, produkt vec druhá.

Vo vyspelých krajinách je životné poistenie prirodzenou súčasťou celku, ktorý môžeme zjednodušene nazvať finančná stabilita. V zásade platí, že správnym poistením si zachováte finančný štandard aj po tom, čo sa vám stane nehoda, úraz, navodíte si invaliditu alebo môžete blízkym zanechať prostriedky, ktoré nahradia váš príjem do domácnosti.

Životných poistení je nespočet a vo veľkej miere záleží na tom, ako sú nastavené. Práve od toho záleží, či si platíte peniaze doslova zbytočne alebo aj s reálnymi vyhliadkami na prípadné krytie. Je to o spolupráci medzi poisťovňou, jej pracovníkom a samotným klientom. Dnes je situácia odlišná od tej spred desiatich rokov, kedy bol trh tiež regulovaný, ale nepomerne benevolentnejšie. Napriek tomu stále existujú určité nástrahy, ktoré by mal klient rozhodne poznať ešte pred uzatvorením poistky.

Jedna z najvýznamnejších chýb, ktorých sa dopúšťajú samotní klienti a potom majú problémové vyplatenie krytia/plnenia, je neúplné alebo dokonca klamlivé uvedenie svojho zdravotného stavu.

Pri vypĺňaní dotazníka o aktuálnom zdravotnom stave by ste mali priznať všetko, dokonca aj to, keď sa rekreačne venujete fitness. Pomôže to alebo pohorší na vašom kredite?

 

Hovorí sa, že ak klient v dotazníku klamal alebo neuviedol podstatné informácie o svojom zdravotnom stave, poisťovňa má nárok odmietnuť vyplatiť mu plnenie, pretože sa fakticky pokúsil o podvod. Je to tak naozaj?

Oslovili sme špecialistu na osobné financie, Štefana Takáča, ktorý v minulosti pripravil niekoľko tematických príspevkov pre UnitedLife práve v kontexte osobných financií, aby potvrdil alebo vyvrátil všeobecne známe tvrdenia o tom, ako sa môžu zachovať poisťovne v prípade, že klient (ne)uviedol korektné informácie o svojom zdravotnom stave.

 

Má môj aktuálny zdravotný stav vplyv na cenu životného poistenia?

Rozhodne áno, vplyv zdravotného stavu na poistenie je obrovský. V prípade, že ste zdravý a nič vám nikdy nebolo, cena poistenia bude štandardná. Ak sa už na niečo liečite, poisťovne danú chorobu či úraz nemusia poistiť, to je takzvaná výluka alebo zamietnutie poistenia. To znamená, že daná poisťovňa dohodnuté pripoistenie v zmluve nebude akceptovať. Všetko ostatné mimo poškodených a liečených častí samozrejme akceptuje, za predpokladu, že spolu nesúvisia.

 

Ak do zoznamu zdravotných problémov neuvediem napríklad vysoký cholesterol, vysoký krvný tlak, chudokrvnosť, tak môže mi to ovplyvniť plnenie životného poistenia, ak sa na to príde?

Ak by som neuviedol nejakú skutočnosť do poistenia a pritom sa reálne na niečo liečim, poisťovne to odhaliť vedia v prípade, ak na danú záležitosť alebo s tým spojenú požiadam o poistné plnenie. Zdravotný stav poisťovne preverujú vždy zdravotným dotazníkom pri dohodnutí zmluvy, ale pri vysokých poistných sumách je povinná lekárska prehliadka.

Ak sa v dotazníku takáto skutočnosť neuvedie, klient ju fakticky zámerne zamlčal. Musí počítať, že mu na danú chorobu či úraz poisťovne nedajú plnenie, ak niečo nastane a zbytočne si platil niečo, čo mu v núdzi vôbec nepomôže. V prípade evidovania nejakého zdravotného problému v dotazníku, môže nastať situácia, že poisťovne vyžiadajú od klienta lekárske správy, aby posúdila výšku rizika. Preto odporúčam ešte pred zaplatením, aby sa spravil skúšobný návrh do poisťovne.

 

Mám povinnosť aktualizovať tieto informácie o svojom zdravotnom stave v prípade, že sa počas trvania poistenia vyskytne nejaký problém, napríklad zvýšený cholesterol?

Čo sa týka aktualizácie zdravotného stavu, vždy sa robí pri prikupovaní ďalších krytí alebo navyšovaní existujúceho poistenia. Vtedy sa skúma zdravotný stav nanovo. Ak novovzniknuté zdravotné komplikácie nie sú súce pre poistné plnenie, tak to môže komplikovať budúce úpravy.

Na margo toho celého poisťovne vyžadujú, aby si klient zámerne nespôsoboval poistné udalosti nedbanlivosťou o svoje zdravie.

 

A teda ak počas trvania poistenia dramaticky priberiem alebo sa mi zvýši cholesterol, čo v konečnom dôsledku spôsobí poistnú udalosť?

To závisí od každej poisťovne, ako má poistné podmienky. Ak si ale fakticky sám spôsobíte poistnú udalosť svojou nedbalivosťou o zdravie, teoreticky môže nastať krátenie plnenia.

 

Čo ak pri podpise poistnej zmluvy už mám takéto závažné ochorenie, ale neviem o ňom – keď sa na to príde, môže to ovplyvniť plnenie mojej životnej poistky?

V prípade, ak o žiadnej chorobe neviem a mal by som ju, prirodzene sa neuvedie do poistenia. A je to v poriadku, poisťovne plnia aj v takomto prípade, ale s dôležitou podmienkou – sú chránené v prípade, že daná choroba vypukne pred ukončením takzvanej karenčnej doby. Karenčná doba je lehota, počas ktorej sa poisťovňa chráni pred špekulantmi, ktorí vedia o svojej chorobe, ale chcú „vytrieskať peniaze“.

Samozrejme, hneď po ukončení karenčnej doby je takáto poistná udalosť vyplácaná, ak má klient danú udalosť poistenú a nevychádza vzniknutá udalosť už z niečoho, na čo sa klient dávnejšie liečil.

Platí teda, že ak sa u klienta počas karenčnej doby prejaví choroba, nedostane za ňu plnenie a ani potom, čo karenčná doba pominie. Ak sa ale choroba prejaví až po uplynutí karenčnej doby, klient má plnenie právo, ak jeho poistenie danú chorobu zohľadňovalo.

 


 

Aj z vyššie uvedených odpovedí vyplýva, že ako klient máte povinnosť uviesť v čase vypĺňania dotazníka všetky dôležité skutočnosti a potom ich aktualizovať až pri úprave samotného poistenia. Zároveň platí, že zodpovednosť za svoje zdravie máte v rukách vo veľkej miere vy a nemali by ste si dlhodobou nedbalivosťou privodzovať poistné udalosti, teda aj choroby vyplývajúce napríklad z extrémne zlej životosprávy. Zároveň platí, že ak ste sa už v minulosti na niečo liečili a nové chorenie/úraz bude s tým súvisieť, či z toho vyplývať, budete opäť čeliť prípadnému kráteniu plnenia.

 

 

Pokračujte na ďalší príspevok »