Enviro a eko Svet

Masdar: Vitajte v meste budúcnosti, vo futuristickom projekte za 22 miliard!

  • 26 júla, 2022
  • 4 min read
Masdar: Vitajte v meste budúcnosti, vo futuristickom projekte za 22 miliard!

Spojené arabské emiráty majú 97 800 000 000 barelov preukázaných zásob ropy, čím sa radia na 7. miesto na svete. Ich zásoby predstavujú približne 5,9 % z celkových svetových zásob ropy. Inak povedané, Spojené arabské emiráty majú preukázané zásoby ropy zodpovedajúce 299-násobku ich ročnej spotreby. To znamená, že bez čistého vývozu by im zostala ropa na ďalších 300 rokov (pri súčasnej úrovni spotreby a bez zahrnutia nepreukázaných rezerv).

Barel ropy (bbl) je jednotka objemu. Jeden barel sa rovná 158,98 litrom.

 

Udržateľnosť je kľučový faktor

Vďaka obrovským zásobám fosílnych palív a rýchlo rozvíjajúcemu sa priemyslu, Spojené arabské emiráty ročne vyprodukujú takmer 25 ton uhlíka na obyvateľa. Toto číslo predstavuje jednu z najvyšších hodnôt na svete. Ohromná spotreba energie Emirátov je zapríčinená odsoľovaním oceánskej vody, pumpovaním klimatizácie do hermeticky uzavretých budov, polievaním golfových ihrísk a vodných fontán a pohonom motorových vozidiel na desaťprúdových diaľniciach.

INZERCIA

Avšak krajina sa prisľúbila, že svoje hospodárenie zlepší a bude sa vytrvalo podieľať na dosiahnutí ekologických a environmentálnych cieľov.

„Rozvoj sektora obnoviteľných zdrojov energie je hlavnou prioritou v našom úsilí o diverzifikáciu nášho energetického mixu a hospodárstva pri súčasnej ochrane životného prostredia,“ uviedol J. E. Dr. Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, minister SAE pre klimatické zmeny a životné prostredie.

Ekologická premena

Masdar City je plánovaný mestský projekt v Abú Zabí, v Spojených arabských emirátoch. Jeho centrum buduje spoločnosť Masdar, ktorá je dcérskou spoločnosťou Mubadala Development Company. Aj napriek tomu, väčšinu kapitálu na výstavbu tohoto mega-komplexu poskytla vláda Abú Zabí. Výška celkových nákladov sa má vyšplhať až na 22 miliárd dolárov.

Moderné aj starobylé. Funkčné aj oku lahodiace. Či už ide o Dubaj, Abú Zabí alebo Masdar, na arabských mestách môžeme sledovať silné prepojenie najmodernejších technológii s tradičnou arabskou kultúrou.

Hlavným cieľom projektu Masdar City je vytvoriť púštnu komunitu, ktorá bude uhlíkovo neutrálna a bezodpadová. Poháňaná bude z obnoviteľných zdrojov energie a čistých technológií bez ropy.

Foto: TripAdvisor

Žiadne auto na ulici nestretnete

Samotné mesto sa má stať prvou modernou komunitou na svete bez vozidiel na fosílne palivá. A preto, je mesto s maximálnou vzdialenosťou 200 metrov od najbližších rýchlych dopravných spojení a zariadení občianskej vybavenosti, navrhnuté tak, aby podporovalo chôdzu. Niekomu by sa mohlo zdať zvláštne tráviť veľa času chodením po púšti. Avšak mesto je dômyselne navrhnuté tak, aby zatienené ulice a nádvoria ponúkali atraktívne prostredie pre chodcov, ktoré sú chránené pred klimatickými extrémami. Ubíjajúce púštne horúčavy sú potlačované prirodzeným vetraním a zahmlievaním z centrálneho verejného námestia. Už dnes sa v centre mesta dvíha chladiaca veterná veža, ktorá bola súčasťou prvých beduínskych táborov v tejto oblasti.

Aj keď sú autá v meste prísne zakázané, bude možné cestovať medzi jednotlivými blokmi budov v kapsuliach osobnej rýchlej dopravy (PRT). Tieto PRT kapsule predstavujú malé automatické elektrické autá bez vodiča.

 

Masdar – raj pre podnikateľov

Slobodná zóna Masdar City je domovom začínajúcich start-upov, malých a stredných podnikov aj nadnárodných spoločností zo širokej škály priemyselných odvetví, ktorý ponúka dynamickú kombináciu súkromných a štátnych spoločností.

Masdar

Masdar City ponúka lákavé benefity pre podnikateľov.

100% vlastníctvo, žiadne dane, žiadne importné tarify, slobodná repatriácia, všetko vybavíte na jednom mieste, efektívne náklady, strategická lokácia a možné partnerstvo s univerzitou.

 

Možno už čoskoro

Výstavba futuristického mesta začala v roku 2008 a dokončenie celého projektu sa odhaduje na rok 2030. Aj keď nie je projekt ešte dokončený, už aj dne môžete navštíviť Masdar, dať si v ňom obed alebo sa ubytovať.

 

About Author

Ema Zvara

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings